Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/50

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

Gusti Ayu Putu Mahindu Dewi Purbarini

kapertama, putran titiang sané lanang.

"Anak Agung Aji, Gung Gék sampun ngametuang rarénnyané, seger oger. Metu jam 20.00 Wita!"

Sajebag kulawarga ageng Jero Tengah sami lila cita. Imangkin titiang sampun madrué putra kalih. Jangkep lanang istri.

"Iraga apang tetep ada ketut. Aji ipidan KB Bali. Ibun jegégé madrué oka papat. Pinadosné aji sareng ibunnyané madrué cucu enem belas. Ngelah tanah waris linggah, cucu amonto nyilem. Sané unteng tan dados ngadol tanah leluhur. KB program nasional tuah kakalih, sujatiné sané pinih becik. Kewala lacur, iraga nyama Bali ma-KB turmaning transmigrasi ka Sulawesi, Sumatera, lan Kalimantan. Jag ané teka ka Bali sayan nglimbak ngliunang. Utami nyama saking Jawa lan Madura. Yan nuju rahina Lebaran mawali ka Jawa utawi Madura. Wus Lebaran mawali malih adasa diri. Tondén nyama dauh dangin pasih ané lénan. Yén iraga transmigrasi, kéto masé ané magaé ka Jawa muang tiosan gagaéné patut. Tan wénten dados copét, maling, garong, marikosa. Cutetné sané neka ka Bali liunan jlema madaya corah ngusak-asik Bali.

Sasukat maderbé ari, Premarya Prajna degeng meneng maring jeroan ngrunguang rainé. Yusané mangkin sampun genep petang tiban. Sampun galahné ngaranjing ring TK alit. Premarya Prajna seneng ngambar. Seneng nonton film kartun ring kelir televisiné.

"Premarya Prajna, pirengang ja, ibu lakar nyatwa!" ucap titiang wusan nyusuin Lokitaswari, ripelengan arin­ nyané sirep. "Ibu makéh madrué satwa pida lega. Pirengang ja! Kayun mirengang?"

44