Pasamuhan Pangawi Bali dan Sewamara Kesusastraan Bali ke II/Pinunas

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
[ 10 ]
Pinunas

Buin pidan lakar katepuk adil-makmure

yenning ucap-kaucapang sajroning bibih

buina ane lakar daar jani

enu majarag ajak matan-ai


(Bulan cungih ngintip di gentenge kepeh

nyinarin atine ane sayan ngahngah

maminehin unduk idup kaidupane)


Yen kapa dadi tunas-katunasang

suud suba ngurab idupe aji perlambang

wireh tusing ngranayang basang betek

sajabaning buka bedake semerin


(Tusing mrasa yeh matane neltel

ningalin petanine, nasine bungkil biu)


Suud suba ngakuang ane melah-melah

cutetne jalan jani pada buktiang

kaadilan ane kamakmurang

kamakmuran ane kaadilang

pinunase polos tur jati.

-----