Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/75

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

Pupulan Satua Bawak

Sapunika I Lolik lan I Roni alep aéng ring galak mabéla nyamanné gumanti asu-asu kampungé punika malayu ajerih. Makakalih asu muaniné perkasa. Titiang ngon miwah lega maderbé asu tiga sané dados kasayangan kulawarga.

Garasi risamping kori pamesuan mampakan. Bek madaging sepéda montor. Titiang sareng Adé miwah irabi ngranjing ka kori pamesuan.

"I Lolik, I Roni ajak I Luh dija?" pitakén okan titiang, Adé.

"Sapunapi menawi," sahut titiang. Liat titiang lunga marika-mariki ring pakuwuban jeroné.

Kaparna ramia alit-alit SSRI Baliné muruk malajah musikalisasi puisi. Maka samian saking akudang SMA, SMK sané wénten ring wawengkon sajebag Kota Tabanan. Wénten taler sisia SMP, turmalih SD. Maka sami magabung maring Sanggar Sastra Remaja Indonesia Bali sané katuntun ajin titiang.

"Né, wacén koran Rediténé mangkin!" kauk Elisabeth Devy Lestari, sinalih tunggil sisia sané masekolah ring SMIP Saraswati.

"Ncén?" pitakén Putu Eka Maharani, Sri Indrawati, Hussuwatun Hossanah, Rais Kartika, Ian Ayu Fitriyani sinarengan. Simbuh maka sami sinarengan ngejutin Pandé Putu Sutapa, Déwa Gedé Windhu, muang Alfan Fadon sané sedeng nedenga main gitar.

"Sareng sami kayun mireng, titiang ngawacén gatrané nggih?" tawah Elisabeth.

"Ngujang tan kayun. Ngiring durus wacén!" gelur sané tiosan, maka sami sisia SMIP Saraswati.

"Panyungkan rabiés sampun dados lalakut sané

69