Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/40

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

ADÉ


Dija-dija kal kagandong. Dija-dija kal ka­ gandong... Jag ngalangenin. Jag luung. Dija­ dija kal kagandong. Ah, ha, ha, ha, ha!" suaran Adé nembangan gending dolanan Mbah Surip. Gending nem warsa sané langkung, nanging sampun ketah, kalumrah. Gending sané sanget ngedotin yadin ngenyudin alit-alité, sering kasobiyahang ring kelir télevisiné kabeh maring gumin iraga puniki.

Adé égar, lédang magending sambilanga ngéndong tas selém kasenengané sané magambar Spiderman. Tasné tiosan sané kaduéang sami mawarna selém. Wénten sané magambar Batman. Wénten sané magambar Superman. Semeng puniki, Soma, 13 Juli 2009, Adé ngawit ngranjing ring Play Group Star Kids maring Pesiapan. Maetang 19 November sané pacang rauh, yusan nyané sampun kawilang genep tigang warsa. Sekolah sadurung taman kanak-kanak puniki banget kakayunin yayah renan anaké alit. Adé manut-manut kémanten, untengné ngranjing muang mapelalian.

"Ibu Guru, ngambar ulam anaké!" pitagih Adé, ritatkala ibu gurunnyané nerangang indik woh-wohan. Pitagih Adé kadagingin olih gurunnyané.

"Wénten malih sané mikayunan nyingakin gambar tiosan?" ucap ibu guru, sinambi ngedengang gambar ulam.

Alit-alité egar pisan mapelalian. Magending tra-la-la


34