Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/28

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

I Gusri Ayu Putu Mahindu Dewi Purbarini

"Dané lali ngicén tulisan kemaon tuah masurat Tegal. Tegal, mah makeh, Tegal Baléran, Tegal Belodan, Tegal Sari, Tegal Wangi, Tegal Cangkring, Tegal Mengkeb, Tegal liang, Tegal Lalang, Tegal Jadi, Tegal Anyar. Makeh genah sané madan Tegal," saut istrin arin titiang.

"Men kénkén jani?" sesed biang titiang.

"Tenang gen Biang. Nak sampun kakontak nganggén HP. Malih bos gén rauh makta mriki." Durung telas baos titiang jag rauh gagéson utusan saking Jro Ersania makta banten pecaruan Rsi Gana, Panca Sanak, Pangrapuhan, Ulap­ Ulap, Padagingan, anggén macaru muang mlaspas palinggih kemulan, taksu, Ian tugu. Taler genah jero sareng pawaregan. Ida Bagus Purwa sané muput mulang dasar palinggih muang pamesuan. Soang-soang madaging citak barak marajah, makaput kain putih kuning kajangkepin babanten pras, lis, panyeneng, canang gantal madaging taluh matah. Ridaweg titiang mulang dasar pedagingan, Ida Bagus Purwa sané muput ngalingang ring titiang mangda tan mangkihan.

"Né suba madan gagaén adat setata kadat," baos biang kisi-kisi ring titiang. "Buin misi salah nyerahang banten. Kabenengan saking Jro Ersania Banjar Tegal Baléran, anak mula sameton sareng Jro Tengah saking Banjar Tegal Belodan. Sami té sameton katurunan saking warih Jro Samping Boni. Sané mawali saking Dénpasar ka Tabanan. Daweg Cokorda Pamedekan madeg kaprabon ngambil alakirabi okan Cokorda Bandana Pamecutan ring Denpasar."

Ida Bagus Purwa saking Gria Pasekan Tabanan sané muput upacara telat rauh tigang jam. Pasemayan dané jam dasa semeng. Biasa lumrah gagaén adaté kadat, napi malih

22