Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/22

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

I Gusti Ayu Putu Mahindu Dewi Purbarini

"Cutetné ané madan maling duleg," tandas Siluh Dini.

Sané ngranayang titiang galang apadang, kabenengan jam temboké nunjukang jam 17.00 Wita. Sami magending gagirang, kénten taler Gék Sri sahasa sregep nembangang gending Rahina Warsa Anyar Tuwuh Titiang. Paningalan titiang makaca-kaca melusin pipi. Wiakti tan karasa dauh mamargi ngukir yusan titiang matambah malih. Mangkin rahina Saniscara, pinanggal 14 Februari 2004 yusan titiang genep jangkep 19 warsa. Kasolas kantin titiang sami ngalup murub, ingkup ramia masuryak. Wus api liliné kaupin gumanti padem. Sami niman ngemikin kakalih pipin titiang salegenti. Miwah nyakupin tangan titiangé sada neket anget. Tan kadi-kadi liang manah titiang.

"Rahajeng rahayu rahina tuwuh lalekadan ke 19 lan panjang yusa!" ujar sawitran titiang sami. Sasampun nasi tumpeng kuning lan kué tart kapotong-potong gumanti rata makejang. Sami nyicipin ngrasayang. Acara selanturnyané magending miwah ngawacén puisi. Wénten taler sané mapidarta. Malih, rikala titiang kajodi ngwacén puisi anggén panyineb acara, jag nadaksara bayu ring jaba jero nglinus nyambehang don-don taruné sané tuh ka marginé ageng. Akudang katih don nyambuné nglayang ulung raris kampih ring jendéla nakoné. Sabeh taler tedun.

Tabanan, Saniscara, 14 Februari 2004

Wuku Pujut, Sasih Kawulu


16