Kaca:Kembang Rampe Kasusastraan Bali Purwa Wewidangan I Buku II.pdf/164

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

157

  1. bagita ara leka, pikir tiang ndekna pelih, Jrone ita bedait, lo inah saget manembung, bas langsot gegupuah, mara wangsal kadak mangkin, gegupuan, njeput susu bakatian".
  1. Rame kedeke mabriag, sajalan-jalan pagrikgik, anggon manylimur kaleson, I Pekat muug mamunyi, pakreak mangingetin, pedemannyane paselur, mairib pada girang, kendel maan mangantenin, sang lumaku, kadi mangaturang hormat.
  2. Lantang yen pacang ucapang, tetingkahane ring margi, dening sami ngawe girang, rauh ceritaang mangkin, ring Pasentek mangranjing, reh pacang tongos madunung, punika ne kaojog, kapanggihin sampun pasti, cecawisan, tikeh lantene makebat.
  3. Ne si kaler bale bala, si kelod wewarung alit, irika sami mrarian, pungguhane mabagi kalih, pangrembat lan pangiring, si kaler genah mapunduh, balene si kelodan, peranda rawing pangiring, egar iju, punika ne ndrebe umah.
  4. Basonge uyut magonggang, reh tembe ipun ngantenin, I bojog ya kerah-kerah, kadi manyamprak i cicing, bas sangetan patulih, ring sang mapakarya ayu, tuara mapilih kongkong, sedeng letuh ngamah bacin, sangkan ngitut, teken nene gede basang.
  5. Rasa keto yen sawang ang, munyinnyane sleg tambungin, siape bu menek mencok, makruyuk ngangkabang kampid, sawang melas ngambangin, ring ne tungkas seleg tembung, ring kruyuk ida lir sambrama, ring ida sang wau prapti, tehning dusun, mangda ledang ngampuraang.
  6. Sayan egar pakayunan, reh sami kapineh becik, pracirine kabaosang, kendel buka ngadut manik, tekek di ulun ati, makepiur ngenah di duur, bulane saget galang, bintange ngenah pakenyit, langit sentak, tuara ada ambubunya.
  7. Kadalon makejang dabdab, sangkan buka ngawalinin, sa-