Malancaran ka Sasak/Purwaka

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
[ Purwaka ]

PURWAKA

Yayasan Saba Sastra Bali sajerening tetujon nyane sane munggah ring rencana kedeh pisan jagi nyarengin miara, midabdabin saha nglimbakang basa miwah sastra Bali druene. Manut sekadi tetujon pu- jagi punika wenten pamargi jagi ngut sahayang "Penerbitan-penerbitan", Inggih tepengan puniki sane mangkin kamedalang buku pacapaliring sane mewasta Mlancaran ka Sasak pakardin Bapak Gde Srawana. Carita Mlancaran ka Sasak puniki sampun naenin-kaunggahang sajeroning ma jalah Djatajoe sane medal ring Singaraja duk warsa-warsa 1935 - 1939, sakewanten nenten rauh puput.

Sangkaning kedeh pakarsan Bapak I Gusti Ngurah Bagus, marep ring Bapak Ketut Nada, Ketua P.T. Walmiki, prasida Carita Mlancaran ka Sasak punika kapicayang ring Yayasan Saba Sastra Bali saña ka dadosang kamedalang. Raris menal buku sekadi puniki. Sajeroning buku puniki karanjingang "Kata Pengantar" Gde Srawana sane mangge ring " Cukilan fragment" Carita sane kaunggahang ring surat kabar, "Kata Pengantar" ring ungkur puniki kambil saking sesepelan Bapak Drs.Made Sukada, satmaka anggen ceciren padrewean Sang ngardi.

"Antukpunika sinamian, titiang saking Yayasan Saba Sastra Bali matur suksma ring Bapak I Gusti [ Purwaka ]Ngurah Bagus, Bapak Ketut Nada, Bapak Drs.Made Sukada, Bapak Drs. I Gusti Nyoman Panji sane tale[...] mapica tetulung; Bapak Drs. I Guti Putu Antara sa[...]ne sampun ledang nureksain pasang aksara miwah ngetik malih babon ipun. Sapunika taler marep ring [...] dane para sameton miwah Instansi-instansi sane ma[...] pica pitulung ring Yayasan Saba Sastra Bali, mangdensida buku puniki medal. Yening pradene wenten kakirangan-kakirangan ipun tunas titiang dahat pangampura.

Cutet ipun manah titiang banget pisan ngaptiang dumadak ja-prasida maweweh asli damel karya Sastra Bali diuene saha buku puniki sareng naler ngawe[...] wehin asli karya Sastra punika sahe pacang kangge[...] piranti pepaosan, wewacan antuk sang oneng ngwacesatmake pacang nuidulin kayun sang para pangawi man[...]da gelis malih nginkinang, ngriptayang awi-awiannya ne.

Inggih dumadak Ida Sanghyang Pramakawi, asun[...]wara kreta nugraha, sueca micayang panugrahan Idane mangdene basa miwa kasusastran Bali druene sida dubuh, limbak wendi.-

Denpasar, 1 Januari 1978

Yayasan Saba Sastra Bali

Ketua,


(Ida Bagus Mayun B.A)