Wikisource:Bali-Tata cara nganggén

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
 
Basa Bali
     

// 0 // ᵒaum̐swastyastu // 0 //

Om Swastyastu,
Swasti Prapta ring laman Wikisource Basa Bali.

Laman puniki madaging gatra miwah tata titi dasar indik Wikisource Basa Bali miwah sakancan parikrama sane kalaksanayang ring laman puniki.

Latar belakang[uah]

Tampilan di situs palmleaf

Ring warsa 2011, kirang langkung 3000 judul lontar koleksi Pusat Dokumentasi Dinas Kebudayaan Provinsi Bali ring Denpasar sampun kadigitalisasi olih Balinese Digital Library. Lontar-lontar puniki prasida kacingakin olih sira manten ring internet. Sakewanten, lontar-lontar punika sampun kadokumentasiang marupa foto kemanten miwah nenten madue transkripsi teks. Ngawit saking warsa 2018, PanLex antuk websitenyane Pamleaf.org ngawewehin trasnkripsi ring lontar mawinan dokumentasi lontar sane kadruwenang sampun madue teks standar UNICODE miwah prasida dangan kawacen olih komputer miwah hape majalaran antuk sistem transkripsi online sane mungkaban majeng ring makasami. Mangkin, makasami lontar-lontar punika sampun prasida kaakses ring laman puniki, matetujon mangda sang sane seneng mlajahin lontar sayan dangan uning indik lontar Bali, mawinan kaaptiang prasida dados genah miwah ngicen akses sane jimbar ring sang sane meled uning miwah mlajahin lontar-lontar Bali.

Makarya Akun[uah]

Tampilan editor lontar

Ida dane mangda makarya akun ring wikisource.org yening arsa jagi ngawitin nranskripsi lontar Wikisource Basa Bali. Sarengin pamargi sakadi ring sor puniki:

Yening ida dane sampun niru pamargi ring ajeng, raris rereh laman Wikisource Basa Bali.

Ring Daftar Laman Lontar ida dane prasida ngrereh lontar-lontar Bali sane sampun madue transkripsi aksara Bali ring Daftar Laman Indeks iriki ida dane prasida ngakses lontar-lontar saking Balinese Digital Library.

Font[uah]

Mangda prasida ngetik iriki. Font aksara bali sane kaanggen wantah font aksara Bali sane standar Unicode. iriki wenten font-font aksara Bali minakadi:

  • Vimala (olih Aditya Bayu Perdana) madue wangun sane mesib sareng font Bali Simbar olih I Made Suatjana
  • Pustaka (olih Aditya Bayu Perdana) inggih puniki langgam sans-serif monoline sane becikan kanggen ring layar elektronik
  • Kadiri (olih Aditya Bayu Perdana) inggih punnika langgam sane kakaryanin madasar antuk tulisan tangan sane riil saking silih tunggil naskah lontar sane kakoleksi olih Sugi Lanus.
  • Natya (olih I Wayan Sukanta) inggih punika langgam display sane kakaryanin madasar antuk gaya plakat batu kontemporer

Makapapat font ring ajeng prasida langsung kanggen iriki, inggian ring komputer punika taler ring smartphone, nenten malih perlu nginstal font file soang-soang.

Yening ida dane meled nganggen makapatpat font punika kaanggen ring offline, ida dane prasida ngunduh Vimala, Pustaka, miwah Kadiri ring GitHub. sementara Natya dapat diunduh di website ini. Vimala, Pustaka, Kadiri, miwah Natya kaliris antuk lisensi OFL 1.1; Durusang wacen tata titi sane kamangggehang ring lisensi punika yening kaanggen paragan. Taler patut kauningin, vimala miwah pustaka kaoptimasi mangda prasida kaanggen ring website puniki, punika mawinan ring hape utawi aplikasi ida dane minab patut kaanutang malih mangda prasida mamargi becik.Ring OS Windows, makakalih font puniki prasida langsung kaanggen ring aplikasi libre Office miwah Notepad. Ring Microsoft Word, ida dane mangda nganggen versi sane pinih anyar inggih punika Microsoft Office 365 miwah ngaktifang fitur opentype ligatures dengan membuka pilihan font > advanced > opentype ligatures > all.

Keyboard[uah]

PanLex sampun ngaturang Unicode Keyman Keyboard kusus sane prasida kanggen ring komputer. Keyboard puniki madue sistem input sane becik ring sistem keyboard Bali Simbar miwah dangan pisan kaanggen ngetik ring komputer. Mangda program keyboard prasida kaanggen ring komputer ida dane, pastikayang ida dane sampun ngunduh versi pinih anyar ring Keyman Dekstop, inggian sane ring Windows utawi Mac. Mangkin, ring program puniki pinih becik kaanggen ring browser Chrome; ngetik nganggen browser Firefox minab wenten sane error akidik. Yening ida dane nganggen browser Firefox, becikang yening wenten error rikala nginput miwah nyuplementasi ketikan ring onscreen keyboard.

Keyboard update[uah]

Keyboard Keyman nenten kaanyarin otomatis ring komputer ida dane, punika mawinang ida dane patutnyane ngupdate manual yening versi sane anyar keyboard Keyman sampun wenten. Update manual punika prasida kamargiang antuk kalih cara:

  • Klik tengawan ring icon Keyman Desktop ring toolbar beten windows. Klik configuration > download keyboard, miwah ida dane jagi kaarahang ring website Keyman. Pilih bahasa [Balinese] miwah download keyboard [aksarabali_panlex]. Lanturang pamargi salanturnyane yening jagi ngunduh miwah nginstal keyboard.
  • Rereh website [keyman.com] langsung ring browser. Pilih bahasa [Balinese] miwah download keyboard [aksarabali_panlex]. Lanturang pamargi salanturnyane yening jagi ngunduh miwah nginstal keyboard. Pinaka alternatif, ida dane prasida langsung ngrereh laman keyboard aksara Bali miwah ngunduh versi pinih anyar saking tautan sane wenten ring laman punika.

Conto transkripsi sane sampun puput[uah]

Yening jagi nyingakin laman transkripsi lontar sane sampun puput, Durusang cingakin Carcan Kucing

Catetan transkripsi[uah]

Catetan miwah tata cara alih aksara sane kanggen ring website puniki, raris cingakin Catatan Transkripsi

Catetan mengetik[uah]

Catetan miwah tata cara ngetik aksara antuk keyboard sane wenten ring website puniki, raris cingakin Catatan Mengetik