Kaca:Kembang Rampe Kasusastraan Bali Purwa Wewidangan I Buku II.pdf/83

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

76

 1. Kedek berayane ngakak, ngadesem pada míjalin, jabaning deweke bocok, neraka tan polih lungguh, dewa sakit iring desa, nyupat nyai, bilih cai sida lukat.
 2. Ni Sumala ngusap mata, bangun patelanan mangeling, majalan mamurang lampah, matungked majalan geruh, tan kocapan aneng marga, kaget prapti, ring palasan Antarala.
 3. Turun jurang munggah cala, akeh burone kapanggih, gajah warak singa barong, beruang badak muang lembu, macan ijung kidang manjangan, ngresang ati, pagereng mabudi nyarap.
 4. Tekannyane sranteban, Ni Sumala katampekin, munyine mangresang manah, manrajang nagih manyaup, Ni Sumala tuara ginggang, nglalu mati, idupe manggih sengsara.
 5. Buron alase makejang, buka kapiwelasan ati, manglingu sami makaon, Ni Sumala lempor tuyuh, sing jalan mreren negak, sarwia ngeling, kaludan basang layah.
 6. Mangeling masasambatan, nulame Ida Sang Hyang Widi, "Dewa Ratu Hiang Suksma, puputang kawelas hyun, pacang napi jua kariang, titiang urip, kene san kalintang nraka".
 7. Bangun ngulahang majalan, gunung alase susupín, prapteng sukuning cala, ada katingalan ditu, mirib payasaning dewa, langen asri, watu sumayana petak.
 8. Maprigi mundag-undagan, mailehan manca saji, danta maukir pakronyoh, sinelaging mirah bang ungu, paturu marupa endah, mangedanin, bebaturan mas matatah.
 9. Sarwa manik nawaratna, suteja warna maening, bintang Kartikane kasor, pepayonan dewandaru, sarwa kembange majajar, mangiderin, maturut marupa endah.
 10. Kembang kayu tangi angsana, lilitin gadung kasturi, carangane ngarebo, kembangnyane kuning lumlum, mangiderin panataran, tur ia asri, tlaga sajroning natar.
 11. Kaideran sarwa kembang, pacargaluh mungging tepi, kasese lan kembang sempol, sungenge kembang kaduduk, gumitir kembang mataram, pucuk putih, pucuk cina pucuk sabrang.