Wikisource:Bali-Alih Aksara

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
       

Website puniki madue sistem penerjemah otomati sane ngasilang transkripsi latin sane madasar antuk teks aksara Bali sane sampun kaketik. Riantukan proses nerjemahang punika mapaiketan sareng teks aksara Balinyane, transkripsi latin nenten prasida kasunting mapasahan miwah pacang kagentosin otomatis sawusan nyunting teks aksara Balinyane.

Transkripsi latin otomatis sane kaanggen ring website puniki kaambil saking transkripsi latin sane kaanggen ring website Puri Kauhan Ubud sane kadruwenang olih Ari Dwipayana. Puri Kauhan Ubud madruwe koleksi naskah lontar miwah aktif ngamargiang alih aksara. Punika mawinan, transkripsi puniki makeh kauningin ring bali taler makeh kanggen olih para penelitine. Ring sor puniki skema alih aksara sane kaanggen ring website puniki.

Akṣara Wyañjana[uah]

Akṣara Wyañjana
ᵒakṣarawyañjana
Aksara Pelafalan dalam
IPA
Alih Aksara
Pamleaf.org
Alih Aksara
IAST
Alih Aksara
Puri Kauhan Ubud
Nama
ka [ka] ka ka ka ka
kha [kʰa] kha kha kha ka mahaprana
ga [ga] ga ga ga ga
ka [gʰa] gha gha gha ga gora
ṅa [ŋa] nga ṅa ṅa nga
ca [tʃa] ca ca ca ca murca
cha [tʃʰa] cha cha cha ca laca
ja [dʒa] ja ja ja ja
jha [dʒʰa] jha jha jha ja jĕra
ña [ɲa] ña ña ña nya
ṭa [ʈa] ṭa ṭa ṭa ta latik
ṭha [ʈʰa] ṭha ṭha tha ta latik mahaprana
ḍa [ɖa] ḍa ḍa ḍa da murda alpaprana
ḍha [ɖʰa] ḍha ḍha da murda mahaprana
ṇa [ɳa] ṇa ṇa ṇa na rambat
ta [ta] ta ta ta ta
tha [tʰa] tha tha tha ta tawa
da [da] da da da da lindung
dha [dʰa] dha dha dha da madu
na [na] na na na na kojong
pa [pa] pa pa pa pa
pha [pʰa] pha pha pha pa kapal
ba [ba] ba ba ba ba
bha [bʰa] bha bha bha ba kĕmbang
ma [ma] ma ma ma ma
ya [ja] ya ya ya ya
ra [ra] ra ra ra ra
la [la] la la la la
wa [wa] wa va wa wa
śa [ɕa] śa śa śa sa saga
ṣa [ʂa] ṣa ṣa ṣa sa sapa
sa [sa] sa sa sa sa danti
ha [ha] atau [a] ha ha ha ha

Akṣara Swara[uah]

Akṣara Swara
ᵒakṣaraswara
Aksara Pelafalan dalam
IPA
Alih Aksara
Pamleaf.org
Alih Aksara
IAST
Alih Aksara
Puri Kauhan Ubud
Nama
ᵒa [a] a a ⁰a a kara
ᵒā [ɑː] ā ā ⁰ā a kara dirgha
ᵒi [i] i i ⁰i i kara
ᵒī [iː] ī ī ⁰ī i kara dirgha
ᵒu [u] u u ⁰u u kara
ᵒū [uː] ū ū ⁰ū u kara dirgha
[rə] r̥ĕ ra rĕpa
r̥̄ [rɤ] r̥ö ̥̄r̥̄ ra rĕpa dirgha
[lə] l̥ĕ l ̥ la lĕnga
l̥̄ [lɤ] l̥ö lĕ̥ la lĕnga dirgha
ᵒe [e] e e ⁰e e kara
ᵒai [aːi] ai ai ⁰ai airsanya
ᵒo [o] o o ⁰o o kara
ᵒau [aːu] au au ⁰au au kara

Pangangge Swara[uah]

Pangangge Swara
paṅa᭢‌ṅgaswara
Pangangge Pelafalan dalam
IPA
Alih Aksara
Pamleaf.org
Alih Aksara
IAST
Alih Aksara
Puri Kauhan Ubud
Nama
- ka [ka] ka ka ka -
ā [kɑː] tĕdong
i ki [ki] ki ki ki ulu
ī [kiː] ulu sari
u ku [ku] ku ku ku suku
ū ku [kuː] suku ilut
r̥ĕ kr̥ĕ [rə] kr̥ĕ kṛ kr̥ guwung macĕlĕk
r̥ö krā [krɤ] kr̥ö kṝ kr̥̄ guwung macĕlĕk dirgha
e ke [ke] ke ke ke taling/taleng
ai kai [kaːi] kai kai kai taling rĕpa
o ko [ko] ko ko ko taling-matĕd0ng
au kau [kaːu] kau kau kau taling rĕpa-tĕdong
ĕ [nə] pĕpĕt
ö [nɤ] pĕpĕt-tĕdong

Pangangge Tĕngĕnan[uah]

Pangangge Tĕngĕnan
paṅa᭢‌ṅgatĕṅĕnan·
Pangangge Pelafalan dalam
IPA
Alih Aksara
Pamleaf.org
Alih Aksara
IAST
Alih Aksara
Puri Kauhan Ubud
Nama
kaṃ [kã] kaṃ kaṃ kaṃ ulu ricĕm
kam̐ [kã] kaṅġ kaṃ kam̐ ulu candra
ŋ kaŋ [kaŋ] kang kaṃ kaŋ cĕcĕk
ŕ kaŕ [kar] kar̀ kar kaŕ surang
kaḥ [kah] kaḥ kaḥ kaḥ bisah
· [k] k k k∙ adĕg-adĕg

Pada[uah]

Pada
pada
Pada Alih Aksara
Pamleaf.org
Alih Aksara
Puri Kauhan Ubud
Nama Fungsi
, , , carik setara dengan koma
. . . carik kalih setara dengan titik
|| \\ panti menandakan bagian awal maupun pembagian tertentu dalam teks
// \\\ // pamada menandakan bagian awal maupun pembagian tertentu dalam teks
0 pada windu digunakan bersamaan dengan tanda baca lain untuk membentuk deret tanda baca tertentu
- - - pamĕnĕng tanda sambung untuk kata yang terpenggal
= : : carik pamungkah setara dengan titik dua
.0. \\ • \\ . 0 . pasalinan menandakan bagian akhir maupun pembagian tertentu dalam teks
||0|| // • // // 0 // carik agung menandakan bagian akhir maupun pembagian tertentu dalam teks
//0// /// • /// // 0 // carik agung menandakan bagian akhir maupun pembagian tertentu dalam teks

Angka[uah]

Angka
haṅka
Angka Alih Aksara
Otomatis
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

Catatan[uah]

Singkatan:

  • IPA = International Phonetic Alphabet; Alfabet Fonetis Internasional
  • IAST = International Alphabet for Sanskrit Transliteration; Alfabet Internasional untuk Alih-aksara Sansekerta