Makasami log publik

Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan

Pupulan tampilan log makasami sané kasayagayang ring Wikisource. Ragané dados ngalaksanayang watesan tampilan nganggén ngamilih soroh log, sang anganggé (sénsitif kapitalisasi), utawi murdan kaca (taler sénsitif kapitalisasi).

Log
  • 13 April 2022 02.30 Agus Damanik pabligbagan pituut ngardi kaca Kaca:Malancaran ka Sasak.pdf/20 (Kaca sané durung kauji-wacén: Ngardi kaca madaging "Pipi telah upami yen aras, lenyad ngawinang mug jagat yan rasayang. Yening ya, boya ke ayu teges kruna puniką, anut pisan lektek anut pisan seakadi gaguritane, Bog pradnyan, rambute gelgel tur selem, adeg nyidin äntuk lángsing lanjare. Panyikane nariis itiang ne,: muani ring dija ngluluk dados. dados. ミ 1 ten titiang iriki asiki dados mantri : 江 Yeh saja yak HOLOre sareng supire wenten kenalän sar, lu! Hasan wastanipun na, derika títian...) Cihna: Tan kauji-wacén
  • 13 April 2022 02.29 Agus Damanik pabligbagan pituut ngardi kaca Kaca:Malancaran ka Sasak.pdf/18 (Kaca sané durung kauji-wacén: Ngardi kaca madaging "unering ati: IMěn, kenken De, supire pang sing makelo e Jalán san di pasanggrahan, kanggoang mahalan, ar aogen sihf mani Mekel Ketut sing těka suba Inggih, Đayu, antukan titiang iweng, naurin pasanggrahane.": Sing, De sing ada ketö. Matapa iraga kake Sing! Yang anak liu kaicen bekel ken Ajin Yan Inggihan asapunika, titiang makáda Dayu ngamedalang jinah. Nah, lan te suba, De! Mani ftungang! Tawan pire deleh-deleh subat* Inggih, sapüniki...) Cihna: Tan kauji-wacén
  • 13 April 2022 02.29 Agus Damanik pabligbagan pituut ngardi kaca Kaca:Malancaran ka Sasak.pdf/16 (Kaca sané durung kauji-wacén: Ngardi kaca madaging "EDayanin suba." Kenten ngrumun -I Made Sarat Sasak ipun, Ipun jemet pisan, deriki saking riin, wau belli ketub magenahring- Mat aral "Ngiring, jerone driki. Titiang makta kuncin "Nggih, tiang suba buin kenken, lehan to tembang rawe "Dayahin sampun! Suung ngluntang, Ratu, Mang andayang manawi embok Putu wenten! Pasonge macakal, narajang, calingnya mabene put Th, 1 Made nyepak ipun. Jantos- imakletak tend Asu punika keni sepatu, :"Ne segu...) Cihna: Tan kauji-wacén
  • 13 April 2022 02.29 Agus Damanik pabligbagan pituut ngardi kaca Kaca:Malancaran ka Sasak.pdf/14 (Kaca sané durung kauji-wacén: Ngardi kaca madaging "Reditel Binbedih basange, sap nitipin surat kua enker ja ya-jani- T Raka Juuh?". Ni Luh Sari malegerang Pedih, po, buh, pedih ?". TYan Ratu madue papa LYe, ye, sing nampi, sing nampi nyen ngelah ketoll "Sareng tetiga masriag. Supire kalalahan ip sareng taler kedek nanging ipun tan uning ring ngawinang, ica, kedek. Ipun jadma Sumbawa wau.. dasa rahina ring Ampenan Wau uning ring basa.5a akedik-akedik. "Funiká sampun pakeling jendralé kas...) Cihna: Tan kauji-wacén
  • 13 April 2022 02.28 Agus Damanik pabligbagan pituut ngardi kaca Kaca:Malancaran ka Sasak.pdf/10 (Kaca sané durung kauji-wacén: Ngardi kaca madaging "Ring deke pungkur mapupul lanang istri Blanda miwah "pasisir". seösan sami praya tedun Ampenan, Sano lanang wenten mamrentahang ngambil pamotretan, wenten nyeluk dompet ngitên sen) ring i jongos sane ngayahin dane saking dibi Wenten taler mákasi tangan" ring tuan kaptel tuần kapten mamujiang mangda dane "i pasisir": P sida maliang-liangan ring margi ri kala malon-al tu pamujinế punika kašuk semaäng antuk-räös kasih) kapten" Ring pungkur...) Cihna: Tan kauji-wacén
  • 7 Nopémber 2021 11.05 Akun sang anganggé Agus Damanik pabligbagan pituut kakardi otomatis