Pasamuhan Pangawi Bali dan Sewamara Kesusastraan Bali ke II/Suara Saking Kawahe

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
[ 11 ]
SUARA SAKING KAWAHE

sampunang jero, ngendahang titiang

pianak titiange ngeling uling tuni

ipun jagi kasekolah

tan madrewe jinah

surya sampun tegeh

napi artin ipun

jadma lacur dados tatandalan

uling titiang inget


titiang gelem ungkak - angkik

sira sane nguwehin jinah

jagi anggen naur dokter

setrane sampun nampek?

malih pidan jagi kaambil

titiang ngiring pakayun

IDA SANG HYANG TITAH

madrewe


makudang-kudang warsa sampun liwat

mangkin matan-aine banter

nyanan bulane galang

titiang kantun maguyang ring endute

awak titiange dingin

angin asiu ngarung awak titiange

kakaput antuk bintang-bintang [ 12 ]wenten sane ngabarin titiang

jagate sampun becik

malih pidan ilang para panyelewenge?

tan wenten sane koropsi?

titiang ngelengang tendas

napi jagi atur titiange

manah titiange sungkan


wong napine pacang mamanggih bagia?

pantu-pantu nganembulan kaampung

pala wija ring pala gantunge sami nadi

sawireh matanaine lawan titiang sai-sai

ujan magulungan ngamuk

titiang kantun ring tengah sawahe

nulud uma apang nyarang

titiang jagi enggal mamula


buruh-buruh alite kerta raharja?

polih sasayuban nyabran rahina?

pabrik-pabrike idup peteng lemah

pelabuhan rame

titiang majejer nuunang barang

ombake gede ngaplug jembatan

angine baret makuwus ngelinus

buk nampel mata

titiang ngidem mondong barang [ 13 ]titiang sami cerik-cerik

dados jadma belog buin tiwas

merah-merah peteng lemah

basange puyung keriak-keriok

nanging titiang tetep ngacep WIDDI

dumadak IDA tebeg ring titiang

pianak somah titiange rahayu.

----