Kaca:Kembang Rampe Kasusastraan Bali Purwa Wewidangan I Buku II.pdf/182

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

179

Puh Sinom

  1. Ida Anak Agung Ngurah, prasangga nunas mapamit, sumangsaya kesiab-kesiab, meling ring ida i aji, sameton alit-alit, istri durung pepek rauh, samalih wenten orta, yan ta kocap sikep Bangli,, praya ngawug, nuuk sasida-sidayan.
  2. Ature missreng pisan, kalih s ampun swar an bedil, keni sampun kaenggatang, praya mangemit i aji, sungkanan kalih lingsir, gemba ruyub pecak runtuh, kaicen panugrahan, raris imadabdab mamargi, gelis mantuk, rauh ring jero Banjar Rangkan.
  3. Sarauhe raris nyumbah, ature matungtung tangis, nyelempoh ngakebin pangkon, anak agung kadi mangkin, duhkitane kapanggih, kaleburing kawah endut, malih pidan pacang lukat, sasungkuning panca bumi, silih paekul, baose matatangisan.
  4. I Ketut Pasek betenan, manyumbah ature ngeling, "Sampun Ratu mamanjangang, panitah Ida Hyang Widi, wantah asapuniki, wales panugrane dumun, usanang manyungkang, Bumingkin maweweh daki, mangde lisuh, pakayunej maminehang.
  5. Becikang mangamong yusa, pagehang pacang natakin, yadian rauh pandewatan, ring Cokor I Dewa kalih, i ari pada sami, punika anggen panaur, baktine mangaula, titiang misadia mangiring, praya naur, danane tiba ring titiang".
  6. Sada ngeserang manegak, manolih laut mamunyi, manis rempuh sada banban, "Cening Ketut Sukawati, batek idepe jani, bin Cening manaur, yaning ada upaya, pacang gelarang ne jani, bapa milu, tiwi gagelaran akas.
  7. Apang subanan bas hilang, swecan batara ring Cening, yan dingeh bapa tuturan, sang kaican pada bukti, naurang pati urip, ri tat kalaning pakewuh, anake buka bapa, bas tuane ambul jani, sok saturut, manginte ane sayangan".