Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/34

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

wacanaang ring titiang, mangda gelis Ratu ngandikaang."

Raris ngandika Ida Sang Prabu, "Cai Sampi, saja ke cai ngawag-ngawag dogen meju di jalan-jalan?"

Matur I Sampi, "Inggih sawiakti sakadi pangandikan Palungguh Cokor I Dewa," keto munyin I Sampine sambilanga kedek kanti ngenah giginne makejang. Dadi kaliwat duka Ida Sang Prabu, tur tanjunga bungutne I Sampi jantos aas gigin ipune sane ba duur- an makejang. Keto katuturan I Sampine, awanan tusing magigi ane ba duuran.

- 31 -