Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/57

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

Pupulan Satua Bawak

pacang rauh benjang sawatara jam 23.30 Wita. Ring Yogya­ karta layoné sampun kasuntik antuk formalin kakuatané wantah limang rahina. Ring Jawi tan biasa sakadi ring Bali kakuatan suntikan formaliné gumanti duang bulan.

Sawatara jam dasa semeng, rauh saking Polda Bali, para polisiné masang ténda ageng tur panjang ring arep kori agungé. Akudang truk polisi tios ring makta tenda, wénten muat korsi makéh. Ajin titiang kagiat miragi anaké akéh pada rauh, utami saking kapolisian.

Benjangné jam 23.30 Wita, rahina Buda, 4 Agustus 2010 serinené manguing, layoné rauh saking Bandara Ngurah Rai. Iring-iringané sané rauh. Kapertama paling arep sepéda montor patroli polisi petang pasang. Montor patroli asiki, wau tigang bus ageng muang iring-iringan montor tiosan. I Gusti Nengah Nurata arin ajin titiang ngiring layon. Hesty Murdjani sareng putrané, I Gusti Gdé Era Adhinata, I Gusti Ayu Madé Suryarani, I Gusti Ayu Nengah Puteri, Ian akudang-kudang kulawarga Jeng Hesty tedun saking busé. Prerainé sami kuyu. I Gusti Ketut Adi Déwantara, Bekti Maharani istriné Aji I Gusti Nengah Nurata, I Gusti Ayu Agung Ardha Candra Cahyaningrum rauh ungkuran sareng bibin titiang, I Gusti Ayu Ketut Panca Sari. Peti layoné mabungkus bendera merah putih ka­ usung olih para polisiné. Ring lebuh kori agungé para polisiné ngadeg ngusung petiné. Biang titiang, I Gusti Ayu Madé Susiati, ngaturang segehan gedé, canang madaging taluh, tabuhan, dupa, asep, sambuk, wus punika wau layoné ngeranjing ka jeroan. Peti layoné sane kausung para polisiné kasanggra kulawarga ring balé gedé, peti kabukak. Biang

51