Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/49

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

Pupulan Satua Bawak

mangku. sané karasa paling énak adonan lawar kuwiré madaging jukut arés muang ayam betutuné. Weteng seduk jag sami karasaning jaén. Saté klemong, tum, anyang, pésan, serapah, komoh, krupuk céléng, urutan Ian sayur urap. Sami katah mangkin kabaos masakan kulinér nami Bali tui, sada pedes. Premarya Prajna seneng ngajeng saté klemong lan krupuk bé céléng sané tan lalah. Wusan ngrayunin, para sameton kulawarga sami mapamit ka jero soang-soang.

Soré sabeh tedun aderes. Titiang sareng Premarya Prajna sirep lelep tis ngengkis. Daweg matangi weteng titiang sakit malilit kadi ancuk-ancuk. Raré sané ring wetengé karasa maklijuhan masesépakan. Yusan titiang mobot ngrempini sampun sia bulan Bali.

"Prerainé jegég bungah diapin déréng masiram. Punika cihna reripta pacang metu raré istri," piucap ajin titiang.

"Kemulan pastika istri saking tatenger USG, janten sakadi baos Aji," pisaut titiang mantep.

"Malih pidan maturéksa ka rumah sakit?" pitakén ajin titiang.

"Mangkin," cawis titiang.

"Mangkin?" pitakén ajin titiang kamemegan.

"Inggih, Aji. Baos Dokter Sruti, rahina mangkin titiang pacang ngametuang raré!" ucap titiang. "Imangkin toyan nyom katubané sampun metu mijil."

Prémarya Prajna kaajak sareng nininnyané. Titiang kagandéng olih rabin titiangé nuju Rumah Sakit Pramasanti. Dasa menit sasampun tiba ring rumah sakit, okan titiang kaping kalih metu saking garban titiangé. Raré istri, beratnyané 2,4 kg. Prerainnyané merep putran titiang sané

43