Kaca:Bali-lontar-carcan-janma-01-400ppi.pdf/16

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭕ 15B]
᭑᭕
ᬦᬳᬸᬮᬸᬦ᭄‌ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬳᬬᬸ᭟ᬬᬦ᭄᭞᭑᭔᭞ᬢᬸᬓᬭᬦ᭄‌ᬲᬄᬯᬶᬦᬲᬵᬳᬮ᭟ᬬᬦ᭄᭞᭑᭕᭞ᬉᬢ᭄ᬢᬫᬵᬯᬶᬃᬬ᭄ᬬᬳᬬᬸ᭟ᬬᬦ᭄᭞᭖᭞
ᬳᬾᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬫᬢᬶᬳᬮ᭟ᬬᬦ᭄᭞᭗᭞ᬭᬳᬬᬸ᭟ᬬᬧ᭄ᬯᬦ᭄ᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄‌ᬳᬓ᭄ᬱᬭ᭞ᬢᬶᬦᬜᬦᬶᬂᬗᬭᬦ᭄ᬓᬂᬯ᭄ᬯᬂ᭞ᬳᬧ᭄ᬭᬩᬸᬢᬶᬗᬭᬦᬶᬓ
ᬯ᭄ᬬᬤᬶ᭞ᬳᬾᬗ᭄ᬕᬮᬧᬲᬄ᭟ᬳᬮ᭟᭐᭟ᬦᬶᬳᬦ᭄ᬓᬃᬫ᭄ᬫᬦᬶᬂᬯᭀᬂᬧᬵᬢᬹᬢ᭄ᬮᬯᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬵᬢᬹᬢ᭄᭞ᬭᬶᬂᬮᬸᬳᬸᬃᬰᬢ᭄ᬭᬸᬭᬶᬂᬲᭀᬃᬫᬶᬢ᭄ᬭᬵ᭞
ᬫᬶᬂᬮᬸᬳᬸᬃᬢᬦ᭄ᬧᬢᬹᬢ᭄᭞ᬳᬶᬂᬲᭀᬃᬧᬢᬹᬢ᭄᭟ᬓᬃᬫ᭄ᬫᬲᬧ᭄ᬢᬯᬭ᭞ᬳᬦᬹᬢ᭄ᬯᬢᭂᬓ᭄‌ᬫ᭄ᬯᬂᬬᬾᬦ᭄ᬯᭂᬢᭀᬦ᭄᭞ᬓᬯ᭄ᬭᬸᬳᬓ᭄ᬦᬧᬵ
[᭑᭖ 16A]
ᬢᬹᬢ᭄᭟ᬓᬃᬫ᭄ᬫᬲᬧ᭄ᬢᬯᬭ᭟ ᬘ᭞ᬅ᭞ᬩᬸ᭞ᬰ ᬭ᭞ᬅ᭞ᬰ᭞ᬩᬸ ᬰᬸ᭞ᬭ᭞ᬘ᭞ᬯᬺ ᬭ᭞ᬘ᭞ᬰᬸ

                   ᬭ            ᬘ            ᬅ          ᬩᬸ
ᬯ᭄ᬭ᭞ ᭞ ᬰᬸ ᬰ ᭞ᬯᬺ᭞ ᬰᬸ ᬩᬸ᭞ᬰ᭞ ᭞ ᭞ ᬅ᭞ᬯᬺ