Gaguritan Babad Sunda

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan

Deskripsi[uah]

Basa Indonésia[uah]

Basa Inggris[uah]

Naskah[uah]

[ 1 ]Judul : Gaguritan Babad Sunda
Panjang : 40 cm
Lebar : 3,5 cm
Jumlah : 50 lembar
Asal : Jasi Karangasem
[ 1 1A] [ 2 ][ 1 1B]
1
//0//ᵒaum̐ᵒāwighnamastunāmasidhī//pupuḥsinom·.ᵒaum·swas·tyastunāmosidhī,hapukulun·sundarin·,bhaṭārārākṣakeŋjagat·,swecapadukaṅlugrahin·,ka
dilaṅgyatityaŋṅaṅgit·,babad:haṅgentityaŋkiduŋ,witmanaḥtityaṅesarāt·,ṅurukaŋsikyansujati,kadipurun·,ṅĕtusbabad·sasantuṅan·.tityaŋmamitaŋlugraha,riŋsaŋṅa
wacenpuniki,kadipuruntityaŋpoṅaḥ,ṅaṅgitgitakadhimaṅkin·,pupuḥbawos·ñalit:hindik·,lipyariŋsikiyanepuṅguŋ,guŋsaratpaṅluṅsuŕtityaŋ,swecahidadanesami,
mogiratu,pramaledaŋṅampurayaŋ.nemaṅkinkawitintityaŋ,dagiŋbabadekapaṅgiḥ,śrihayam·wuruk:hinucap·,jumnĕŋriŋmajapahit·,kasaṅgramahapatiḥ,saŋgajaḥma

[ 2 2A]
dakawuwus·,patiḥśaktimawiśeṣa,hatwaŋnapakṣitinakti,riŋsaŋprabhunabeŋjagatwilatikta,siranāthawilatikta,siniwiparabhupati,siratakumawasakĕn·,wandansa-
wakuŋlankoci,tañjuŋpuramiwaḥbali,punikakapwasumuṅsuŋ,dr̥ĕdabaktiñaṅgrahida,sadaṅaturaŋᵒupti,norapurun·,piwalriŋhaṅgansaŋnatha.jagatekr̥ĕttarahaŕjja,kaŋtinanduŕ-
saŕwwanadi,kaŋtinikusaŕwwamuraḥ,pañjakesamipakñiŋ,mamaṅguhaŋliyaṅati,himaliŋlalimamanduŋ,samihantĕŋṅambĕlkaŕyya,daṅanmamaṅguhin·bhukti,hurip·landuḥ,pañjak·bhaktira
tusweca.wedatatwamwaṅagama,punikasamikahapti,sahitwasirahayajña,sahananiŋsanelwiḥ,hindralokatwijati,wilatiktanekawuwus·,hantuk·swadhaŕmmansaŋnatha,ṅa [ 3 ][ 2 2B]
2
moŋjagat·twijati,tuhukukuḥ,ṅanūtindagiṅagama.tuhusatriyadal̥m·sira,bagushacraŋśribhupati,haṅgañĕpĕk·sr̥ĕṅgā,caŕmmanhidañandatgadhiŋ,bawosbanban·ṅĕtushati,ñuñure
ṅasoraŋmadhu,hapkikmawuwuḥprajñan·,tankĕnihantukñedanin·,wyaktihanūt·madĕg:haguŋwilatikta.purihaguṅedumilaḥ,kahidĕrintamansari,trunilan·trunanebuṅaḥ,sa
mimaṅaturaŋbhakti,higumṅayaḥriŋjropuri,ṅambilkaŕyyalintaŋgupuḥ,lakṣaṇatuhuścaŕyya,manaḥñatĕhĕŕsubhaktti,ñiwiñuŋsuŋ,saŋnāthajananuraga,dohidariŋjatu
kaŕmma,duruŋhidapoliḥputri,riŋwahĕṅkonjagat:hida,tananasirahamaṅgiḥ,mriḥsarinpuspanbuddhi,haṅgenmanĕduhinkayun·,ṅĕmbanidaṅamoŋjagat·,kaŕyyahaguŋma

[ 3 3A]
hasukil·,kalasuṅsut·,sayaŋtanwentĕn·ṅlipuri.pisarat:haŕṣansaŋnātha,mamrihinpakuniŋpurī,putrihayuwicakṣana,hanūtpaścadsilakrami,makatisniŋcittabuddhi,
haluṅguhidasaŋprabhu,gnaḥmatĕduhaŋcitta,rikalasirahamaṅgiḥ,kayun·suṅsut·,saṅayupinakatamba.hidaṅutus·jurureka,ñatuŕdeśamamriḥputri,pacaŋmaṅaŕddhiningambaŕ,
sirahayusaŋkapaṅgiḥ,prayakāturiŋnr̥ĕpati,saŋnāthaśrīhayam·wuruk·,minab·yamañjiŋriṅaŕṣa,pacaŋkaliṅgihaŋprami,riwuspuput·,polanegliskāturaŋ.doḥlempasriŋ
kayunhida,putrineriŋgambaŕkampiḥ,tananamañjiŋriṅaŕṣa,pablĕsĕkkipatiḥsami,pisaratmamriḥputri,sakadikaŕṣansaŋprabhu,sagetwentĕnrawuḥgattra,kocapwentĕnputriluwiḥ [ 4 ][ 3 3B]
3
lituhayuy·,putransiraprabhusunda.ṅagawokinmanūt·gatr̥ĕ,hayunetankadikadi,pitalokaharanira,ṅulaṅunin·ṅĕtusati,hidadanesaŋmamaṅgiḥ,hakweḥpararatu
lulut·,samisaratmamwataŋ,ñadyaṅaṅgensĕkaŕsuntiŋ,mĕtuhibuk·,maṅayapsaŋhayudyaḥ.śrīhayam·juruk:hinucap·,pisaratkayunemaṅkin·,maṅutushijurugambaŕ,ṅaŕddhi
gambaradendewi,pitalokakakasubbaṅkit·,manatgatranekapaṅguḥ,glisiŋpunacarita,kaŋdinutajusmamaŕggi,ñadyarawuḥmaṅuṅsisundanagari.pgiraŋdintĕnpamaŕgginñamtan·
winuŕsitahiriŋki,muṅgaḥbahitamalayaŋ,tibariŋsundanagari,riŋgliścaritamaṅkin·,gambarecumawispuput·,patĕḥtanwentĕnlempas·,riŋhidasaŋkadiratiḥ,
[ 4 4A]
tuhuhayu,manutkadidagiŋgatr̥ĕ.puṅgĕlaŋpunaŋcarita,siranathakataṅkilin·,holiḥparabahudanda,sahapatiḥtandamantri,hinucap:hidahiriki,kasar̥ṅinsirapra
bhu,ratukahuripanhida,pamanhidamakakaliḥ,samihigum·saratñantoskaŋdinuta.dutansaŋnāthawusprapta,sahadanemaṅañjali,ṅatpadaṅaturaŋgambaŕ,rekanhidara
dendewi,makĕbyaḥriŋhaṅĕnjati,gagesonansiraprabhu,nampeninhinusanhida,sidariŋgliskapaṅgiḥ,polahikupuṣpanjagateriŋsunda.kagyatkayunemañiṅak·,
gambarekaliŋliŋpasti,pitalokasĕkaŕsunda,nudutkayun·śrīnarapati,ndatanpasaḥmaṅaliŋliŋ,sayanliŋliŋsayanlulut·,lulutetoŋsidapūŕṇa, [ 5 ][ 4 4B]
4
niŋmitapasti,hadigaluḥ,bliñadyaṅĕtohaŋjiwa.ᵒātmajiwan·blihidewa,piraŋmasablipaliŋ,mañlakṣakmañatuŕdeśa,wawumaṅkinsadyapaṅgiḥ,ᵒatmajiwanbĕlihadi,
rasatwarasidahidup·,yantanhidewasweca,ñalud·laranbĕlimaṅkin·,blimuput·puputaŋyasubapjaḥ.manaḥblitoŋsidapunaḥ,yanhaditanmanibakin·,nibaki
ntiŕttapaṅlukat·,hilarariŋkawaḥgni,swecahadimanambanin·,mañupattityaŋhibuduḥ,buduḥmanaḥriŋhidewa,hidewaᵒuṣadhajati,maṅlĕbuŕṅañudaŋduḥkitanmanaḥ.sapu
nikakayunhida,sajroniŋhadñanajati,cihnayuktiriŋswabhawa,prarahinekĕcudkuniŋ,rasahidatanpagaliḥ,saciṅakemĕtur̥dup·,mawacanasadabanban·,ratuha
[ 5 5A]
jimakakaliḥ,durusratusidamoliḥmanaḥtityaŋ.knihajimañarataŋ,tambanintityaŋnemaṅkin·,manaḥtityaŋsakiŋsarat·,maṅdapūŕṇnakadijati,pitalokasidakni,hidatambantityaŋ
ratu,yanhanawoŋpurunpiwal·,laścaŕyyananak·ndagiṅin·,yantan·r̥muk·,manahetoŋsidapūŕṇna.sĕdukepūŕṇnayaŋbhoga,nidranemūŕṇbhayaŋharip·,kasatan·pūŕṇnayaŋtoya,
griŋkadankadimaṅkin·,ratuhajimikayunin·,knihuriptityaŋlanduḥ,pātūt:hajimañarataŋ,ṅawilaṅinsar̥ŋsami,tityaŋmuput·,nandaṅinmabelapjaḥ.siraprabhuṅalanturaŋ,ṅaseṅi
nkigustipatiḥ,patiḥmadhukandikayaŋ,siddhariŋglismamaŕggi,kahutusprayamanaṅkil·,riŋpluṅguḥsiraprabhumkinatwaŋriŋjagat·sunda,prayaṅlamaŕradendewi,śigragupuḥ,praptamariŋja [ 6 ][ 5 5B]
5
gat·sunda.kipatiḥmahatuŕsĕmbaḥ,tityaŋṅiriŋsahabakti,sapaṅandikansaŋnātha,tan·wnaŋtityaŋnĕmpalin·,tityaŋpañjakratujati,sanepātūtñaṅgrañuwun·,wacanan·
śrībhupalaka,tityaŋñadyamatoḥpati,sidadurus·,mānūt:haŕṣan·śrīnarendr̥ĕ.0.pupuḥginada.kacaritapalimunan·,kipatiḥrarismamaŕggi,muṅgaḥriŋprahumalayaŕ
keṅindatansiraprabhu,prayaṅrawuhaŋpaṅlamaŕ,sar̥ŋkaliḥ,kahiriŋlanmantritr̥ĕddha.hinucap·pituŋrahinā,laminñatṅahiŋmaŕggi,rawuḥr̥keriŋpasundan·,hirikadanemadunuŋ,riŋ
jroniŋkapatihan·,danepatiḥpaṅeñcakiŋjagat·sunda.besuk·ᵒeñjiŋsāmpunprapta,dutanprabhusāmpuntaṅkil·,maṅañjalisaṅasĕmbaḥ,riŋbukpadan·siraprabhu,
[ 6 6A]
kinatwaŋriŋjagat·sunda,gustipatiḥ,ṅaturaŋsewalapatr̥ĕ.sahasapirantinya,dhaŕmmanignmaṅlamaŕputri,sāmpunkāturaŋsaŋnātha,kadulurinhantuk:hatuŕ,kipatiḥlanmantriwr̥ĕddhamcihna
yuktihaŕṣanwilatiktanātha.muṅguḥriŋr̥r̥pikocap·,dagiŋpaṅlamarejati,tityaŋmamitaŋlugraha,riŋhaṅganpaluṅguhiratu,pañiwiyanjagat·sunda,ratulwiḥ,hi
dewabhaktininjagat·.hampuraratuhampura,nanakrawuḥmanaṅkilin·,ñadyananakmaṅaturaŋ,dewektityaŋriŋhiratu,haṅgentityaŋputralanaŋ,ṅluṅsuŕhurip·,larantitya
ṅekalintaŋ.manahekagnirasa,kadihisatakapakṣi,nĕmoninsasiḥkatiga,panasbarabĕdakipun·,mamrihaŋtiŕttanwaŕṣa,yantanpoliḥ,sinahipunpacaŋ [ 7 ][ 6 6B]
6
pjaḥ.hitadahasiḥhĕṅkak:hĕṅkak·,paliŋhipun·ṅr̥ĕr̥ḥmaŕggi,timiratil̥mkadaśa,patikĕpuglampahipun·,maṅajap·,sidapaṅgiḥlubukanmaŕgganegantaŋ.saŋna
thahandeyaŋtityaŋ,saŋṅyaŋwiṣṇumañrowadi,swecahiratumañupat·,hicahatakalarabiṅuŋ.kadihyaŋwulanhidewa,mañundarin·,kadasiḥpaliŋlampaḥña.kadipu
runmanaḥnanak·,maṅdasiddhatityaŋhurip·,maṅluṅsuŕputranhidewa,hadihayuradengaluḥ,pitalokajiwantityaŋ,tuṅgunnurip·,twarasiddhatityaŋpasaḥ.siddharatutata
swikan·,swemaratumanĕtĕsin·,patiḥmadhunutannanak·,ndawĕgaŋndikahinnipun·,hantukbuduḥmanaḥtityaŋ,tuhujati,jiwantityaŋratuṅrakṣa.prabhusundamaṅa
[ 7 7A]
ndika,patiḥmadhututuraŋdini,pawacanansirananak·,nanakwilatiktaprabhu,neñandaŋpacaŋtiṅlasaŋ,tkamahih·,hapaŋnirasahuniṅha.hiṅgiḥratudewantityaŋ,putranratukĕcudkuniŋ,hula
ṅunhidakalintaŋ,riŋputranratusaŋprabhu,syaŋdalumapaṅĕnan·,hibukpaliŋ,maṅamehamesaŋdyaḥ.bṅoŋbṅoŋpararagan·,pañjak:hajriḥmanaṅkilin·,pacaŋmūŕṇnayaŋhinanak·,ṅatu
rinhidapamuṅu,ᵒutsahanemaṅlilayaŋ,samikalis·,sdiḥtityaŋmaṅantĕnaŋ,swecaratuṅicĕntamba,suṅkanpiranarapati,punikaputranātha,ratuhayuradengaluḥ,swecaratu
mahisayaŋ,radendewi,riŋsaŋprabhugustintityaŋ.siranāthawilatikta,yuṣanhidakantunnalit·,duruŋhidaṅamet·gaŕwwa,sakiŋlamihidaṅruruḥ,nemaṅkinpaṅgihinhida,raden· [ 8 ][ 7 7B]
7
dewiputranratuśrīnarendra.yantanlugraratusweca,ṅiceninhinanakmaṅkin·hidamaṅumakutayaŋ,muputkayunhidalampus·,tanpacaŋmaṅametgaŕwwa,hidalalis·
pacaŋmamuputaŋrāga.niŕguṇakayunahida,ñnĕṅemanandaŋsdiḥ,pūŕṇnayaŋtoŋdadipuŕṇna,baṅgayaŋjasāmpunlampus·wawananhidasaŋnātha,sanejati,katuriŋco
koŕhidewa.hiṅĕnidasundanātha,myaŕṣayaŋhatuŕkipatiḥ,banbanalon·śabdanhida,ᵒuduḥcahipatiḥmadhu,rawuhaŋtkenhinanak·,twijati,laścaŕyyaniraṅaturaŋ,
cirineniranarima,cirimaṅikĕtaŋbuddhi,ñihnayaŋkayunetuṅgal·,haŕṣanirariŋsaŋprabhu,nanakwilatiktanātha,ketopatiḥ,sidapatiḥparitatas·,knapatiḥ
[ 8 8A]
maṅaturaŋ,hindiknanakiradini,hinanakmaragaṅuddha,wimudajugwalhapuṅguŋ,maṅdabcik:hidaṅrakṣa,sahisahi,ledaŋhidamaṅurukaŋ.knisampunmapaṅĕnan·,sasāmpunhinana
kāmbil·,keṅinrabinsiranātha,mamaṅĕnaŋhindiklaṅkuŋ,mewaḥpacaŋṅawalyaŋ,sanedībi,sāmpunpasilpacaŋkudyaŋ.pisĕsĕd·wawananhida,mantukeriŋgustipatiḥ,maṅdabcik·
kahaturaŋ,riŋhidaśrīhayam·wuruk·,patiḥmadhumaṅiñcĕpaŋ,nkeŋṅati,maṅdasāmpunhiwaŋñaṅgra.bubaŕpunaŋpanaṅkilan·,patiḥmadhusĕmukñiŕ,hegaŕmanaḥkaswecanan·,ha
ntukpaluṅguḥsaŋprabhu,sanedahatkasarataŋ,histriluwiḥ,mantuk:haŕṣansiranātha.kipatiḥṅaluṅsuŕpahica,sodanesāmpun·cumawis·,paṅankinum·saŕwwapala,samiyasām· [ 9 ][ 8 8B]
8
punkaluṅsuŕ,hantukpatiḥwilatikta,jaṅkĕpsamiṅanūt·liṅgiḥsaŋdinuta.hinucap·saŋprabhusunda,kahiriŋsaŋprameśwari,ṅamaraninpagaluhan·,maṅr̥ĕr̥ḥhinanak:hayu,
prayarawuḥmañarataŋ,ṅandikahin·,hindikpaṅlamarekocap·.radeṅaluḥpraptañaṅgra,yayaḥbiyaŋṅamaranin·,saŋprabhurarisṅandika,huduḥcniŋnanakgaluḥ,makaᵒatmaji
wanbapa,sarinhurip·,tambanmanaḥyayaḥreṇa.paṅaptinbapanesarat·,kawĕkas·matĕmunitis·,maṅgĕḥkadimaṅkinanak·,maṅdamaliḥdadoshaduŋ,yayaḥreṇalanhina
nak·,mwaḥpaṅgiḥtoŋsidahantukmasahaŋ.sāmpun·cniŋmapaṅĕnan·,rawuḥbapakadimaṅkin·,bapakrawuhanpaṅlamaŕ,sarātmadiknanakgaluḥ,sakiŋpuriwilatikta,śrībhupati,
[ 9 9A]
hayamwuruk·haranira.sirawilatiktanātha,tosniŋsiraratunliŋ,siratasaŋlwihiŋnātha,nātha,haguṅemaṅalaratu,hakweḥkaŋratupraṇatha,ñuṅsuŋñiwi,mamĕkul·bukpadanhida.
saŋnāthawiragiŋyuddha,paścatriŋᵒakṣarahaji,praśaśthasirariŋrāt·,waŕṇninhidatuhubagus·,hanūt·rūpariŋhinanak·,smararatiḥ,slĕpapoliḥtkĕpa.sarināthayuṣatruna,duruŋhi
daṅametrabi,wantaḥnanakṣarātaŋ,laścaŕyyamitindaḥlampus·,jiwanhidacniŋṅrakṣa,ñrahaŋhurip·,swecahinanakmaṅlukat·.paṅlamarewuskatrima,yayaḥreṇaṅalugrahin·,su
kananakmaṅidĕpaŋmdagiŋmanaḥbapatuhu,bapajanimañihnayaŋ,ṅamaranin·,pisarat·ṅrwuhinnanak·.prameśwarimaṅandika,ᵒatmajiwanmemecniŋ,masmiraḥmemehidewa, [ 10 ][ 9 9B]
9
sāmpun·cniŋsalaḥsuduk·,memetwarasidapasaḥ,riŋhicniŋ,sampunaŋjamapaṅĕnan·.sāmpunaŋjacniŋtĕmpal·,riŋkayunhidahiyaji,putrilwiḥhinucapan·,nehanūtriŋyayahibu,ba
ktihanūtriŋrarama,putrijati,sasamñasaŋmadhetya,nanakgaluḥdewan·byaŋ,muṅguḥriṅakṣarahaji,mānūt·kcapiŋpuraṇa,kadiriŋlontaŕkawuwus·,riŋcakĕpan·sloka
ntara,yogyacniŋṅiñcĕpaŋriŋpakayunan·.putrabaktiriŋrarama,ndatanpurunmanĕmpalin·,punikanekabawosaŋ,ṅasoraŋyajñapiŋsatus·,hanetokalwihanña,huduḥcniŋ
ᵒamajiwanmemenanak·.kagyatkayunemir̥ṅaŋ,radendewikĕcudkuniŋ,toyanpanon·dr̥ĕsmĕdal·,maṅlĕsĕk:hidariŋkayun·,heliŋriŋyuṣaneṅuda,duruŋhuniŋpacaŋma
[ 10 10B]
niṅkahaŋrāga.swadhaŕmmamwaŋśuśila,nepatūtpacaŋkahapti,sanehaṅgengaglaran·,maṅabaktiriŋsaŋkakuŋ,siraprabhuwilatikta,dahatsukil·,duruŋhidaparitatas·.hajriḥdadosbaba
wosan·,riŋsāmpunedados·prami,ṅlaṅkaŕgunuŋmarabiyan·,tambĕt:hidanekalaṅkuŋ,ṅawecinin·yayaḥreṇa,nekasiwi,mañrupakaraganhida.yayaḥreṇalaṅkuŋsweca,macihna
huripemaṅkin·,mamyaramaṅupabhoga,sanepātūtpacaŋturut·,laścaŕyyaṅaturaŋhaji,pinakahidahyaŋwanaŋ.yadyastunmamaṅguḥpjaḥ,tannaṅĕnsirariṅurip·,ñaṅgrañuwu
npakayunan·,biyaŋśwarihajiprabhu,ṅanūtinputraśaśana,ndatan·wdipacaŋmaṅĕtohinhida.hdajaṅulurin·l̥ga,l̥ganmanahepadidi,ṅulurin·ñatmakupanan·,soŕkmamriḥ [ 11 ][10 10B]
10
hanakbagus·,ñĕntokaŋmamaṅguḥsadya,jantoslali,tananalaṅgĕŋriŋjagat·.suṅsutemadagiŋledaŋ,pakayunanradendewi,suṅsut:hidapacaŋkesaḥ,maniṅgalinyayahibu,la
ścaŕyyalediriṅaŕṣa,ñadyabaktiñuṅsuŋñaṅgrapakayunan·.radendewimatuŕbanban·,sahahidamaṅañjali,ṅĕtuskayum·yayaḥreṇa,hiṅgiḥratuhajiprabhu,kahiriŋlanratubyaŋ,
tityaŋṅiriŋ,ñuṅsuŋñaṅgrapakayunan·.hinucap·saŋprabhusunda,kahiriŋlanprameśwari,ledaŋkayunemañiṅak·,nanak:hidaradengaluḥ,laścaŕyyañuṅsuŋmañaṅgra,sakiŋjati,waca
nanhidasaŋnātha.hesuk·heñjiŋhinucapan·,watĕk·prajananesami,kapwariŋsundanāgara,padasāmpuntatas·twuḥ,paṅlamarewuskalugr̥ĕ,denr̥ĕpati,maṅgalaniŋjagat·
[ 1111A]
sunda.siranr̥ĕpatihinucap·,riŋpasebankataṅkilin·,kahiriŋparapuṅgawa,patiḥmadhusahadĕmuŋ,watĕkpajananeprapta,ñadyabakti,.prayañaṅgrapakayunan·.wacananhida
saŋnātha,mantukeriŋgustipatiḥ,patiḥmadhuknayatwa,dabdabaŋdewekemantuk·,matuŕbenyariŋsaŋnātha,nanakdewi,nirañadyamaṅaturaŋ.surātetanwal̥snira,nirañadya
maṅrawuhin·,pacaŋñar̥ṅinhinanak·,puṅkuranrawuḥmaṅĕtūt·,nanak·prabhumaṅdawikan·,ketopatiḥ,naḥñandaŋsubadabdabaŋ.patiḥmadhumātuŕsĕmbaḥ,mapamittityaŋmaṅiriŋ,sa
paṅĕndikanhidewa,ñadyakaturiŋsaŋprabhu,mamitaŋlugrahatityaŋ,ṅluṅsuŕpamit·,beñjaŋtityaŋpacaŋbudal·.puṅgĕlaŋpunaŋcarita,pañjakṣamiwusmapamit·,bubaŕpunaŋpa [ 12 ][ 11 11B]
11
naṅkilan·,wawilaṅan·sāmpunhigum·,pañjakeñadyaṅiriṅaŋ,radendewi,kawilatiktanāgara.0.pupuḥpaṅkuŕ.piraŋdintĕn·tankacrita,sasāmpunekipatiḥ
madhumapanit·,pañjak·sundasamihimput·,ṅaturaŋhayaḥmakaŕyya,bĕkĕluṅjakamajapahitkawuwus·,ñadyaṅiriŋsiranātha,mañar̥ṅinradendewi.kataḥbahitane
satak·,seyosmaliḥhinucap·newilaṅin·,praptakalihetuŕprahu,gajaḥkudapaliṅgihan·,salwiŕnya,pirantinsaŋnātharatu,samiwustĕgĕs·sayaga,hebĕkjĕjĕlriŋpasisiŕ.
sanemaṅkincaritayaŋ,siranāthawuspraptariŋpasisiŕ,cihnañjagatetanpātūt·,toyansagaramakliyaḥ,mawaŕṇnibaŋpakṣigagakpakabuŕbuŕ,swaranñaneṅaladalad·
[ 12 12A]
sahamaṅutahaŋgtiḥ.kadisdiḥswaranhigowak·,pinakapawuṅuriŋsaŋbhupati,maṅdasāmpunhidakadurus·,pacaŋmaṅlanturaŋlampaḥ,madūŕggamapamaŕgginhidasaŋprabhu,sinahidapacaŋrusak·
,reḥcihnanenentĕnbĕcik·.saŋprabhutanmaṅr̥ĕṅayaŋ,riŋhindikparacirinjagatsami,tgaŕsāmpunhidakakayun·,ñadyapacaŋmajaṅkĕpaŋ,jatukaŕmma,putranhidaradengaluḥ,ṅiriŋwilatikta
nath·subayanesāmpunpasti.saŋnāthalanbalawaŕgga,mahāpatiḥlantandamantrinesami,puṅgawasahatumĕṅguŋ,prawirasr̥ĕgĕp·sañjata,sāmpunmuṅgaḥ,bahitaprahunepnuḥ,hebĕkjĕjĕ
lmagiyakan·,samimaṅgaḥliyaṅati.roncekobeŕlangamĕlan·,sahapirantiniŋhaguṅelwiḥ,sinamyancumawisāmpun·,sowaŋṅamoṅingaginan·,sāmpun·tragya [ 13 ][ 12 12B]
12
pamaŕgginewusṅalantuŕ,bahitapwahumalayaŕ,majapahitekahuṅsi.gagamĕlanhinabĕhan·,swaranñanemaṅr̥ĕṅimaṅuci,ṅañihañiḥṅĕttuskayun·,paṅiriṅemagyakan·,
samiledaŋ,mlĕd:hidadanehipun·,huniŋriŋpiwahanhida,siraraturadendewi.śukyaspiriŋsunda,wr̥ĕddhahalit·lanaŋhistrimaṅiriŋ,samiñadyamdĕkrawuḥ,sarāt·ṅiriŋ
ṅastawayaŋ,kaŕyyanhida,wiwahanhidasaŋprabhu,catreŋjagatwilatikta,kahiriŋlanradendewi.puṅgĕlaŋpunaŋcarita,hinucapandanegustipatiḥ,madhudanesā
mpunrawuḥ,kahiriŋlan·mantrīwr̥ĕddha,riŋpaseban·,māturiŋhidasaŋprabhu,tityaŋmamitaŋlugraha,ñadyamātuŕsanemaṅkin·.siraprabhusundaledaŋ,maṅatu
[13 13A]
raŋputranhidaradendewi,hidañadyapacaŋrawuḥ,sar̥ŋputr̥ĕlanswagotr̥ĕ,makasamyan·,ñadyamdĕkriŋhiratu,saratsar̥ŋṅastawayaŋ,pawiwahan·śrībhupati.hidamamaŕggi
puṅkuran·,tityaŋdumun·kandikayaŋṅarihinin·,ṅawĕkasaŋriŋhiratu,sidaratutataswikan·,sapunikadagiṅatuŕtityaŋratu,susraḥcokoŕ
hidewa,kniratumikayunin·.ledaŋkayyunhidanātha,nulihijuhidanawuhinsami,
teriŋsunda,maṅdenesamicumawis·.wadwanetdunmakaŕyya,hebĕk·jĕjĕl·samiṅayaḥriŋpuri,mānūtpahamoṅansāmpun·,wentĕnsaneṅaŕyyabaṅsal·,pacaŋ [ 14 ][13 13B]
13
gnaḥpakol̥manpararatu,sanemaṅiriṅaŋhida,saŋprabhusundanagari.wentĕnemcikaŋmaŕgga,kurihaguŋmahupar̥ṅgaṅrawit·,jabapurīnemahudud·,kuṭārājyakaton·
ramya,samiᵒahyas·,lintaṅulaṅininkayun·,tidadanesaŋmañiṅak·,wireḥr̥sikinaśrī.sapirantiniŋwiwaha,sāmpunkacawisaŋmaṅlikriŋpurī,ṅentekobeŕhumbu
lumbul·,samyansāmpunmajajaŕ,kadidilaḥ,sajroniŋpurihaguŋ,tuhupurīnsiranātha,prabhulwiḥñakr̥ĕwaŕtti.sirawilatiktanātha,syaŋdaluṅajap:hajap·saŋdewi,siddhagli
shidarawuḥ,kayunetoŋsiddhapasaḥ,riŋsaŋdyaḥ,lipuraŋtoŋsiddhalipuŕ,lalihidaṅamoŋjagat·,jagatetoŋkapinĕhhin·.0.pupuḥdhaŋdhaŋkacari
[ 14 14A]
tamuṅgaḥriŋbabad·pasti,daśadintĕn·,sasāmpunñaprapta,kipatiḥmadhurawuhe,maṅkinwentĕnpañjakrawuḥ,sakiŋdeśabubatmanaṅkil·,ṅawĕkasaŋriŋsaŋnātha,wilatiktaprabhuri
hindikpaṅawuhida,prabhusunda,riŋpasisiŕmaṅkinprapti,sagr̥ĕhanlanbawudaṇdha.paṅgiḥtityaŋhidalanprameśwarī,radendewya,sar̥ŋmaṅiriṅaŋ,kapwaprasiramaṅke,patiḥtandamantrinĕmuŋ,
prajuritekataḥtitib·,sayagamwatsañjata,samisāmpuntĕdun·,sakiŋprahulanbahita,tabĕḥtabĕhan·,sayagasamicumawis·.hirikariŋdeśabubat·.sakiŋsmĕŋpañjak:himput·
sami,ṅambilkaŕyya,mapawaṅunbaṅsal·,sowaŋsowaŋṅamoŋgawe,lanaŋhistrisamigupuḥ,wentĕnsanemar̥r̥sik·,ṅarisakinpakaraṅan·,maṅdasiddhahalus·,gnaḥbaṅsa [ 15 ][ 14 14B]
14
lemajajaŕ,kawonanña,mānūtkadiliṅgiḥpurī,pasaṅgrahan·prabhusunda.hegaŕmanaḥniranarapati,riŋpaseban·,sar̥ŋhinnucapan·,prabhukoripanhiŋmaṅke,prabhudahasamihigum·,
saŋtigasamipakñiŕ,samiledaŋjagamĕndak·,sirasaŋnātharatu,maṅgalaniŋjagat·sunda,papasaṅan·,matwanhidanārapati,satmakahajinsaŋnātha,glis·prabbhukoripandawuhin·,bahuda
ṇdamantrilanpuṅgawa,patiḥdĕmuŋsiddhahage,siddhayatnajagiñadyapuput·,matakitakimakinkin·,pacaŋmĕndakñaṅgrahidā,saŋwuslamikatuṅgu,siraprabhujagatsunda,sidasayaga,ma
ṅdediglis·,sagr̥ĕhanpacaŋlumampaḥ.hinucap·saŋprabhukoripanmaṅkin·,paramaledaŋ,gupuḥṅeñcakṅ·,prayañar̥ṅinputrane,ñaṅgramatwansiraprabhu,sahawaŕgganhida
[15 15A]
sami,hirikariŋdeśabubat·,ñadyakahiriŋmantuk·,mariŋpurīwilatikta,masaṅgrahan·,maledaŋledaŋriŋpurī,ñadyamaṅaduṅaŋhaŕṣa.0.pupuḥpaṅkuŕ.puṅgĕlaŋpunaŋ
carita,kacritayaŋriŋbañciṅaḥnemaṅkin·,panaṅkilanṅebĕk·pnuḥ,manaṅkilinsiranātha,samiledaŋ,pacaŋmĕndakradengaluḥ,ratuhayusĕkaŕsunda,hirikariŋbubatmaṅkin·.riyuḥpunaŋpa
naṅkilan·,mahicahicayansaliŋkñiṅin·,dahat:hegarekalaṅkuŋ,waŕṇnansiranāthabiṅaŕ,pramaledaŋ,saratkayunematĕmu,riŋsirasaŋpuṣpajwita,puṣpanhaŕṣansirajati.danepatiḥ
gajaḥmaddha,mnĕŋmnĕŋbawanesadajṅis·,danetwarakapiruṅu,tanmantukeriŋmanaḥ,pacaŋmĕndak·,marasaniṣṭariŋkayun·,pacaŋmĕndakekabubat·,prabhusundapacundaŋhurip·.patiḥ [ 16 ][ 15 15B]
15
maddhamātuŕsĕmbaḥ,dewahaguŋsarāt:hatuŕtityaŋmaṅkin·,sāmpurayaŋtityaŋratu,kadilaṅgyahatuŕtityaŋ,riŋsaŋnātha,ratutusniŋtuhuratu,susuhunantityaŋdewa,nātharatu
ñadr̥ĕwr̥ĕtti.kataḥratuṅwawajagat·,madhurapalembaŋbalilankoci,tañjuŋpurawandansuyuŋ,sawakuŋtumasik:hika,ndatananapurunlaṅgyariŋsaŋprabhu,prasaṅgamamadamada,ñameŋluṅguḥ
śrībhupati.prabhusundasiracoṅaḥ,lipyatanmeliŋgiŋliṅgihejati,mañamekliṅgiḥsaŋprabhu,minaṅhidasāmpunlipya,riŋpidabdab·duk·yudanesanesāmpun·,jagat:hidakakaso
raŋ,hantukwadwan·śrībhupati.dahateraŋmanaḥtityaŋ,yanhidatuledaŋpacaŋmamĕṇdhakin·,maṅdenepaṅgiḥsaŋprabhu,mantukeriŋprabhusunda,tityaŋhaṅĕn·,sdiḥmaṅate,saŋratu,
[ 16 16A]
bhaṭāratĕduṅiŋjagat·,ñadyarawuḥmanaṅkilin·.yan·swecacokoŕhidewa,nunaslugratityaŋriŋhiratumaṅkin·,tityaŋṅaturaŋpuwuṅu,jantosdumunmaṅdatatas·,hicĕnwani
sajroniŋhaṅĕnsaŋprabhu,jaṅkĕpaŋlimaŋrahina,knihidamaṅrawuhin·.yan·sāmpunlimaŋrahinamnentĕnwentĕn·hidaṅarawuhin·mriki,sinaḥkayunetanpātūt·,pskṣyunsnhidalo
mpaŋ,ṅindrajala,ṅadumanisriŋsasĕmu,manisemaprwaralara,hisĕmutpadhĕmaŋgĕndis·.spilidigriŋpaseban·,miyaŕṣayaŋpamuṅunhigustipatiḥ,tananapurunmasawuŕ,riŋkipatiḥgajaḥmaddha,
tabĕŋwiraŋmmahāpatiḥdahatkasub·,haṅgakruramawiśeṣa,prakaṅgen·śrīnarapati.prabhukoripanhinucap·,ṅaliṅgihinhatuŕdanekipatiḥ,sirawilatiktaprabhu,maṅigu [ 17 ][ 16 16B]
16
minpawilaṅan·,mamatutaŋ,muputaŋhidariŋkayun·,waṅdehidapacaŋmĕndak·,heraŋmaṅandapaŋliṅgiḥ.paramantrilanpuṅgawa,sahaparajananesanemaṅkin·,makweḥpablĕsĕkriŋkayun·
mañĕlsĕlhidasaŋnātha,sahantukan·,paṅĕganhidakalaṅkuŋ,riŋkipatiḥgajaḥmaddha,ndatanmikayuninmaliḥ.siracatreŋjagat·sunda,hidasweca,ledaŋkayunmaṅrawuhin·,ña
r̥ṅinhidasaṅayu,ñadyapacaŋṅastawayaŋ,sopacara,wiwahanhidasaŋprabhu,sirawilatiktanātha,kahiriŋlanradendewi.nawihiwaŋprabhusunda,paṅlĕsĕk·samipadamaminĕhin·,
cṅaḥcṅĕḥriŋpakayun·,ndatansurudmaṅaturaŋ,riŋsaŋnātha,pidabdabmatuŕpawuṅu,piwalriŋkigajaḥmaddha,baktinekatamansisip·.hakweḥhaṅĕnjroniŋcita,riŋhindikṣaŋpra

[ 17 17A]
bhusundanemaṅkin·,hidawantaḥdahatcucud·,cucudledaŋkayunhida,misarataŋ,majaṅkĕpaŋradeṅaluḥ,mandagiṅin·haŕṣanhida,saŋnāthariŋmajapahit·.0.pupuḥsmarandana.pra
bhusundakocapmaṅkin·,parisĕlṣĕlmariŋhaṅga,hindikpamĕndaker̥ko,sāmpunlamikajantosaŋ,tanwentĕnpajantĕnprapta,ṅawinaŋkayunesuṅsut·,sumlaŋkayunsaŋnātha.gatrane
sāmpunkahuniŋ,hindikpatiḥgajaḥmaddha,tannaduŋriŋkayundane,tansukapacaŋmamĕndak·,ṅrawuhinkadeśabubat·,kabawosmaṅdasaŋprabhu,maṅaturaŋhokanhida.suṅsut·
kayun·saŋnr̥ĕpati,heliŋriŋlampahehiwaŋ,kandugidahat:heraṅe,kaduk·sāmpunmacluban·,kudyaŋpacaŋmamawosaŋ,heraŋhidamawalimantuk·,dadoshujaŕᵒu [ 18 ][ 17 17B]
17
jaŕjagat·.caritayaŋsanemaṅkin·,hidaṅamaŕgyaŋhutusan·,patiḥdĕmuŋsamihage,danekahutusmamaŕgga,ṅrawuhinriŋkapatihan·,nunasbabawosepuput·,riŋkipatiḥga
jaḥmaddha.caritakigustipatiḥ,kaŋhinaranhanapakam·,danekahutusnemaṅke,mamaŕggakawilatikta,sagr̥ĕhansahāsañjata,maṅdasiddhaglispuput·,moliḥdagiŋbawo
sgantaŕ.patiḥwitaŕmañar̥ṅin·,sar̥ŋtal̥ŕdĕmuŋcawo,mañar̥ṅintal̥ŕdane,tumĕṅguŋpaṅuluboraŋ,syosmaliḥkahetaṅaŋ,prajuritetigaṅatus·,hakentĕnmu
ṅgaḥriŋbabad·.danesamiṅamaranin·,ñujuŕjroniŋkapatihan·,ñadyanunasbawosmaṅke,riŋkipatiḥgajaḥmaddha,ledaŋdaneṅawĕkasaŋ,riŋpaluṅguḥsiraprabhu,
[ 18 18A]
rihindikwiwahanhida.digliscaritamaṅkin·,kaŋdinutasāmpunprapta,riŋjronkipatiḥr̥ke,mañantosaŋriŋjabayan·,sdĕkpatiḥgajaḥmaddha,wuspraptadanemaluṅguḥ,kata
ṅkilinmantriwr̥ĕddha.dutasundawuskapaṅgiḥ,dekipatiḥgajaḥmaddha,ndatankar̥ṅayaŋdane,ñewoshulattanmañapa,wadwasundamañantosaŋ,suwecaritayaŋsāmpun·,pajlĕ
jĕgñantoshĕmĕdan·.0.pupuḥdūŕmma.hinucapankiboraŋheraŋriŋmanaḥ,prarahinebarakṅĕndiḥ,haṅĕnmariŋraga,tanhanawoŋmaṅriṅsunaŋ,sdiheṅuntĕŋriŋhati,rasatoŋ
jadma,danesamikapaṅgihin·.tanpagunarawuheriŋkapatihan·,keṅindutasaŋnr̥ĕpati,tanwentĕn·ṅr̥ĕṅayaŋ,kiboraŋrarismahujaŕ,riŋdanekigusttipatiḥ,kiha [ 19 ][ 18 18B]
18
napakĕm·,babawosñasadabraṅti.hampurayaŋhatuŕtityaŋkadilaṅgya,napijantosgustihiriki,swesāmpunmapadaŕ,pajlĕgjĕgñantosriŋjaba,tanhanawwaŋmanakenin·,ṅera
ṅinmanaḥ,kadisolaḥwoŋpaṅamis·.ndawĕgtityaŋṅiriŋṅarañjiŋkajrowan·,ṅrawuhinkigustipatiḥ,prayamanunasaŋ,hindikwiwahansaŋnātha,maṅdaprasiddaglis·,molihaŋgatr̥ĕ,hi
ndikpidabdabepasti.hinucapanhutusanesāmpunprapta,riŋhajĕŋkigustipatiḥ,patiḥgajaḥmaddha,ñadyaṅaturaŋhuniṅa,dagiŋhaŕṣan·narapati,sasuhunan·sunda,riŋsaŋprabhumajapa
hit·.prapteŋpatiḥmaddhararisñapa,wawurawuḥjrosami,napiwentĕn·bwat·,hiddayaŋglis·bawosaŋ,hapaŋsiddhaggahuniŋ,riŋpahindikan·,sahariŋliṅgihesami.wastatityaŋ
[ 19 19A]
wantaḥpatiḥhanapakĕn·,patiḥsapomañar̥ṅin·,kitumĕṅguŋboraŋ,piniḥpuṅkuŕpatiḥpitaŕ,tityaŋprayamatuŕpihuniŋ,keṅindikuta,gustintityaŋśribhupati.maṅadesĕmsirapatiḥga
jaḥmaddha,diglisdaneñawurin·,ᵒiḥkipatiḥsunda,twaranawaŋśīlakrama,dadibanitkamahi,tanpawĕkasan·,miribkubusuwuŋdini.patiḥsundapasawuresadabanban·,ha
mpurayaŋgustipatiḥ,kadisisutityaŋ,swetityaŋmañantosaŋ,sidamoliḥtityaŋtaṅkil·,pinunastityaŋ,dahatsarātriŋhigusti.gustitityaŋsarātnakenaŋpida
bdab·,wiwahansaŋradendewi,wĕkansiranātha,sampun·,swehidaprapta,ñantosriŋbubatnemaṅkin·,siddhamajantĕn·,sāmpun·swehidahiriki,paŕṇṇanhi [ 20 ][ 19 19B]
19
datanpātūt:hidahiskaŕ,pacaŋrawuḥṅamaranin·,maṅruruḥhikumbaŋ,yogyahikumbaŋñarataŋ,ṅamaraninpunaŋsarī,sarīniŋpuṣpa,sapunikakabawosin·.hinucalki
mahāpatiḥgajaḥmaddha,heraŋmanahetansipi,prarahinehabaŋ,sahaṅawdaraŋᵒujaŕ,patiḥsundatwiririḥ,maweḥpidabdab·,mituturin·tkamahi.ririḥpisanpatiḥ
niwakaŋpinabdab·,tuhusarātgustipatiḥ,maṅrawuhaŋrāga,rawuhemahisagr̥ĕhan·,ṅrawuhinkamajapahit·,ñar̥ṅinputr̥ĕ,lakṣaṇahapakādahinin·.twarasaja
kadiᵒujaŕpatiḥbusan·,kumbaŋñadyamaṅaliḥ,mamrigaŋpuṣpa,nejanipatiḥñihnayaŋ,nuṅkalikṣaᵒujaŕpatiḥ,ñadyahibuṅamṅruruḥkumbaŋtkamahi.ñadyapisa
[ 20 20A]
nhapaŋkakaparitatas·,lakṣaṇahawakādadin·,histrimalakṣaṇa,maṅubĕrinhanaklanaŋ,knapatiḥmaṅadanin·,knĕḥknĕhaŋ,diknĕḥpatihendiri.naḥknĕhaŋyandaketo
wiwilanña,ñenpātūtlakaŕṅrawuhin·,hapaŋkasaŋnātha,siraprabhuwilatikta,pacaŋrawuḥmamĕndakin·,makakampuhan·,mar̥ktĕkengustipatiḥ.yankapinĕḥbahankakatwara
ñandaŋ,patiḥmituturindini,mĕlaḥpatiḥtulak·,matuŕhapaṅamlaḥ,tkenhidagustinpatiḥ,knaṅaturaŋ,putranhidarawuḥkapurī.
janipisanhaturaŋriŋsiranātha,panĕmbahankakadini,hapaŋsiddhaheṅgal·,sdĕk:hidadipaseban·,ñapalaṅanturaŋbakti,ñadyaṅaturaŋ,radeṅaluḥbukajani.yeniŋsa [ 21 ][ 20 20B]
20
jamaṅanūtinśilakrama,yeniŋtuhusajabakti,ñĕdĕkṣāmpunprapta,maṅaturaŋputranhida,riŋsasuhunanmajapahat·,pupuḥpucuŋpisan·,hapaṅasusrusabakti.patiḥsunda
cihaṅaranhanapakĕm·,prarahinebarakṅĕndiḥ,kñiŋhaṅgeñaruwaŋ,pakritis·priṅĕtemdal·,jĕṅaḥṅaḥṅaḥjroniṅati,rasatoŋjadma,slat·gunuŋrawuḥmriki.mdal·,ᵒu
jaŕbabawosemagr̥ĕmgĕman·,braṅtinetanpinipi,ᵒiḥkipatiḥmaddha,kaloktaḥprajñaniśeṣa,dadikakasubangumi,kakakacluwag·,ṅituṅaŋhhundukedini.hdadamaña
ntokaŋdewekkasunda,kakatoŋmasrahanmati,hdajapatuhaṅa,tkenpañjakkakuwuban·,saserehanmajapahit·,dagagesonan·,babawosebasṅuṅkulin·.
[ 21 21A]
dadilipyapatiḥtkenpahundukan·,dukpatiheṅĕbugbĕli,kagumisunda,daspatiḥsadyaṅasoraŋ,mecundaṅaŋgumin·bli,kipatiḥsunda,ṅar̥paŋnandiṅinjurit·.
pablĕsatpañjakpatihemakjaŋ,malahibkapilipili,lwiŕkadiwanarakehubĕŕhantuk:himacan·,lyumatihĕñcĕt·hĕñcit·,salantaŋjalan·,baṅkenña
mahurab·gtiḥ.twaraknabankakaṅetaŋmakĕjaŋ,neraradkapilipili,ñĕburin·grembeṅan·,hadañrahaŋhiba,takutmatinunasurip·,hdapatiḥdamaŋ,masu
mbaŕṅaṅkabindhini.niṣṭadamalakṣaṇanpatihecoraḥ,ṅulukṅulukkakamahi,twaramanĕtĕpaŋ,manilasinpasubaya,ṅānūtin·subayapasti,nekarawo [ 22 ][ 21 21B]
21
saŋ,bahanpatiḥmadhuneṅuni.gagr̥ĕgĕtanmahapatiḥgajaḥmaddha,ktĕb·ktĕb·krodhabraṅti,huntunemaṅr̥ĕtak·,swabawanebarakṅaŕṅaŕ,mañĕkiŋsahamanudiŋ,ma
gibrasbaṅgras·,dhirapĕsanhibadini.sajahibatwarabiṣaṅaliḥtĕgak·,twihibasarātmamriḥ,maṅdenekapĕndak·,solahibanehaṅkara,ñamekliṅgiḥ
gustinkahi,ntohawananña,hibagasek·tkamahi.ñadyapĕsankahipacaŋṅawĕkasaŋ,tkenhidagustinkahi,ledaŋhidamĕndak·,gustinhibaputrisunda,moghahi
damaṅledaṅin·,yannoraledaŋ,dabdabaŋmanrimakahi.twikahiñadyapisanmañarataŋ,bdakkahimanĕgarin·,macundukaŋmanaḥ,har̥petkeniŋhiba,
[ 22 22A]
pacaŋtlaḥhabaskahi,tanpagantulan·,tr̥ĕhanhibanedini.ketopĕsanpĕtankahitkenhiba,janikmahibamuliḥ,sarataṅaturaŋ,gustinhibahapaŋyatwa,ñantoskahi
hapĕjati,hdajaheṅa,hdabenñamaṅlesanin·.daneboraŋkabaṅanmasawuŕbaṅgras·,ᵒiḥhapabwinṅalikadin·,hibapatiḥmaddha,hdahibalyupĕta,yanhibawirasajati,
lahutaŋpĕsan·,cihnayaŋkĕnĕhejani.kahiñadyapacaŋmanandiṅinhiba,pet·pragatbanhibajani,kahihajakmakĕjaŋ,sinahibanĕmusadya,bhagyahibamapitoliḥ,mo
liḥpacrandaŋ,gustinkahiradendewi.makweḥpisanbabawoseyancaŕccayaŋ,tacritasaliŋtambuṅin·,riŋjrokapatihan·,babawosemmahuraban·,saliŋtudaŋsaliŋ [ 23 ][ 22 22B]
22
tudiŋ,ṅanininmanaḥ,krodhanematĕmubraṅti.0.pupuḥginada.pābdhitaᵒaśramanātha,kacritayaŋsanemaṅkin·,hindikpaṅlamaŕredumun·,
jumlĕgsahaṅandika,gustipatiḥ,sāmpunaŋjagustiduka.mantukeriŋjrohutusan·,paṅidiḥbapanemaṅkin·,maŕggiḥjasampunpuputaŋ,maṅdasāmpundadosrikuḥ,wiwahanhidasaŋ
nātha,maṅdabcik·,ṅiriŋhaṣṭawayaŋhida.prabhusundaparamaledaŋ,rawuḥhidakadimaṅkin·,mañar̥ṅinputranhida,pamrihiŋlakṣaṇahayu,ñadyasar̥ŋṅastawayaŋ,radendewi,matĕ
muriŋsiranātha.ᵒaŕṣawilatiktanātha,bapasāmpuntatashuniŋ,kadisanekarawuhaŋ,hantukdanepatiḥmadhu,wustāturiŋsundanātha,ndatan·bcik·,maṅdasāmpundados·
[ 23 23A]
siṅsal·.patiḥsundamātuŕsĕmbaḥhiṅgiḥratusaŋsuliṅgiḥ,tityaŋndatanpurun·piwal·,riŋwacananliṅgiḥratu,tityaŋñadyarawuḥmdĕk·,manaṅkilin·,ñadyaṅastawayaŋ
kaŕyya.riŋtaŕyyawiwahanhida,gustintityaŋradendewi,ṅiriŋpaluṅguḥsaŋnātha,saŋprabhuśrīhayamwuruk·,maṅdasiddhakarahaŕjjan·,sagetpaṅgiḥ,hindikehirikisiṅsal·
.yeniŋhipunjatisarat·,ṅamĕsĕhintityaŋmaṅkin·,tityaŋprayañadyapisan·,managiṅinmanahipun·,riŋbubattityaŋñantosaŋ,tuhujati,bĕnakmacundukaŋmanaḥ.
.0.pupuḥdūŕmma.magĕbelan·haṅganpatiḥgajaḥmaddha,krodanetoŋkadikadi,swabhawanehabaŋ,pagrimis·priṅĕtemĕdal·,marirakṣahamanudiŋ,da [ 24 ][ 23 23B]
23
lyupta,muñilyupacaŋpasil·.heṅgaleṅal·,kmahibamadabdaban·,kahiñadyamanĕnanin·,kmakadeśabubat·,ñadyamamūŕṇnayaŋcita,misiknĕḥhibajani,pūŕ
ṇṇayaŋpisan·,heṅgalhibamawali.ᵒanapakĕm·kipatiḥsundamagibras·,kahisiŋmasimasilinmuñi.lajutaŋhibatka,kahiñadyapacaŋnrima,l̥ganhibatkenkahi,hapaŋhe
ṅgal·,hdahibatwarañaganin·.0.pupuḥginaddha.pāṇdhitahasmaranātha,maṅandikabanbanmanis·,gustipatiḥgajaḥmaddha,kaliḥhutusansaŋprabhu,siranāthaja
gat·sunda,sakiŋjati,paṅidhiḥbapanesarat·.dabdabaŋmaṅdenesiddha,rahaŕjjakaŕyyanemaṅkin·,knigustipatiḥsunda,ñantoskayunhidaratu,siraprabhugustin·
[ 24 24A]
bapa,knipaṅgiḥ,dagiŋhaŕsanhidapisa.kihanapakĕm·mañĕmbaḥ,hiṅgiḥratusaŋsuliṅgiḥ,tityaŋmamitaŋlugraha,ñaṅgrañuŋsuŋswecanratu,sāmpunratusalit:haŕṣa,tityaŋpamit·,
pacaŋñantosaŋriŋbubat·.0.pupuḥsinom·.nemaṅkinlanturaŋtityaŋ,hinucapriŋbabadpaṅgiḥ,risdĕkṣaŋprabhusunda,kataṅkilinparamantri,kahiriŋlanwadwasami,
kaŋdinutakagetrawuḥ,ñujuŕpunaŋpanaṅkilan·,pamaŕgginesadaglis·,wusmaluṅguḥ,maṅañjalisahasĕmbaḥ.danepatiḥhanapakĕm·,ṅaturaŋhindikesami,kapaṅguḥriŋka
patihan·,bawosesaliŋtambuṅin·,salwiriṅanininhati,samikāturiŋsaŋprabhu,dagiṅujaŕpatiḥmaddha,knihidatatashuniŋ,siraprabhu,maṅdasayagariŋhaṅga.he [ 25 ][ 24 24B]
24
riŋkayunsiranātha,myaŕṣayaŋhatuŕkipatiḥ,swabhawanhidakabaṅan·,maklĕtĕgriŋkayunmaṅkin·,wiwekanhanakeririḥ,kĕmikanñaṅĕmumadhu,manisehaṅgośaraṇa,jala
ranhaṅgoṅum·pĕnin·,sidadurus·,saratñadyambecundaṅaŋ.byaparakayunsaŋnātha,mnĕŋmnĕŋśribhupati,tananawoŋmĕtuhujaŕ,pablĕsĕkriŋkayunsami,kahaṅgen·pacundaṅurip·,
bcikanjasampunlampus·,huripemanandaŋheraŋ,dados·kakdekangumi,ñadyamuput·,niŕguṇamandadosjatma.mojaŕsiraprabhusunda,pamanpatiḥtandamantri,wadwanepa
damakjaŋ,hdabenñatakutmati,tuturaŋhĕñĕtejati,hapaŋsiddhaniratawu,pakañĕtcahimakĕjaŋ,kenkenjanibanminĕhin·,sidahigum·,hapaŋbnĕḥbanṅituṅaŋ.yanpa
[ 25 25A]
tūtkabawosnira,mlaḥjamatakitaki,sagr̥ĕhancahimajalan·,klĕsiteturamatūtin·,kmacahipadamuliḥ,hiriṅaŋhinanakgaluḥ,mwahadiparamaśwariya,mlahaŋhidadipu
rī,niramuput·,laścaŕyyaṅĕtohaŋjiwa.tuduhidasaṅyaŋwnaŋ,paṅguhinniranejani,tanñandaŋpacaŋsĕlsĕlaŋ,twaḥmulahil̥hangumi,ptĕŋl̥maḥhemagiliŕ,punikasahitya
paṅguḥ,sukadukanetanpasaḥ,sajroniŋkatuṅgonnurip·,ketotuhu,twarasiddhaban·ṅlempasaŋ.mwaḥdhaŕmmaniŋkasatriya,yaṣaneriŋtuŋtuŋkris·,sadyamamolihaŋ
yaṣa,hegaŕmanahekasiwi,madĕg·keṅin·śribhupati,yeniŋlacurekapaṅguḥ,muputaŋragariŋraṇa,tanwĕdiṅĕtohaŋhurip·,tuhuratu,saŋsatriyapjaḥriŋraṇa. [ 26 ][ 25 25B]
25
patiḥmadribahudhaṇdha,sagr̥ĕhanhatureñiki,dr̥ĕdabhaktiriŋsaŋnātha,muputaŋkayunepasti,riŋraṇaṅganaṅunkiŕtti,ṅiriŋwacanansaŋprabhhu,heraŋmanahematulak·,mantukla
sundanagari,ṅawebiyuŕ,dadoshucappucapjagat·.pucapjagat·.hinucap·pjajaḥriŋraṇa,wiṣṇilokanekapaṅgiḥ,sahityammoliḥkasadyan·,kasaṅgradewidyadharī,hatmajiwa
nwaŕggasami,sanerihinanwusmantuk·,samimoliḥsasupatan·,manamtamin·liyaṅati,tuhulanduḥ,kalukat:hantuk·hyaŋwnaŋ.hinucap·jriḥriŋraṇa,kapilayumamrihurip·,
tanṅanūt·satriyalakṣaṇa,dahatniṣṭhakapaṅgihin·,manadospacundaŋṅurip·,tanmaripacaŋmanĕmu,dadipañjakkakodagan·,niŕguṇasatuṅgunnurip·,dadosluhu,
[ 26 26A]
himĕsĕḥṅodagsatata.hegaŕmanaḥsiranātha,myaŕṣayaŋwadwanesami,samimuputaŋrāga,tan·wdipacaŋnandiṅin·,higum·ṅlakṣamayaŋjurit·,hidhĕpñikijroniŋka
yun·,heraŋmanadospacundaŋ,laścaŕyyaṅĕtohaŋpati,knipuput·,cĕndĕtdadoskakĕdekan·.mojaŕsaŋnāthagaŕjjita,wadwankutuhusujati,sukṣmapĕsanbahani
ra,hindik·baktincahijati,laścaŕyyamabelapati,pakĕñĕtepadahigum·jalanjasadadamdabaŋ,glarepātūt·yatnahin·,sidakukuḥ,riŋkalamanĕmpuŕyuddha.bu
bubaŕpunaŋpanaṅkilan·,siraprabhurarusmamañjiŋ,ṅamaraninsutranhida,riŋpamr̥ĕmansar̥ŋkaliḥ,kasar̥ṅinprameśwari,ñantosaŋgatranerawuḥ,sakiŋpurīwilatikta,sidahu [ 27 ][ 26 26B]
26
niŋhidapasti,sagetrawuḥ,saŋnāthamabawaheraŋ.hiñcuḥsaŋkaliḥmañapa,sahahidamaṅañjali,saŋprabhurarisṅandika,huduḥcniŋmashimanik·,hatmajiwanbapacniŋ,sāmpunaŋñĕ
lsĕlriŋkayun·,bapatwaral̥gañraḥ,ṅaturaŋkapurī,pacaŋnuṅkul·,sahamañakupaŋlima.liṅgiḥbapakapatuhaŋ,riṅaguŋbalanñasami,ladiwadwasaserehan·,ka
sraḥkamajapahit·,heraŋbapanetansipi,ñadyabapadadoscaru,tansukabapañaraka,bapawantaḥsatyajati,madĕg·prabhu,niŕguṇadadospacundaŋ.maṅdananakmaṅi
dĕpaŋ,hiriṅaŋhibiyaŋmaṅkin·,bciknanaktulakbudal·,maliṅgiḥnanakriŋpurī,sidacniŋmamaṅgihin·,sadyabhagyahuriplanus·,mayaśadewapagĕhaŋ,sāmpunnanakmuñaŕma
[ 27 27A]
ñaŕ,ragaratu,tatwahajinehiñcĕpaŋ.saŋprabhuraris·ṅlanturaŋ,mantukeriŋprameśwarī,makaᵒatmajiwanhida,heliŋriŋhindikerihin·,swecahasiṅemarabi,tanmarikayunehaduŋ,ha
ṅĕnhidapacaŋpasaḥ,gibrasaŋkayunemaṅkin·,siraprabhu,mawacanasadabanban·.ᵒuduḥhadidewantityaŋ,mantuk:hadisanemaṅkin·,yatnahin·ṅrakṣahinanak·,maliṅgihadiriŋpurī,hi
nanakwaluyabli,blimaṅkinpamitmuput·,sidahadimamūŕṇnayaŋ,mapamit·blinemaṅkin·,sidalantuŕ,pamaŕggin·blinebudal·.kagyat:hidaprameśwayya,kahiriŋlanradendewi,to
yanpanon·dr̥ĕsmĕdal·,haturemaṅĕtushati,ᵒuduḥratuśrībhupati,logasānraturiŋkayun·,ñadyamaniṅgalintityaŋ,manaḥtityaŋtĕgĕŕjati,ñadyamuput·,ṅiriŋpa [ 28 ][ 27 27B]
27
luṅguḥsaŋnātha.tanpaguṇahuriptityaŋ,hĕṅkakdĕṅkaknandaŋsdiḥ,blihaguŋᵒatmantityaŋ,tuhuratutuṅgunnurip·,yanhidewamaniṅgalin·,napidadostityaŋratu,pisaratpaṅluṅsuŕtityaŋ
sidaratumaṅlugrahin·,tityaŋtinūt·,sapamaŕgginsiranātha.ratuhayusĕkaŕsunda,tuhuhidaputriluwiḥ,hatuŕhidasadabanban·,riŋhidaśrinarapati,kadipuruntityaŋmaṅkin·,pra
saṅgariŋhaṅganratu,niŕguṇatityaŋmatulak·,mapamitniṅgalinhaji,hajihaguŋ,tityaŋṅiriŋsiranātha.saŋprabhupinakahidā,saṅyaŋwnaŋmaṅrowadi,sañrupakadewektityaŋ,swecamami
cayaŋhurip·,macihnahuripemaṅkin·,punikapaswecanratu,kahiriŋbanratubyaŋ,nemaṅkinratumaṅgihin·,suṅsutkayun·,heraŋtityaŋnilaŕsweca.hajihaguŋmisarataŋ,

[ 28 28A]
ratuhajikadimaṅkin·,hirikiriŋdeśabubat·,prayaratunaṅunkiŕtti,ṅastawayaŋtityaŋyukti,matĕmuriŋsiraprabhu,prabhuneriŋwilatikta,sagetpaṅgiḥkadimaṅkin·,
pakewuḥ,manaḥtityaŋkacaluwag·.tityaŋmamitaŋlugraha,siddhaswecahajimaṅkin·,pisarātpaṅluṅsuŕtityaŋ,swecahajimaṅlĕdaṅin·,sakiŋmanaḥtuhubhakti,bha
ktineriŋyayahibu,lugrahindasāmpuntityaŋ,ṅiriŋhajibyaŋśwari,ñadyamuput·,ṅiriŋratunĕmpuŋyuddha.puput:hatuŕradendewya,sakiŋnĕkeŋkayunjati
bhaktineriŋyayaḥreṇa,tanajriḥṅĕtohaŋpati,ṅinteṅĕmbansamisdiḥ,samipadapaslĕguk·,hirikariŋpasaṅgrahan·,heramaduluran·braṅti,samihi [ 29 ][ 28 28B]
28
gum·,ñadyamuputaŋraganña.0.pupuḥginaddha.puṅgĕlaŋpunaŋcarita,hinucapsanemaṅkin·,siraprabhujagat·sunda,riŋpanaṅkilanmaluṅguḥ,kahiriŋlanba
wudaṇda,tandamantri,mawosaŋyudanebeñjaŋ.siranāthamaṅandika,ᵒiḥwadwankumakasami,nehadapaṅidiḥnira,knacahipadahigum·,mañamahajakmakĕjaŋ,
hanejani,misadyamatandaŋwiraŋ.mlahaŋjamaṅiñcĕpaŋ,lakṣaṇasatriyanejani,hajawdimariŋrana,yadyastunmanĕmulampus·,pituhuwacanannira,nĕkeṅati,na
ṅunyaśariŋpayuddhan·.wadwanematuŕsagr̥ĕhan·,tityaŋṅiriŋsakiŋbhakti,ñaṅgr̥ĕwacanansaŋnātha,maṅiriŋpuluṅguḥratu,ñadyaṅiriŋnĕmpuḥyuddha,ndatan·wdi,tityaŋ
[ 29 29A]
ṅiriŋlalis·pjaḥ.gaŕjitasiranarendr̥ĕ,mawacanasahakñiŋ,lawutaŋpadadabdabaŋ,sandaŋpaṅansaŕwwakinum·,mĕdalaŋpadamakĕjaŋ,habamahi,dinimaledaŋledaṅan·.saŋnātha
lanbawudaṇdha,lanaŋhistrimakasami,newentĕnriŋpasaṅgrahan·,samimamūŕṇnayaŋkayun·,sagr̥ĕhansamimahyas·,mar̥r̥ṣik·,wawaṅiyanemalikuban·.salwiriŋbabĕkĕ
lan·,pirantiniŋradendewi,jagamaṅgeriŋpakaŕyyan·,wiwahansaŋradengaluḥ,sanemaṅkinkamĕdalaŋ,makasami,kāṅgenmaledaŋledaṅan·.riyuḥpunaŋpanaṅkilan·,swarangamĕ
laneṅuci,samipadamagiyakan·,sahanunaspaṅankinum·,saŕwwaphalasr̥ĕgĕp·pisan·,śrībhupati,hegaŕkayunemañiṅak·.murub·kadigunuŋsĕtaŕ,wadwasundamahyasami [ 30 ][ 29 29B]
29
haśrīrawitkantĕnanña,pasaṅgrahankatonmurub·,samiᵒahyas·mupar̥ṅga,kapwahaśrī,gnahemaledaŋledaŋ.prajuritewusayaga,ṅĕbag:hidaśrībhupati,sahañantoskaŋdinuta,
hutusanhidasaŋprabhu,prabhuneriŋwilatikta,sanemaṅkin·,ñadyaṅarawuhaŋgatr̥ĕ.0.pupuḥdūŕmma.hinucapan·dūtanprabhusāmpunprapta,dūtanprabhumajapahit·,sahama
hiriṅan·,kahetaŋsatus·prayoddha,tanpawĕkasan·ṅrañjiŋ,mañujuŕhiddha,liṅgihidaśrībhupati.sadabaṅgras·hutusanemdalhujaŕ,tĕkangĕlaḥbukajani,ñadyaṅarawuhaŋ,
wacananhidasaŋnātha,sidagasekbenñataṅkil·,kawilatikta,maṅaturaŋradendewi,hidat:hĕŕṅanūtaŋdagiŋsubaya,subayan·benñaneṅuni,benñamisadyayaŋ

[ 30 30A]
pasaŋñadyamisarataŋṅaturaŋsaŋradendewi,riŋśrīnarendra,sasuhunan·glaḥdini.haŕṣanhidasiddhabenñahapaŋheṅgal·,nejanitaṅkilkapurī,hidawus·sayaga,mañantosaŋ
riŋpaseban·,hapabwinmaṅlikadin·,hdajahima,hdabwinpatiklid·.yentwaḥsajahnuhaṅĕn·tkenaṅkihan·,glaḥsaratṅidiḥjani,hdajabenñahima,hapaŋhidatwaraduka,ña
dyaṅrusakrawuḥmahi,mlahaŋpisan·,mikpikmikpik·jroniṅati.prabhusundadahat·heraŋsahamojaŕ,ᵒiḥhutusanmajapahit·,lawutaŋtĕkĕdaŋ,siddhaheṅgalhibatulak·,
nĕkĕdaŋnengustincahi,hapaṅatraŋ,kahitwaramaṅledaṅin·.hhinucapan·danepatiḥhanapakĕm·,sar̥ŋkibaraŋnemaṅkin·,maṅaṅkabaŋlima,manudiŋsahamagibras·,ᵒiḥ [ 31 ][ 30 30B]
30
hutusanmajapahit·,solaḥhubwan·,lakṣananhibanemahi.lawutaŋjahatagwatĕkwaŕgganhiba,ktogaŋhapaṅamahi,kahil̥gapisan·,nandiṅinhibamakĕjaŋ,didinane
hanemani,sarataŋpisan·,hdaliyupĕtadini.saŋdinūtaṅawal̥smatuŕbaṅgras·,mlahaŋmañaṅgrataṅi,kahiñadyapisan·,bwinmanipacaŋṅebat·,ñadyaṅahekomo
gtiḥ,jalmasunda,pacaŋhabaskahidini.gagesonanhutusanesamitulak·,mawalikamajapahit·,ndatankacarita,dukesajroniŋhawan·,caritarawuḥriŋpurī,riŋwilatikta
,manaṅkilriŋśrībhupati.dejahaguŋtityaŋmamitaŋlugraha,tityaŋṅaturaŋpihuniŋ,riŋcokoŕhidewa,dagiŋbawoseriŋbubat·,ratusundatanledaŋtaṅkil·,maṅajap·
[ 31 31A]
hajap·,ṅatagwadwan·śrībupati.heraŋmanaḥtityaŋratumiragyaŋ,bawosebaṅĕt·ṅlaṅkuṅin·,haṅgansiranātha,ñalittityaŋmaṅaturaŋ,riŋpaluṅguḥratumaṅkin·,tityaŋ
ñak·sraḥ,ledaŋratumaminĕhin·.siranāthaheraŋkrodamyaŕṣayaŋ,hatuŕhutusanejani,sahamawanana,diglisriŋbawudhaṇdha,maṅdenesamicumawis·,ṅĕlaraŋyuddha,kade
śabubat·ṅlolosin·.hinucapanmahapatiḥgajaḥmaddha,gaŕjjitakayunemaṅkin·ñadyamanĕlasaŋ,wadwasundaneriŋbubat·,pamĕkasanekapriḥ,kihanapakĕm·,mĕsĕḥ
danenepitwi.hegaŕmanaḥdanemaṅaturaŋsĕmbaḥ,hiṅgiḥratusaŋnr̥ĕpati,sasuhunantityaŋ,tityaŋmamitaŋlugraha,tityaŋṅiriŋsakiŋjati,ṅĕtohaŋjiwa,ci [ 32 ][ 31 31B]
31
hnantityaŋsubhakti.ñandaŋpisanwadwaneknisayaga,msĕhekataṇdhĕsmaṅkin·,hupamiyaŋtityaŋ,waluyahasukablĕt·,sinahipun·ṅlalumati,yatnahinpisan·,nandi
ṅinhipunemaṅkin·.caritayaŋsāmpunigumriŋpaseban·,saŋnāthawusmaṅliṅgihi,hatuŕpatiḥmaddha,beñjaŋsmĕŋjagiluṅha,maṅiriṅaŋśrībhupati,matĕmpuḥyuddha,kadeśabu
bat·ṅrawuhin·.0.pupuḥmaskumambaŋ.hinucapanrahināwusñaluk·wṅi,ṅintaṅemajajaŕ,ṅulaṅuninpakañitñit·,kadasarinlaṅitgalaŋ.wusmaśriyakgalaŋtatite
ñundarin·,galaŋmakalaṅan·,marutarawuḥṅasiŕsiŕ,pinakañapuhaŋlara.pabriyak·swaranjuwaṅkrik·maṅr̥ĕr̥ṅi,kadimagoñjakan·,manamtamin·liyaṅati,clĕpukekde

[ 32 32A]
kṅakak·.sadasr̥ĕk·balaŋkekekanepaṅid·,gĕndaŋgĕndiŋbinal·,lipyariŋdewekelsit·,swarabĕṅekmapibibaŕ.sāmpun·junyahirikariŋmajapahit·,samiwuscani
dr̥ĕ,kadikacaṅkrimaŋsami,l̥p·l̥p·ṅĕṅkiskadiśawa.0.pupuḥdūŕmma.hinucapanhesuk:heñjiŋwusaga,prajuritewusmamaŕggi,mamaktasañjata,pakredepkĕnteransuŕyya,sūŕ
yyakemawantiwanti,sahātṅĕran·,goŋberineṅr̥ĕsr̥ĕṣin·.swarankĕṇdaŋsahakĕmpulemanimbal·,riyuhetankadikadi,kasrundupin·suŕyya,wadwanemaṅuyĕŋtumba
k·,ṅatag·mĕsĕḥmaṅdeprapti,sahasasumbaŕ,tuŕmasolaḥdaṅkak·diṅkrik·.wadwasundadiglis·wuskahidĕran·,hantukwadwamajapahit·,padamasasumbaŕ,pacaŋ [ 33 ][ 32 32B]
32
ñadyamecundaṅaŋ,tanwĕdiṅĕtohaŋpati,riŋraṇaŋgaṇa,heraŋpacaŋñrahurip·.siranāthaprabhuneriŋwilatikta,hidaṅadĕginnemaṅkin·,maṅeñcakaŋyuddha,naṅsĕk·
mĕsĕḥsakiŋpūŕwwa,sakiŋpaścimaṅlolosin·,prabhukoripan·,prabhudahamañar̥ṅin·.hinucapanmahāpatiḥgajaḥmaddha,sakiŋdakṣinaṅrawuhin·,samimanaṅsĕkaŋ,sa
haṅubĕsaŋsañjata,silihĕbatsiliḥtigtig·,hañalkahañal·,ramĕs·yudanetansipi.samidhīrahirikariŋraṇaṅgaṇa,hakweḥwadwanepagliliŋ,wuspjaḥriŋraṇa,
layonsawamurabraḥ,dĕkdĕk·r̥ñuḥhantukkanin·,tuhusatriya,ndatanpasirikanmaliḥ.gunuŋsawakahidĕrinsagararaḥ,hirikariŋbubatmaṅkin·,hinucapriŋbabad·,
[ 33 33A]
wadwasundanewuspjaḥ,ndatanpagantulanmaliḥ,tlas·rusak·,hantukwadwamajapahit·.0.pupuḥsinom·.hinucapsaŋprabhusunda,haŕṣanhidaṅlalupati,kayunhi
dakabyapara,wadwanhidabrathṭasami,samiwusñihnayaŋbhakti,riŋhaṅganhidasaŋprabhu,tañcĕdokriŋhaṅgannida,subhayanesāmpunpasti,ñadyamuput·,laścaŕyyaṅĕtohaŋjiwa.
yaniŋliŕggamayaŋhida,siranāthakadimaṅkin·,tanpendaḥprahumalayaŕ,ṅaruṅin·samudr̥ĕwyakti,prahuhalitanpakantiŕ,risdĕkṣasiḥkatolu,toyansagaraneṅleñcoḥ
haṅinsaluneṅlinusin·,sinaḥpuput·,prahunekadurusbĕñcaḥ.tuhuhidawiraniŋyuddha,tansaḥmaṅar̥paŋmaṅkin·,swabhawanhidakabaṅan·,caciṅakemurub·sṅit·,ha [ 34 ][ 33 33B]
33
baŋdumilaḥmaṅr̥ĕsin·,kadinuwĕkmanaḥsatru,msĕhemĕtukamĕgan·,sisupaliŋmanandiṅin·,siraprabhu,muputaŋkayunriŋraṇa.hdimantrilankasatriya,wadwakoripaneliliḥ,hakweḥ
pacundaṅaŋhida,pañjakekapilipili,malayusāmpunkaliliḥ,kasoŕriŋhidasaŋprabhu,ṅubatabit·prabhusunda,jĕjĕḥmsĕheṅĕtonin·,patiluplup·,tanwentĕnpurunma
taṅaḥ.prabhukoripanlan·d:hā,heraŋkayunetansipi,mañiṅakwadwanesĕmpyaŕ,hidaṅar̥paŋnemaṅkin·,ñadyapacaŋmanaṅgĕnin·,haguŋmacunduklan·prabhu,wadwasamimapyakan·,
samibĕṅoŋmaṅliyatin·,wwaktihanut·,samoṅemamsĕḥsiṅga.sirakalihinucapaman·,maṅliṅgihingajaḥsami,sahamasañjatapanaḥ,riŋgajaheṅadĕgmaṅkin·,ṅanūt·
[ 34 34A]
34
dhaŕmmansatriyajati,diglishidañarundup·,hinucap·prabhukoripan·,hidarawuḥṅamaranin·,siraprabhu,maṅgalaniŋjagat·sunda.0.pupuḥpaṅkuŕ.lanturaŋpunicarita,pra
bhusundaṅandikasahakñiŋ,mantukeriŋsiraprabhu,siranāthariŋkoripan·,duḥsaŋnāthagliswecamaṅkinrawuḥ,tuhuhegaŕmanaḥtityaŋ,kniratutatashuniŋ.manaḥtityaŋsarātpisan·
,maṅinĕtaŋmanaḥtityaŋsujati,ñadyamaṅaduṅaṅkayun·,maṅigumaŋpasawitran·,riŋsaŋnātha,tityaŋkacluwagmamaṅguḥ,riŋpahindikanesiṅsal·,tanmahahaṅanhakidik·.haŕṣabli
saratpisan·,ṅar̥r̥daŋliṅgiḥtityaŋṅejati,maṅdatityaŋsidanuṅkul·,ñarakakawirakakawilatikta,tityaŋheraŋbcikṣsampuntityaŋlampus·,ledaṅaŋkayunsaŋnātha,cihna [ 35 ][ 34 34B]
34
yaŋkayunemaṅkin·.tuduhidasaṅyaŋwnaŋ,wusmacihnapaṅguḥtityaŋriŋbli,ledaṅĕŋkayuneratu,durusaŋtaṅgĕnintityaŋ,ñadyatityaŋmaṅluṅsuŕswecanhiratu,namtamin·dhaŕmmaniŋsatriya
,nunastiŕttasañjiwani.prabhukoripanṅandika,bliñukṣmayaŋhaŕṣanhiyadi,hadituhuhaguŋwruḥ,hiriŋblimaledaŋledaŋ,misarātaŋ,tuhudaŕmmaniŋpraratu,durusaŋhadidurusaŋ,bliña
dyaṅiriŋhadi.prabhusundataṅsĕḥṅar̥paŋ,mamuputaŋkayunhidaṅamaranin·,nibakaŋpanahemuput·,dr̥ĕskaditiŕtha,tanpĕgatan·,kadiniŋsabĕḥkawuwus·,prabhukoripannamda
baŋ,tamyaṅehaṅgenaṅgĕnin·.prabhunĕhagagisonan·,manaṅsĕkinprabhusundariŋglis·,muputaŋhidariŋkayun·,mamelaninrakanhidā,siranātha,prabhukoripankadruluk·,
[ 35 35A]
35
hantukpanaḥprabhusunda,tanhĕladmawantiwanti.gagesonanprabhud:hĕ,ṅuṅsimusuḥtanmar̥nmamanumbakin·,prabhusundasahāgisu,manaṅkĕpin·prabhud:hĕ,hantuktumbak·,mayuddhamutusaŋ
kayun·,wirosanumbakatumbak·,samisĕbĕtmanaṅgĕnin·.sāmpuntuduḥsaṅyaŋwnaŋ,prabhusundakatandĕsanemaṅkin·,hidasāmpunlintaŋkeruḥ,wuslaminaṅkĕnin·yuddha,mtulumaḥ,
katuwĕk:hidariŋlambuŋ,hantuk:hidaprabhud:hĕ,keṅin·līnasaŋnr̥ĕpati.0.pupuḥmaskumambaŋ.hinucapan·prabhusundawuskaliliḥ,wuslinariŋraṇa,muputaŋswadhaŕmmajati,dhaŕmmaniŋ
liṅgiḥnṣatriya.patiḥpitaŕkantunhurip·danendiri,ṅaliŋntikṅaraga,ṅalabalinsanemaṅkin·,lanaŋmwaninewus·brathṭa.gagesonandanerawuḥnunashurip·,ñokoŕ [ 36 ][ 35 35B]
35
riŋsaŋnātha,tuityuiṅuinuiyuimuiṅkuinui·,deiweiktuityuiruituiṅruikṣi.susuhunanmajapahit·,ñadyamaṅaturaŋraga.mĕgatmĕgat:hatuŕdanesahataṅis·,duḥratusaŋnātha,tityaŋṅuni
ṅayaŋmaṅkin·,dewektityaŋratuṅrakṣa.tityaŋsarāt·ṅaturaŋriŋsaŋbhupati,hirikiriŋbubat·,parahistriñantosami,radendewiwusayaga.0.pupuḥsmarandana.na
nĕhidaśribhupati,haṅĕnhidajroniŋcita,kamĕmĕganhidamaṅko,ñuŕyyaninlayonlanśawa,satmakamismahuyagan·,kawitniŋndagiṅinkayun·,pañjakeṅĕmasinpĕjaḥ.maṅu
lurinhidhĕp·ndiri,ndaranmaminĕhanpañjak·,sapunikipanadose,prabhusundapuput·pjaḥ,kahiriŋlanwadwannida,samiwus·ṅĕmasinlampus·,sāmpunrusakpacaŋkudyaŋ.
[ 36 36A]
36
wantaḥtuduḥsaṅyaŋwiddhi,tansiddahantuk·ṅlĕmpasaŋ,twarañandaŋmānuṣane,baṅĕtpacaŋṅawĕnaṅaŋ,hindikpahil̥hanjagat·,tanhanawoŋsanewruḥ,ñamenin·hyaŋwiddhiwaśa.
hidamuputaŋnemaṅkin·,pañjakendikayaŋhiddha,muputaŋhupakarane,pirantiniŋlayonśawa,ṅanūtliṅgiḥsowaŋsowaŋ,maṅdasiddhadadospuput·,riŋrahinanepunika.hupakara
siddhatr̥ĕpti,mānūtwoŋpĕjaḥriŋraṇa,ndatandadoslempas·r̥ko,siranāthamanĕhĕraŋ,ṅanūtindagiṅagama,sidapamaŕgginelantuŕ,saŋwusmantukeriŋraṇa.0.pupuḥsino
m·.puṅgĕlaŋpunaŋcarita.wentĕnṅaturawuḥmaṅkin·,katuriŋsaŋprameśwaŕyya,hindikrakanidapasti,prabhusundasanemaṅkin·,hidakocap·sāmpunpuput·,wuspĕjaḥsira [ 37 ][ 36 36B]
36
riŋraṇa,kahiriŋwadwanesami,brastasāmpun·,sanekantunpatiḥwitaŕ.danecĕdokriŋsubaya,ñadyaṅasoŕmamriḥhurip·,tanpurunṅĕtohaŋjiwa,mantukeriŋsaŋnr̥ĕpati,
tuhudanenistajati,ndatanmaṅanūtinluṅguḥ,mamatihinjagat·sunda,lakṣananñamanilarin·,swecanratu,tilastĕkeniŋbisama.danemañilibaŋraga,riŋtĕṅaḥśawaneṅpil·,
mapimapisāmpunpĕjaḥ,riŋrahedaneṅaliliŋ,kadisolaḥśawakanin·,tanwentĕnmĕsĕḥṅaruṅu,riŋdanekipatiḥwitaŕ,makr̥ĕmhantukraḥjati,nistatuhu,lakṣanankipatiḥlom·
paŋ.parahistrihistrisamyan·,myaŕṣayaŋsahasdiḥ,taṅisetimbalkatimbal·,slagak·slĕgukmakasami,bawosepatijalamit·,riyuhewaluyaguruḥ,hirikariŋpasaṅgrahan·,
[ 37 37A]
37
pacĕloskayunesami,kadilindu,rasajagatemoyodan·.nemaṅkinparameśwaŕyya,sar̥ŋhidaradendewi,rabinparayogyasamyan·,samimakramasmar̥r̥rik·,mahyasmamutiḥsami,
misadyapacaŋmamuput·,masatyaṅiriŋsaŋnātha,maṅuṅsiswaŕgganejati,tĕhĕŕsāmpun·,mamelaninsiranātha.radendewiwusayaga,matimpuḥmamaṅkukris·,ñadyamamuputaŋrāga,prame
śwariṅamaranin·,huduḥnanakradendewi,ṅudyaŋdinimuputkayun·,maŕggiruruḥlayonhida,hiyajisaŋnāthamaṅkin·,siddhagupuḥ,ñadyamaṅiriṅaŋhida.biyaŋswarijiwantityaŋ,nema
ṅkintityaŋmapamit·,ṅarihinin·tityaŋpĕjaḥ,ṅiriṅaŋhidahiyajī,maṅdatankapaṅgihin·,hantukwadwan·msĕḥratu,sinaḥdadosjajarahan·,mañjiŋtityaŋdadosrabi,siraprabhu, [ 38 ][ 37 37B]
37
ratuneriŋwilatikta.huduḥcniŋjiwan·byaŋ,durusaŋmamaŕggi,wentĕnhatuŕbiyaŋsarāt·,mantukariŋhajincĕniŋ,sidacniŋmatuŕpihuniŋ,maṅdahidabliprabhu,swecahidamañantosaŋ,rawuḥ
memeprayanaṅkil·,knidurus·,pamaŕgginemakaronan·.maṅdawentĕnhiriŋbiyaŋ,ṅĕntaptitihugalagil·,dahatgañjiḥmahoyodan·,swecahidamanandanin·,tuhumemedahat·
hajriḥ,memetwasāmpunkeruḥ,yantan·swecasiranātha,maṅr̥ĕr̥haŋmememaŕggi,sinaḥlacuŕ,lampahekaluntalunta.radendewimātuŕnimbal·,hiṅgiḥratubiyaŋswari,ñadyatityaŋ
maṅrawuhaŋ,dagiŋṅaŕṣan·biyaŋjati,riŋhidaśrinarapati,maṅdaswecahidanuṅgu,pamaŕgganpaluṅguḥbiyaŋ,nemaṅkintityaŋmapamit·,sidamuput·,baktineriŋyayaḥreṇa.prame
[ 38 38A]
38
śwarigagesonan·,maṅarasputranemaṅkin·,toyanpanon·dr̥ĕsmĕdal·,haṅĕneriŋradendewi,hidawantaḥputralwiḥ,tusniŋhidasatriyatuhu,dadoskakasubanjagat·,ja
tihayuśilakrami,ratuhaguŋ,radengaluḥpitaloka.radendewimātuŕbanban·,huduḥratubiyaŋśwari,ṅiriŋsāmpun·jwapuṅgĕlaŋ,bawosekadipuniki,nemaṅkintityaŋmapamit·,ṅari
hininhaṅganratu,swecaratuṅampurayaŋ,lugrahintityaŋnemaṅkin·,sidadurus·,tityaŋṅalanturaŋmanaḥ.hajiprabhudewantityaŋ,sūŕyyaninjatityaŋhaji,nanakprayamaṅiriṅaŋ,luṅanratuka
dimaṅkin·,tityaŋtuhudr̥ĕdabakti,jantosaŋjatityaŋratu,sāmpunratugagesonan·,maṅdasidatityaŋmoliḥ,ṅiriŋratu,ñujuŕṅuṅsiśunyaloka.saŋdyaḥmanabdabaŋ [ 39 ][ 38 38B]
38
raga,sahahidamaṅañjali,mamĕkul·bukpanhida,biyaṅesaŋprameśwari,tumulirharisṅastuti,ṅastawanuṅgalaŋkayun·,mamujahidahyaŋwnaŋ,knihidamañundarin·,sinaḥlantuŕ,
pamaŕgginepoliḥyaṣa.radendewiwusayaga,sāmpunhidaṅunus·kris·,laścaŕyyamanuwĕkraga,raḥhidanr̥ĕshumijil·,lelohidaradendewi,caciṅakewĕtur̥dup·,haswa
sanemĕgatmĕgat·,ṅar̥r̥slelonemaṅkin·,sāmpunpuput·,pjaḥhidaradendewya.caritariŋpasaṅgrahan·,hinucap·śrīprameśwari,lanparahistrinesamyan·,haṅĕnkayunma
ñiṅakin·,mabriyukṣamimanaṅis·,pajrit·patipaslaguk·,swaranñanemabyayuwan·,kadihombakkawulujati,samisuṅsut·,rasar̥mĕk·jroniŋcitta.prameśwarīhinu
[ 39 39A]
39
capan·,muputaŋkayunemaṅkin·,sammiwus·sayagahahyas·,buṣaṇamamĕtakṣami,samiñadyaṅamaranin·,riŋpbratanpacaŋṅruruḥ,layonśawasowaŋsowaŋ,lakinñamandirindiri,ña
dyatinūt·,ñar̥ṅinpĕjaḥriŋraṇa.diglispamaŕgganhida,kahiriŋsatyanesami,pañrowankapwasagr̥ĕhan·,pamaŕggineṅanūtliṅgiḥ,piṅajĕŋsaŋprameśwarī,rabinpatiḥmantriñrundup·,samima
buṣaṇapĕtak·,sahasamiñlĕpit·kris·,piniḥpuṅkuŕ,pañrowanemaṅiriṅaŋ.paṅiriṅesinamyan·,paslĕgukpatipajrit·,wentĕnṅĕliŋsĕṅalsĕṅal·,sdiḥpacaŋpacaŋkatiṅgalin·,hantuk:hi
daprameśwari,rabinpatiḥlantumĕṅguŋ,rabinmantribawudaṇdha,punikamasatyasami,lalis·muput·,muputaŋragariŋraṇa.mantripatiḥbawudaṇdha,wadwan·prabhumajapahit·,ne- [ 40 ][ 39 39B]
39
kantun·huripriŋraṇa,samisisuṅamaranin·,kdĕḥkayuneṅeliṅin·,satyaneprayamamuput·,haṅob·samimaṅantĕnaŋ,histripariyaṅanjati,tuhuhayu,samiṅañudaŋmanaḥ.
pacĕṅĕḥsaŋmaṅantĕnaŋ,heliŋriŋhindikeṅūni,maklĕcĕtriŋjroniŋcitta,rawuḥhidadanesami,madasaŕkayunmahniŋ,maṅiriṅaŋsiraprabhu,panĕmbahanjagat·sunda,sarātṅastitihyaŋwi
ddhi,sidalantuŕ,wiwahansirasaŋnātha.sinaḥkawonpacaŋtĕmwaŋ,ṅanutpamaŕgginemaṅkin·,tanlempasriŋpalakaŕmma,yeniŋhayukakaŕddhinin·,jantĕnhayukapaṅgihin·,yeniŋma-
lanekatanduŕ,sinaḥpacaŋkaduḥkitan·,tansidapacaŋhimpasin·,nanduŕjagguŋ,doḥparamaṅampuraga.sapunikakabawosaŋ,pakrimikwadwanesami,parisĕlsĕlriŋsaŋnātha,hida
[ 40 40A]
40
dakayun·maṅliṅkihin·,pawaṅundanekipatiḥ,saŋpuigajaḥmaddhatanpātūt·,tanhanūtriŋpahindikan·,baktinekabawosweci,sanepātut·,nemaṅkinmanĕmupjaḥ.samihaṅĕnmaṅa
tonaŋ,lakṣanansatyanewyakti,hirikariŋpabaratan·,ñujuŕlayonemati-mpi,waluyasakadibukit·,satyanetĕhĕŕriŋkayun·,twarahada
t:hanaŋhakikit·,jatikukuḥ,maṅgĕḥkayunemasatya.patiḥpitragagesonan·,ñujuŕsahamaṅañjali,ñawupcokoŕprameśwariya,sahamatuŕṅasihasiḥ,huduḥdewaha-
guṅistri,hampurayaŋtityaŋratu,ṅawulakalintaŋnista,nahĕnriŋdewekemaṅkin·tatansadu,dadosdadul̥ganjagat·.sinaḥdados·sasuŕyyakan·,jagatsamikado [ 41 ][ 40 40B]
40
maṅkin·,twarahanūttiŋbisama,swadhaŕmmanpatihejati,sinaḥtityaŋkahisahin·,hantuk:hidadanehipun·,hampuraratuhampura,jantĕntityaŋhiwaŋmaŕggi,swecaratu,ṅampuratityaŋ
higtap·.prameśwarīmawacana,lawutaŋtuturaŋjani,dijalayonsiranātha,saget·jakantĕnaŋcahi,nirañadyaglisprapti,maṅiriṅaŋhidalampus·,nirapisaratmasatya,lihna
yaŋhidhaŕpebakti,riŋsaŋprabhu,manindihinpasubhaya.patiḥpitaŕmatuŕnimbal·,hiṅgiḥratudwaguŋṅistri,sandiklayonsiranātha,gnaḥñanesampunbĕcik·,sar̥ŋlayon·
patiḥmantri,riŋsoŕwit·kĕpuheratu,hirikagnahaŋtityaŋ,samisāmpunkar̥sikin·,maṅdasāmpun·,r̥sikin·,maṅdasāmpun·,layonedados·muyagan·.prameśwarimaṅlanturaŋ,diglishida
[ 41 41A]
mamaŕggi,kahiriŋdepatiḥpitaŕ,misarataŋmaṅdadlis·,ñujuŕlayonsaŋbhupati,wihaŕṣatanjatuhu,maṅdasiddhaglisprapta,ñadyamañihnayaŋbakti,riŋsaŋprabhu,satmakajiwitanhi
da.glisiŋpunaŋcarita,prameśwarisāmpunprapti,kapaṅgiḥlayonsaŋnātha,rarishidamaṅañjali,pitlashaturemaṅkin·,hiṅgiḥratuṅlihaguŋ,tityaŋñadyamaṅiriṅaŋ,swecara
tumañantosin·,knidurus·,pamaŕgginemakaronan·.prameśwarīwusayaga,hidasāmpunṅunuskris·,tumulimanuwĕkraga,hĕraḥñanedr̥ĕsmijil·,lelohidaprame
śwarī,pramanesāmpunkeruḥ,haṅsĕganemĕgatmĕgat·,rarismacĕpolnemaṅkin·,hidapuput·,prameśwarīsāmpun·pjaḥ.sanemaṅkin·caritayaŋ,parara [ 42 ][ 41 41B]
binpatiḥmantrī,samisāmpundas·sayaga,ṅiriṅaŋdewaguṅistri,sāmpunmaṅaturaŋbakti,sowaŋsowaŋriŋsaŋkakuŋ,cihnasubaktimalakya,samisāmpunṇunas·kris·,sahañu
duk·,ragapamuputñapjaḥ.parasatriyasāmpun·brathṭa,samipuputsanemaṅkin·,patiḥpitaŕmanabdabaŋ,munduhaŋlayonesami,ṅambyaŕpadañandiŋrabi,rasakadiwusalu
lut·,ñadyaṅuṅsiswaŕggaloka,swecabaktinemalilit·,jatilululttanpacaŋlilismapasaḥ.binarabinpatiḥpitaŕ,pañrowanemakasami,sanekantunmahuripa,
samikahaturaŋmaṅkin·,riŋhidaśrībhupati,ledaŋkayunsiraprabhu,mañiṅaksolaḥkipitaŕ,ṅaturaŋsahāsubakti,cirinuṅkul·,riŋhaṅganhidasaŋnātha.siraprabhuwila
[ 42 42A]
tikta,kacritayaŋnemaṅkin·,pramaledaŋjroniŋcitta,ñadyañaṅgraradendewi,diglishidaṅrawuhin·,kapasaṅgrahanmañujuŕ,kagyatkayunemañiṅak·,layonhi
daradendewi,sāmpunpuput·,layonemakr̥ĕb·pĕtak·.kr̥ĕb·layonekalukaŕ,sagetpaṅgiḥradendewi,swabhawakumĕdapgaliŋ,caŕmmanhidalumlumgadhiŋ,layo
nemasawaŋkĕñiŋ,satmakañapasaŋprabhu,mahatuŕmr̥ĕdhukomala,huduḥbliwawuprapti,blibagus·lamitityaŋmañantosaŋ.hampuratuhampura,lugrahin·tityaŋmapamit·
,ledaṅaŋkayunedewa,bcik·bcik·ratumaṅkin·,maliṅgiḥraturiŋpurī,pūŕṇnayaŋkayuneratu,kapuṅkuŕtityaŋṅiriŋ,haŕṣanratusaŋnr̥ĕpati,sidadurus·,maṅikĕtaŋ [ 43 ][ 42 42B]
42
jatukrama.sāmpunratumapaṅĕnan·,riŋtuduhidahyaŋwiddhi,tanadoḥriŋsukaduka,pamaŕgginjagatepasti,tanpendaḥrahinawṅi,hil̥hanjagatetuhu,tansiddhahantukmasahaŋ,
macihnasakadimaṅkin·,swecanratu,mūŕṇṇayaŋpapamitityaŋ.0.pupuḥkumambaŋ.siranāthasuṅsutkayunetansipi,kaditanpajiwa,lempoŕrasatanpaga
liḥ,macĕlos·pramaṅkinhida.rasamlacamañjiŋhidaradendewi,sahaṅĕlutṅaras·,ñawuptaṅanñadyaṅiriŋ,mañujuŕriŋhindraloka.tanpaguṇahidañnĕŋkadimaṅki
n·,hurip·nandaŋlara,radendewimaniṅgalin·,kaŋpinakajiwanhidā.haŕttabranasaŕwwamuledagiŋpuri,tanmañjiŋriṅaŕṣa,puputkayunesujati,lulutriŋsaṅa-
[ 43 43A]
yudiyaḥ.0.pupuḥsinom·.siraprabhuwilatikta,nadakantuhidamaṅkin·,lelotaneliŋriŋhaṅga,paṅiriṅehosĕkṣami,samisdiḥmaṅĕtonin·,hi
ndik:hidasaŋprabhu,katiṅgalinpuspanmanaḥ.sarinhaŕṣanhidajati,radeṅaluḥ,lawaslamikasarataŋ.hecoḥpaṅiriṅesamyan·,nuluŋhidaśrībhupati,swetaneliŋriŋha
ṅga,hiñcuḥsamiṅaranin·,taṅañcokoŕkapĕcikin·,wentĕn·ṅrawupinsaŋprabhu,sahakasiratintiŕtta,hamĕŕttatoyanesuci,knilanus·,saŋprabhudigliskenak·.
śrihayam·wuruk:hinucap·,wusheliŋhidanemaṅkin·,mawacanasadaban·ban·,pamanpatiḥtandamantrī,bawudaṇdhamakasami,knacahihapaŋgupuḥ,manabdabaŋla- [ 44 ][ 43 43B]
43
yonhida,saŋprabhulan·prameśwarī,mahipundut·,dinipacaŋhiriŋnira.janihidahupakara,sar̥ŋhidaradendewi,maṅdahidamakaronan·,pamaŕgginhidanemaṅkin·,ñujuŕ
hindralokajati,paṅaptinniranetuhu,knihidaṅampurayaŋmjanimrasahi-waŋmaŕggi,riŋsaŋprabhu,maṅdalaniŋjagat·sunda.paramantribawudaṇdha,paṅiriŋsiranr̥ĕpati,samipadaga
gesonan·,diglisamimamaŕggi,maṅr̥ĕr̥ḥlayonemaṅkin·,hantukwilatiktaprabhu,kahiriŋlanprabhudĕha,prabhukoripanñar̥ṅin·,sidapuput·,riŋrahinanepunika.bawu
dhaṇdhasinamyan·,lansatyanemakasami,jawisundakasikiyaŋ,makasamiwus·kabasmi,maṅdasidapuput:hugi,mānūt:haŕṣansiraprabhu,tankalugramagantulan·,riŋrahina
[ 44 44A]
nenemaṅkin·,sāmpunpuput·,pakaŕyyanesiddhakaŕyya.lanturaŋpunaŋcarita,paṅupakaranesami,wuspuputkalakṣanayaŋ,tgĕssāmpunkadijati,muṅguḥriŋᵒāgamapasti,tanwa
ntĕnmakiraŋlaṅkuŋ,kandugihidasaŋnātha,lagaskayunhidamaṅkin·,mwalimantukkahiriṅaŋbawudaṇdha.kacritatĕṅahiŋmaŕgga,hosĕkkayunsaŋnr̥ĕpati,heliŋriŋsaŋhayudiyaḥ,
jolotkayunemabuṅkil·,riŋhidasaŋradendewi,sarīnhaŕṣanhidatuhu,līlayaŋtoŋsiddhapūŕṇnamlipuraŋmawuwuheliŋ,riŋsaṅayu,sanesāmpun·mandewata.0.pupuḥ
smarandahana.caritayaŋsanemaṅkin·,śunyamamuŋriṅpurīyan·,saŋnāthasuṅsutkayune,haraŋpraptariŋpaseban·,tanledaŋmawosinjagat·,kayunhidanrawaŋnruwuŋ,ho [ 45 ][ 44 44B]
44
sĕk:hidajroniŋcita.kabyaparaśrīnarapati,toyanpanon·dr̥ĕsmĕdal·,deniŋkalintaŋsuṅsute,pūŕṇnayaŋtoŋsiddhapūŕṇna,nityakalasiramlaca,waŕṇninhidaradengaluḥmratu
hayusaŋkaŕsunda.rasahidaradendewi,mamĕndakṣirasaŋnātha,wĕtupraptakadima-ṅke,saṅayusahaṅadpada,sahamaṅaturaŋcanaŋ,maliṅgiḥhidamatimpuḥ,mariŋhajiśrīnarendr̥ĕ.
masamitasawaŋkñiŋ,bhawanekumdapgalaŋ,mĕkmĕk·tuŕhalitromane,madhyar̥ṅkaŋ-magoleran·,haṅganhidalaṅsiŋlañjaŕ,caciṅakemanisbalut·,nudutkayunsiranātha.matiŋ
kiŋsrinarapati,naniŋhidapararagayan·,tanmarihidanulame,maṅajap·saŋhayudiyaḥ,rahinawṅimalaca,siraparipūŕṇneŋhayu,pitalokasĕkaŕsunda.ᵒuduḥhadiraden·
[ 45 45A]
dewi,puṣpanmanaḥblihidewa,dijaruruḥtityaŋmaṅke,wus·niŕguṇahuriptityaŋ,hidupekaliputlara,toŋsidapasaḥriŋratu,wantaḥhidajiwantityaŋ.laścaŕyyamaniṅgal·bli,
tananahadiriŋjagat·,blitannaṅĕnriŋdewek·,saratmanaḥblidewa,matĕmuwaŋjatukaŕmma,riŋhaṅganhidasaṅayu,puṣpanmanaḥblihidewa.bawudhaṇdhatandamantri,kapwa
haṅĕn·jroniŋcita,mañiṅakṣaŋnāthamaṅke,galiheŕpagridigmĕdal·,wuskirisharishaṅgansaŋnātha,waŕṇninhidacĕloŋhacum·,gulakgulikriŋpamr̥ĕman·.sayanlamisayanki
ris·,pañuṅkanesayanrahat·,dahatiŋsunyahiṅmaṅke,hirikariŋwilatikta,pañjakṣamiṅastawayaŋ,siddhaglisiraprabhu,nenakmoliḥkarahayun·.samiwus·jroniṅa [ 46 ][ 45 45B]
45
ti,maṅatonaŋsiranātha,hantukbaṅĕtpinuṅkane,tansiddhamolihaŋtamba,jantĕnhidapacaŋñwaŕgga,pañjakṣamipadahiñjuḥ,ñatuŕdeśaṅruruḥbalyan·.0.pupuḥmā
s·kumambaŋ.hinucapan·hetaṅansaśihepasti,dukśaśiḥkaŕttika,taṅgalñalimolaspasti,pamaŕgginhidasaŋnātha.hidañwaŕggapañjakekandugisdiḥ,kulkulpajnĕṅan·,
samikatĕpaknemaṅkin·,swaranñanemabyaywan·.saŋmiyaŕṣasamigisurawuḥtaṅkil·,riŋpurīmaṅayaḥ,dabdabaŋkaŕyyanemaṅkin·,sanepātūtlakṣaṇayaŋ.sowaŋsowaŋṅa
gĕmhamoṅanñapasti,wentĕnṅawebaṅsal·,sahasalwiriŋpiranti,pirantiniŋpal̥-bonan·.himput·sāmpunpañjakeriŋmajapahit·,maṅaturaŋhayaḥ,tanṅetaŋrahina
[ 46 46A]
wṅi,maṅubaktiriŋsaŋnātha.kacritayaŋlaminlayoneriŋpurī,haśaśiḥhimucap·,saptadintĕnbalinṅalintaṅin·,kabawosaŋmariŋbabad·.0.pupuḥsinom·.hinucapmuṅguḥriŋ
lontaŕ,mānūtmariŋbabadpaṅkiḥ,layonesāmpunriŋsetr̥ĕ,prayakabhasminemaṅkin·,ṅanūtliṅgiḥsaŋpr̥ĕpati,saŋprabhumabalaratu,wuskaloktaḥsirariŋrāt·,tuhuhida
ratuluwiḥ,nekasumbuŋ,hidawruḥṅamoŋjagat·.parasatyanehinucapan·,trunabagusmakasami,kahuṅguhaŋmariŋbabad·,siyur̥kekawilaṅin·,laścaŕyyaṅaturaŋ
baktiriŋhaṅganhidasaŋprabhu,makacihnabelapĕjaḥ,ṅiriŋhidasanemaṅkinjatutuhu,nĕkeŋmanaḥmañaraka.hebĕkjĕjĕlmariŋsĕtr̥ĕ,bawudaṇdhatandamantri,pa [ 47 ][ 46 46B]
46
ñjakṣamipadaṅayaḥ,prabhukoripanṅadĕgin·,prabhudĕhamañar̥ṅin·,śīwabuddhamamyosāmpun·,kasrundup·swarangagamĕlan·,wusmaṅucimaṅr̥ĕr̥ṅiḥ,ṅĕtuskayun·,samisuṅsut·
jroniŋcitta.gninemaṅarabarab·,dumilaḥmaṅr̥ĕsinati,ṅaleplep:habaŋṅalela,layonlanśawanesami,simsuinsiduilmuiwuilui,tuinsuiḥsuiṅsuitui·,jronuikuiyuinui·,muiluicui
huiduisuinuiṣui,tlas·brastapr̥ĕmaṅkin·,wuspuputmanadoshawu,sāmpunwashinupakara,pal̥bonekadiṅūni,tgĕp·sāmpun·,ṅanūtinśawaprateka.puṅgĕlaŋpunaŋcarita,caritayaŋ
sanemaṅkin·,prabhukoripanlan·dĕha,sahabawudaṇdhasami,sāmpunpadabu-dalmawali,tansaḥsuṅsut·jroniŋkayun·,mahacahidasaŋnātha,kadimaluṅguḥriŋpurī,
[ 47 47A]
jatituhu,hidakajananuraga.suñamariŋwilatikta,kadijagat·knigriŋ,pinakadimanuṣa,jlig:hipunkantunurip·,sukmanñasāmpunniŋgalin·,sinahipun·nrawaŋkru
wuŋ,siŋsolahaŋnĕmuhiwaŋ,wtusisip·lwiŕkaŕyyanin·,samihibuk·pañjakeriŋwilatikta.0.pupuḥpaṅkuŕ.piridintĕnkacarita,wuspal̥bonhidaśrīnarapa
ti,tucapahidasaŋprabhu,nāthakoripanlandĕha,mandawuhinpaṅliṅsiresiddhapa-rum·,patiḥmantrilanpuṅgawa,knisamisiddhaprapti.riŋparumankabawosaŋ,wiwitansuṅkanhidana
rapati,sariprabhuhayamwuruk·,sanekamaŕgginin·l̥baŕ,sidatatas·hi-dadanesamiwruḥ,sawĕwĕṅkanwilatikta,wnaŋhidadanehūniŋ.pāṇdhitahasmaranātha, [ 48 ][ 47 47B]
47
kahiriṅaŋlan·mantriwr̥ĕddhamaṅkin·,mātuŕriŋhidasaŋprabhu,prabhukoripanlandĕha,nunaslugr̥ĕhatuŕtityaŋriŋsaŋprabhu,nemaṅkintityaŋṅaturaŋ,mānūtmanaḥtityaŋndiri.
pinuṅkanrajadewata,hidasuṅsutkatiṅgalanradendewi,suṅsutetoŋsidalipuŕ,pañabranheliŋriŋhiddha,papiṅitan·puṣpanhaŕṣansiraprabhu,ratuhayusĕkaŕsu
nda,jatukaŕmmanhidajati.lamilawashaŕṣanhida,saratkayunemaṅdasiddhakapaṅgiḥ,riŋhidarahadengaluḥ,ratuhayupitaloka,wantahidapinakatambansaŋprabhu,kandu
gihidañihnayaŋ,haŕṣaledaŋmamĕndakin·.wantaḥsāmpunpagantosan·,gagesonanhiwaŋhidamaminĕhin·,ṅliṅgihinhatuŕpamuṅun·,danepatiḥgajaḥmaddha,
[ 48 48A]
ndatanhigumpacaŋmĕṇdhakradengaluḥ,punikakewiwilanña,mĕtuhindikadimaṅkin·.paramantrilanpuṅgawa,makasamyannigumriŋjroniṅati,puluk·sagr̥ĕhanmatuŕ,tityaŋṅiriŋmamatu
taŋmpawacananhidaprandasanewawu,tanlempasriŋmanaḥtityaŋ,sapunikatuhujati.prabhukoripanlandĕha,mahituhuhatuŕwadwanesami,wastukayunhidapuput·,maṅgĕḥriŋkipa
tiḥmaddha,gagretenan·kabaṅanhidasaŋprabhu,haṅganhidamagĕbelan·,ñadyaṅr̥ĕjakgustipatiḥ.0.pupuḥdūŕmma.diglissaŋnāthararismawacana,ndawuhinpañja
kesami,siddhahageprapta,sahasalwiriŋsañjata,riŋpaseban·tragyaprapti,ṅiriŋsaŋnātha,maṅr̥ĕjĕkkigustipatiḥ.masrantabanpañjakesahagagawan·,riŋpasebanjĕjĕlti [ 49 ][ 48 48B]
48
tib·,padakabrahman·tyan·,ñadyaṅr̥ĕjĕkpatiḥmaddha,heliŋriŋhindikejati,kandugiñwaŕgga,paluṅguḥśrinarapati.pajnĕṅanlankulkulemabyayuwan·,gumuruḥriŋmajapahi
t·,pañjakṣamiyatna,goŋberinewuskatĕpak·,swaranñanemaṅr̥ĕs·r̥ṣin·,tanpapĕgatan·,kasrundup·sūŕyyaktansipi.tantolihanpamaŕgginegaglisan·,maṅuṅsi
jrenkipatiḥ,patiḥgajaḥmaddha,ñadyapacaŋmamuputaŋ,riŋrahinanenejani.sidawuspĕjaḥ,kabawos·daneṅlĕtĕhin·.kacritayaŋwadwasamisāmpunprapta,riŋjro
nkigustipatiḥ,sahayamasūŕyyak·,mamuntĕḥjroñakĕpat·,wirosagumu-ruḥṅrañjiŋ,ṅar̥paŋtumbak·,ñadyanuwĕk·gustipatiḥ.hinucapangustipatiḥgajaḥma
[ 48 48B]
ddha,tananariŋjrokapaṅgiḥ,wus·śunyariŋjrowan·,matiṅgalaye,kśawa,pañjrowanlanparahistri,saŋwusmasatya,cihnabaktiriŋkipatiḥ.sāmpuntĕlasdagiŋjroneka
salakṣak·,riŋgnahesukĕlsulit·,samikar̥r̥han·,ndatanwektĕnpi-koliḥña,kandugipañjakesami,maṅalanturaŋ,ñlĕhin·tlĕbiṅati.tansaḥmanaḥla-
ñjakejagamuputaŋ,ṅrañjiŋmuṅgaḥwanagiri,sahasamiṅabas·,ᵒumputsamibrastasamplaḥ,paṅkaŋgrembeṅankahuṅsi,samikaslabsab·,niŕddhontanmapikoliḥ.daha
sdihis·wadwasamiwusmatulak·,riŋjrondanegustipatiḥ,braḥmantyawirosa,nlasaŋmanaḥmajaraḥ,ᵒāŕttabranasamikāmbil·,kapundut·budal·,brastatihiŋtĕlasami. [ 50 ][ 49 49B]
49
kacritayaŋjronhigustipatiḥmaddha,śunyaruŋsak·r̥mukṣami,tatanmagantulan·,hantukwirosanhipañjak·,braṅtinetankadikadi,mbelasaŋnātha,nkeŋmanaḥtlĕbiṅati.
.0.pupuḥginanti.patiḥmaddhatuhuwruḥ,tankĕnihantuk·ṅr̥ĕr̥hin·,holiḥwadwawilatikta,wireḥdanetatashuniŋ,klĕsitjagatemacihna,tanbĕcikṣane
kapaṅgiḥ.danewusnuṅgalaŋkayun·,maṅruruḥśwaŕgganejati,pinakamuputaŋraga,ṅiñcĕpkayunsakiŋtiliŋ,mantukdanetanpaśawa,pamaŕgginpatiheluwiḥ.prabhu
koripankawuwus·,prabhudĕhahidaṅiriŋ,mantukkakoripandĕha,suṅsutetansisipi,kantunhaṅĕnriŋsaŋnātha,tanledaŋriŋmajapahit·.0.pu
[ 50 50A]
puḥsinom·.sapunikahaturaŋtityaŋ,dagiŋbabadekapaṅgiḥ,kiraŋraṅkuŋhantuktityaŋ,knihidadanesami,paramaledaŋṅalugrahin·,hampuratityaŋhipuṅguŋ,satma
karatumyaŕṣayaŋ,rarehaṅonemaniṅkĕlik·,tanpadeŋduŋ,niŕdonratumañuṅkanaŋ.puput·.ᵒitigaguritan·babad·sundasamapta.puputsinurāt·dukriŋrahinā,
śu,pa,wara,gumbr̥ĕg·,paŋloŋ,piŋ6,śaśiḥ,jyesta,raḥ,1,tĕṅgĕk·,7,ᵒiśakawaŕṣa,1921.taṅgaljawi,7,mehi,1999.desaṅapanlaḥ,higustimade
suyaśa,deśapuraśibañjaŕtĕṅaḥ,camatlankabhupaten·,hamlarāja. [ 51 ]Kaca:Bali-lontar-gaguritan-babad-sunda-300ppi.pdf/51