Kaca:Kembang Rampe Kasusastraan Bali Purwa Wewidangan I Buku II.pdf/115

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

1.33 GEGURITAN DURMA

Puh Sinom

  1. Jumujug ring pasraman, Sang Atapa tan kapanggih, ararian soring tigaron, ana pancoran mas ening, pepageran sarwa sari, pun Rajapala andulu, wong istri ayu anom, Widadari pitung siki, sami mandus, angumbang aneng telaga.
  2. Angisep kembang kumuda, tan wruh ring bencana prapti, Rajapala anonton, malingan witning ketaki, amangun upaya sandi, arep lampahnia tan asru, kelambin sang anom, iku paksa den ulati, tur tinuju, kanilitan juan dawa.
  3. Sampun kena inalapan, sinimpen tan akawruhin, atang i lumampah alon, angidung nampi tan uning, kagiat Sang Widiadari, angrungu swaraning kidung, tumingaling eong katon, agelis ngamet kulambi, tur rinangsuk, empat sira mangambara.
  4. Kari satunggal, kuacane tan kapanggih, ngasih-asih ngucap alon, "Aduh kaki wong apekik, ingsun tatanya kaki, yen sira olih amungut, kulambin ingsun adol, sun wehin tinuku kaki, saajinia, ingsun wehi sekar santun.
  5. Yadian kinarsa mas mirah, wenten manik luih-luih, "Raja pala ngucap alon, "Dudu mirah wenten manik, anak laki sawiji, wicaksana kawi anulus, wirya manggih kaprabon, kinasihan dening bumi, ririh bagus, budi darma sidi ngu cap".
  6. Sang Kendran mangke kemengan, mangrungu ujar pamidi, tumuli angucap alon, "Duh kaki sira apekik, tan sipi sira mamedi, yen sira sampun salulut, manggih rarasing pata ron, makalihan lawan rabi, ikang metu, putrane lanang sanunggal".
  7. Angucap pun Rajapala, "Manira durung marabi, yan tan sira Sang Anom, amuponi wong kasisi," Sang Apsari naurin, "Duh Kaki teruna bagus, tan sipi pamidinira, arabi kala wan mami, anging ingsun, putrane lanang satunggal.

108