Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/41

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

Pupulan Satua Bawak

tri-li-li. Macanda sasukané. Sané seregep mabusana kuaca putih, macelana utawi rok barak ati maguat-guat barak selem muang nganggén dasi, turmalih masepatu selem lan makaos putih.

Adé, anak alit lanang tunggal titiang, kelinjar, tan purun meneng, jemet turmaning gangsar. Kenyung muang icané mes. Mes pisan makantetan. Anggannyané mokoh sedeng, mes sungkan yéning masan sabeh madaging dingin. Punika mawinan titiang setata nyiapang busana anget. Titiang marasa pinaka guru rupaka lacap malaca-laca manda anak alit sadarana seger. Tan ja molih genep ajeng-ajengan bersih nami pang pat seger lima sampurna. Genep jangkep sirep, ngiun nginum, tegteg mapelalian. Cutetné seger jiwa lan raga. Becik ring dija magenah. Urip lan kauripan sadarana.

Ageté titiang, Adé becik-becik kemanten. Malawat ring prarainé sané setata bungah. Adung baat ragan muang tegehnyané. Untuné becik. Rambut becik. Carmané jenar sentak, bersih. Ngajengné biasa. Sirepné setata rep leplep, tis, setata jemet, anteng gerunyam merika-meriki," baos titiang maring i rabi, ring raruna anu.

"Iraga sareng sami ngemang titi péngancan apang ja anak alit prasida maparisolah sané patut turmaning mandiri. Wanén, purun, prawira ngarepin sakancan indik. Tan gampang brangti, kroda. Tan blengih, kasil, manying. Aluh manyama braya. Mrasidayang mapikayun Ian mawicara nganut manut yusannyané," baos rabin titiang.

"Asapunika pangarep iraga sareng sami minakadi pinaka guru rupaka. Adé putran iraga ajak dadua kamulanja jemet,anteng lan gelitik, iwau puniki nget banget gerunyamné. Utawi parindikan taksuné magegambaran. Sawilang rahina


35