Kaca:Bali-lontar-carcan-janma-01-400ppi.pdf/17

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭖ 16B]
᭑᭖
ᬅ ᬰ᭞ᬅ᭞ᬩᬸ᭞ ᬭ᭞ᬘ᭞ᬩᬸ᭞ ᬓᬃᬫ᭄ᬫᬧᬢᬹᬢ᭄‌ᬮᬯᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬢᬹᬢ᭄᭟
ᬯᬺ ᬰᬸ ᬰ ᬳᬶᬲᭀᬃᬧᬵᬢᬹᬢ᭄᭞ᬭᬶᬂᬮᬸᬳᬸᬃᬢᬦ᭄ᬧᬵ
ᬭ᭞ᬘ᭞ᬩᬸ᭞ᬰ ᬭ᭞ᬘ᭞ᬩᬸ ᬅ᭞ᬯᬺ᭞ᬰᬸ ᬢᬹᬢ᭄᭟᭐᭟
[᭑᭗ 17A]
(empty)