Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/29

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

Pupulan Satua Bawak

griané laris manis. Nyantos surya séng kauh wau upacara pacaruan Ian pamlaspasane puput. Para nyama braya Paumahan Bali Anyar lacap gangsar ngayah mayadnya. Sewalikné yan sinalih tunggil nyama brayané wenten makarya, titiang sareng kulawarga sareng ngayahang. Katah mangkin tetep nganggén dresta manyama braya nganut désa kala patra.

"Dija sandal selem tiangé? Tiang pacang gagelis muputang karya ring genah tiosan," ujar Ida Bagus Purwa. Dané paling, sandalné ical inab sira sané ngambil.

"Sira sinalih tunggil ngambil sandal Ratu Ida Bagus?" pitakén titiang lantang ring ida dané nyama brayané sané matulungan. Sami gageson ngruruh sandalé punika.

"Né sing sandal tiangé?" pitakén Ratu Ida Bagus Purwa ring titiang. Titiang kagiat mawinan titiang sané ngambil sandal india danéné. Titiang kamulan madué sandal india selem anyar. Kémanten titiang iwang ngambil sandal dané sané maong makodong. "Bagus-bagusang té, da kéto! Mani-mani lén lantas nyén matukar," baos nyané ring titiang sinambi ica. Titiang taler ica. Kulawarga sareng nyama brayané sami ica.

Wus upacara malaspas muang macaru sarni marérén ngajeng. Sasampun polih masandekan malih kulawarga sareng nyama brayané mamata-matu nuduk luluan bersih­ bersih. Sami lulu upakara punika kageseng ring tegalan tan doh saking Paumahan Bali Anyar. Karya puput, bébék bengék sané wau katumbas tan malih masuara. Titiang was-­

23