Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/74

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

ASU KINTAMANI

Soré, Redité, 27 Septémber 2009. Langit putih kusem. Salantang margi ring Kota Tabanan, kuwuban genah Désa Dauh Peken suung mangmung, mungmung. Wénten sané tawah karasayang. Biasané asu kampungé malebang rengas kema-mai ngalih mamahan. Nanging mangkin tan wénten majelawatan. Kija inab? Asiu pitakén malinder jalan mula. I Selem nyalang, I Lolik, Ian I Roni satata nyanggra titiang raket ngegal-ngegolang ikuhné, ngongkong manying, kasil. I Luh, asu luh warnan buluné soklat kuning kaemasan kadi singa ring aréna sirkus, akrobatik turmaning kakongkongané nuIén, lén nyanggra titiang.

Katiga asu ubuh-ubuhan sané sayangang titiang tan tahén lami ngijeng ring jeroan. Dademenané macanda, maplalian ring margi. Tigang rahina lintang asu muaniné buduh puruh ngepungin I Luh. Masan asu kasanga ngaranayang kulawargan titiang kesel, brangti. Man sapunapiang tan brangti, rahina wengi asu-asuné kasanga. Kori lan pamedalan garasiné kaencehin, asu-asu muaniné nyambehang buang. Ulah asu rengas ngawetuang bayun titiang bangras tatkala I Luh karebut asu muani makejang galak nagih marikosa. Kéné sampun kéwehné yéning sampun lagu, anggén biasa ngubuh kuluk luh sané makutang ring tegalan utawi ring sisin tukad. Kuluk luh dados mangsa alu. Utawi, mati bedak layah dadi bangkélantas amah alu.

68