Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/76

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

I Gusti Ayu Putu Mahindu Dewi Purbarini


banget nyéjahin ring Tabanan. Asiu vaksin panulak rabiés kasobiyahang ring Bali sampun telas saplar. Makéh asu rengas ring Bali akéhné lebih saking 420 siu ukud. Sané anggén médaang asu rengas sareng duén krama, patugas medaang nganggén péneng. Asu sané sampun kavaksin polih péneng. Péneng asu sané sampun polih vaksin dumunan, malih kaicén vaksin booster utawi ngalanturang. Warnannyané tiosan, mangda petugas gampang médaang. Yaning asu tan mapéneng utawi kalung, pedas pacang kapademang."

"Buktiné idibi tan kenten. Sami asu sané nyeledi rengas marika-mariki ring margi kapademang," sanggah aji.

Mirengan ujar I aji, alit-alit sanggaré maangukan saling nengneng.

"Nah, mangkin durus lanturang muruk latihan!"

Suang-suang sampun siaga malatih. Wénten sané makta keyboard, violin, djimbe, muah akudang alit-alite muat gitar. Latihané sampun janten ramia lan sukacita. Alit-alit sanggaré senengan nganggén piranti akustik banding kén piranti band. Unteng yén monolog utawi ngarja satu, iringané ngerit irit, tuah nganggén suling sané suarané ngasi-asi.

"I Roni, I Luh, lan I Lolik sampun mati kapademang olih petugas keamanan. Telas, katigané bengkung. Diapin katigané sampun nganggen péneng tan pariwangdé pejah ngamah cetik sané kasambehang ring margi malupa urutan céléng utawi bakso," tutur aji maring titiang. "Panasanan anaké kacegut asu rengas sané sampun keni virus rabiés. Turmalih ring Banjar Pandé lan Malkangin telung ukud sampi mati gutgut asu buduh."

Titiang ngelus wijang mararéan antuk lesu. Éling maring karangan ring kalawerta Aji ring rubrik "Titipan"


70