Kaca:Kembang Rampe Kasusastraan Bali Purwa Wewidangan I Buku II.pdf/181

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

1.58 GEGURITAN REREG GIANYAR

Puh Durma

  1. Ring Gianyar jagate kari gumura, mayuran silih tari, marasa ring baya, manuturin pianak somah, wenten maengkeb manyangid, mangalih orta, kocap Bebatuh lumindih.
  2. Luir ipun Dapetan rauhing Bebitra, sakuub srongga sami, eamalih Babakan, Angkling gitgit Kesehan, Beduli Wanayu sami, Suat Sumita, Banyuh Malayang malih.
  3. Abienbase Tadung pada maserah, Betel rauh ka Lebih, pasisine tinggar, tebengan 8umarasah, mairib pacang malasti, makantén bungah, mambekia pasisi.
  4. Baking kaler sikep Bangli nakep desa, sane lod Bukit Jati, tandange anuak, nuuk twara jangkaan, luri banteig kokalam kanin, teka majatab, encong nuunang padi.
  5. Pangetasah dt Samplangan nuunang sibakan, len ada mangulenting, ngarepe mamukal, mangulungang tenahang, tumben jant ujan padi, beten masegsag, marebus lilih ambis.
  6. Ada negen nyuun manyangkil'nanadtad, nangolong nanggung injil, masawang segara, magae setubanda, ngajang batu pilah Gitgit, masaliweran, wenten saling timbalin.
  7. Akeh deea pada sampun kagedenan, tong ada bani nunik, mawates pempatan, ring Sidan Pateluan Pegesangan Bukit Jangkrik, desa Samplangan, Bukit Batutansi.
  8. Blapane Bukitceleng Dukuh Selat, sami tiba ka Bangli, muauh kaliliran tong ada kapitresnan, buka daratane nagih, yannya andegang, sumangkin makpak mamanting.
  9. Sapunika sotaning anak aạnindihang, Desa Buung kacelepin, cara mangigekang, twara kó nyandang clegekang, ring Klungkung kaucap malih, pemakedapan, layu tinibeng rawi.

178