Cebur nuju daging

Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/165

Saking Wikisource
Kaca puniki kavalidasi
KAPUSTAKAN


Satua-satua sane mungguh ring buku Kembang Rampe puniki, samian drewen Gedung Kirtya ring Singaraja, tur sami ngranjing golongan IV b. miwah VI b.

Nomer-nomer cihna drewen Gedung Kirtya punika, sakadi ring sor puniki :

1. I Siap Badeng No. 1638
2. I Kidang teken I Cekcek No.1973
3. Sang Lutung teken Sang Kekua No. 1717
4. Sang Muun ring Sang Lanjana No.1709
5. I B a l u a n No. 209
6. I Tuung Kuning No. 1646
7. Pan Tuung Kuning teken
Men Tuung Kuning No. 1963
8. I Botol teken Sang Samong No. 1935
9. I R a r e a n g o n No. 1637
10. I Bawang teken I Kesuna No. 1303
11. I Crukcuk Kuning No. 1643
12. Pan Angklung Gadang No. 1313
13. I P u c u n g No. 2040
14 P a n B e l o g No. 1938
15. Men Tiwas teken Men Sugih No. 1328
16. I Bagus Diarsa No. 1753
17. I Galuh Payuk No. 1961
18. I B r a k a h No. 1752
19. Ni Wayan Waluh No. 2117
20. I Rare Sigaran No. 1960
21. I Sigir, Jlema tuah asibak No. 2075
22. Tosning Dadap tosning Presi No. 1719
23. I D e m p u a w a n g No. 2021
24. I L e n g a r No. 1664
25. I Bintang Lara No. 1944