Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/58

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

I Gusti Ayu Putu Mahindu Dewi Purbarini

titiang ngaturang wangi daksina. Raris layoné kasaréang. Layoné makepa nganggén toya cenana, lengis nyuh. Ajin titiang, I Gusti Putu Bawa Samar Gantang sareng arin-arin dané, I Gusti Nyoman Dana Deska, I Gusti Nengah Nurata, I Gusti Made Adi Nurama, lan rain titiang, I Gusti Madé Mahindu Swara masarengin ngépa. Wus makepa layoné kasaputin antuk kain. Risamping sirah layon, magenah ring érsania ajengan rarapan. Kagalangin antuk lampu lelintingan ring kumba madaging beras muang lengis melah.

Petiné kabakta ka setra nganggen truk patroli polisi. Peti muang étéh-étéh kalengkapan layoné kageseng telas rata puwun dados abu. Wenginé punika sami kulawarga magadang gumanti semeng, makéh sané main ceki ngi- ­ langang kiap.

Bénjang soréné kulkul ring balé banjaré magebug. Ngawit rahina Wrespati, 5 Agustus 2010 krama banjar Eka Budhi Tegal Belodan giliran magadang. Suang-suang arahan madum dados tiga. Sami sampun ingkup mapaletan arahan kauh, tengah, lan kangin. Banjar Eka Budhi Tegal Belodan makéhné 286 kepala kulawarga.

Salami 14 lemeng, Jero Tengah satata ramia rahina wengi. Kulawarga ageng saking Mengwi, Jimbaran, Bakisan, Kerta, Dukuh, Jambe, Malkangin, Delod Rurung sami pada ngarauhin.

5edane Aji Dé Nurdjana sane nadak sara makrana sungkan kaketug papusuh utawi sakit jantung. Ngaranayang sami sameton miwah krama banjaré kagiat. Nanging tigang sasih langkung naénin mantuk sadaweg rabin misan dané Oni, Sudarto tan kari nyeneng. Kapolsék Tabanan, AKP


52