Cebur nuju daging

Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/21

Saking Wikisource
Kaca puniki kavalidasi

Pupulan Satua Sawak

"Men, kénkén kadi sibarengan rauh makejang?" pitakén titiang gargita. Santi magegemet makta pajeng risamping suang-suang ngamel kado alit. Kamanahang titiang sané unteng cutet santi sregep ngerauhin, punika anggén titiang lega, boya ja karana babaktané punika.

"Kabenengan ja sinarengan. Minab gulemé tebel ring langit ngetut sareng santi ngerauhin sinarengan," ucap Sayu Suciati tumuli neleng nyingak kantétané santi. "Tan kénten?" lanturnyané bawak. Santi kantiné maanggukan. Sayu Suciati setata nulén mapangenah kadi nak lanang. Mapotongan rambut nyepak bawak. Mabusana baju tank top warna dadu, macelana jeans abu-abu. Sagung Mirah, Ayu Ratna, Siluh Dini, Sang Juniati, Desak Juliani, Ida Ayu Darmini, Ni Sulandri, Agung Ayu Maena Wati, mabusana adung nyepek, masemu rupa lila cita. Kemaon Gek Sri masebeng kusem kadi langité gulem ngremeng remrem.

"Gék Sri, makenyung naké! Sampunang ngremus masemu bikul, pitakén titiang maguyonan. Dané mautsaha makenyung, nanging tan adung sareng sunar paningalané, sayu kuyu pinaka kirangan bayu.

"Dibi peteng piumah titiangé katekaninmaling. Radio, télevisi, jam témbok, akudang papayasan muah panganggo kulawargan titiangé ambis kamaling," tuturnyané sedih.

"Saja maling tusing ngitung napi, napi wénten katelasang," simbuh Sayu Suciati. "Masan sabeh, masan maling. Iraga ajak makejang apangja waspada," selag Désak Juliani. "Maling punika kamulan ja kirang polih paplajahan, apa ja ada maling. Inab karana seduk. Minab karana mula nami gaginané," saur Ayu Ratna.

15