Pasamuhan Pangawi Bali dan Sewamara Kesusastraan Bali ke II/Sisin Carike

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
[ 44 ]

SISIN CARIKE

Yan iraga ngentasin jalane ane suung
dija punya tiinge ngelanting won
buka damar kurung gumine ngemang krahayuan
iraga ningehang sambil ngalautang majalan
munyin sampine durin tiange

duk liwat done maegahan
atine mamaea kebisan melah
aeng demene magae dini
kadulurin elas para wong tanine
lan di tegale ane gading ditu napetang bagi
jadma ane paling maluna di gumine

tegarang ja majalan ngalayung di sisin lepas
ngarecek munyin yehe membah ngentasin megala
sunarane selaka menek ka awang-awang galang
ane jani pelung ngembahang terang
padine gadang majejer beneng, nyikut lawat
di duur kaeane ane ngadeng ening.