Kaca:Kembang Rampe Kasusastraan Bali Purwa Wewidangan I Buku II.pdf/172

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

169

  1. Twara titiang bisa madagang, ngadep adan nene jani, titiang suba liu ngelah, apa karya buin Ratu, jerone anakonang adan, mangde uning, titiang madan Ni Jasiman.
  2. Jerone sira pasengan, apang mangde titiang uning "Aji Semaun raris angucap, "Adan titiang Aji Semaun," tumuli raris nangsekang, "Duh mas manis, atur titiange pirengang.
  3. Krana mriki Ratu titiang, sadiang titiang Ratu Mas Manik, sueca I Ratu ring titiang, titiang dados jadma buduh, nagih mati twara nyak, sane mangkin, apang titiang buung pejah.
  4. Inggih tamba nunas titiang, sueca I Ratu Mas Manik, "Ni Jasiman banggras ngucap, "Kai twara bisa nyimbuh, ne jalma pangenkenan, kemo magedi, jani bakal kai mulihan".
  5. Aji Semaun bengong manyebak, bau mara kakalahin, budinyane ngojog mulihan, "Duh mas mirah Ratu agung, ngudiang Ratu ninggal titiang, tuah bebeki, twara bisa kapiwelas".
  6. Jani mulih malipeten, tan mari mangasih-asih, inget teken Ni Jasiman, pajalane ngantun-antun, suba teked jani jumah, lantas mangeling, tan mari manyelsel awak.
  7. "Nyen te manguduhang titiang, tumbuh kene sakit ati, lacure makejang ngoyang, tuna goba lintang semu, manglemesin somah anak, jegeg gati, tan sah magatung ring manah".
  8. Mamennya laut netesang, "Aduh nguda keto Cening, apa to sakitang manah, orahin ja Meme Ratu, Pianak meme tuah I Ratu, tuah asiki, anggon meme bungan manah.
  9. Belog Memene kalintang, jani Cening suba kelih, apa ko jani kenehang, dong orahin titiang Ratu, eda ke Ratu marah, keto Cening, idepang pamunyin titiang".
  10. Aji Semaun raris angucap, mamunyi ia gigis-gigis, "Keti Meme manah titiang, mangawenang daya ngapus, prentah ia Ni Jasiman, apang singid, anak suba ngelah somah.