Kaca:Bali-lontar-gaguritan-salampah-laku-pitutur-450ppi.pdf/18

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭑᭗ 17B]
ᬓᬯᬶᬮᬸᬧᬸᬭᬾᬗ᭄ᬲᬂ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬓᬲᬸᬫ᭄ᬩᬸᬂᬮᬦ᭄ᬧᬸᬧᬸᬄᬲ᭄ᬓᬃᬳᬮᬶᬢ᭄᭞ᬫᬓᬵᬤᬶᬭᬶᬕᬸᬭᬸᬮᬖᬸ᭞ᬗᬯᬶᬲᬵᬲᬵᬯᬶᬚᬲᬵ᭞ᬮᬾᬦ᭄ᬪᬿᬭ
ᬯᬵ᭞ᬓᬮ᭄ᬨᬲᬗ᭄ᬳᬭᬓᬲᬸᬳᬸᬃ᭞ᬮᬾᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬷᬧᬶᬰᬵᬘᬵᬭ᭞ᬰᬶᬯ᭄ᬯᬵᬕ᭄ᬕᬫᬵᬤᬾᬦ᭄ᬬᬵᬗᬗ᭄ᬕᬶᬢ᭄᭚ᬤᬤᬶᬚᬸᬫᬸᬳᬦ᭄ᬫᬦᬧᬓ᭄᭞ᬏᬭᬂ
ᬩ᭄ᬮᬶᬬᬦᬶᬂᬓᬲᭀᬭᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬤᬶᬂ᭞ᬬᬦᬓᬾᬧᬾᬦ᭄ᬥᬵᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬸᬓᬵᬩ᭄ᬮᬶᬦᬸᬢᬸᬭᬂ᭞ᬮᬶᬂᬦᬶᬗᬚᬶ᭞ᬮ᭄ᬩᬲᬦ᭄‌ᬩ᭄ᬮᬶᬳᬸᬫᬸᬧᬸ᭞ᬢᬦ᭄‌ᬭᬳ
ᬢ᭄ᬭᬶᬂᬓᬲᬸᬕᬶᬳᬦ᭄᭞ᬲᭀᬓ᭄ᬕᬸᬘᬦᬾᬰᬮᬄᬍᬯᬶᬄ᭚ᬢᬦ᭄ᬓᭀᬘᬧ᭄ᬭᬶᬂᬧᬓᬸᬍᬫᬦ᭄᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬫᬢᬸᬳᬢᬸᬘᬧᬂᬲᬂᬓᬲ᭄ᬬᬲᬶᬄ᭞ᬯᬵ
[ ᭑᭘ 18A]
ᬳᬸᬤᬲ᭄lᬫᬄᬫᬯᬸᬗᬹ᭞ᬫᬫᬵᬃᬕ᭄ᬕᬶᬧᬓᬵᬮᬶᬳᬦ᭄᭞ᬲ᭄ᬭᬶᬓᬲᬲᬃ᭞ᬓᬭᬶᬲᬭᬸᬭᬘᭂᬓ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬗ᭄ᬕᬶᬲᬸᬳᬂᬚᬸᬕᬵᬮᬸᬫᬵᬫ᭄ᬧᬳ᭄᭞
ᬢᬦ᭄ᬧᭀᬮᬶᬄᬳᬗᬺᬗ᭄ᬭᬂᬭᬶᬲ᭄ᬫᬶᬦ᭄᭚ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬭᬯᬸᬄᬭᬶᬂᬧᬜ᭄ᬘᬶᬭᬦ᭄᭞ᬘᬯᬸᬄᬧᬶᬲᬦ᭄‌‌ᬭᬶᬂᬧᬭᬵᬃᬬ᭄ᬬᬦᬾᬭᬶᬳᬶᬦ᭄
᭞ᬇᬭᬶᬓᬵᬲᬓᬵᬮᬶᬄᬳᬤ᭄ᬬᬸᬲ᭄᭞ᬲᬵᬳᬵᬲᬹᬃᬬ᭄ᬬᬰᬾᬯᬡ᭞ᬓᬧ᭄ᬭᬣᬫ᭞ᬲᬗᬬᬸᬓᬭᬸᬳᬸᬦᬤ᭄ᬬᬸᬲ᭄᭞ᬯᬸᬲᬷᬭᬳᬦᬸᬗ᭄ᬕᬂᬭᭀ
ᬫᬵ᭞ᬳᬕ᭄ᬮᬸᬗᬘᬼᬓ᭄ᬱᬭᬷ᭚ᬯᬸᬲᬶᬭᬵᬰᬸᬘ᭄ᬙᬶᬳᬸᬫᬸᬮᬓ᭄᭞ᬭᬶᬗᬘᬮᬯᬾᬢᬦ᭄ᬤᬾᬰᬓᬳᬭᬶᬂ᭞ᬧᬸᬘᬓ᭄ᬦᬯᬭᬸᬳᬗᬸᬗ᭄ᬕᬸ