Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/27

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

Pupulan Satua Bawak

Dibi sandé sabeh aderes malbal. Bébéké gelem, baan awengi siram toya sané tedun saking langit.

"Idibi bébéké nénten bengék Biang. inab baan aderes sabehé dibi sandé. Lali titiang ngisidang bébéké sané mawa­ dah keranjang," saut Mahindu Swara, arin titiang. "Mangkin karerehin titiang malih." Arin titiang gagéson ngrereh bébék malih ka genah dija numbas bébék sadurungnyané.

"Citak barak anggén mulang dasar palinggih dija?" pitakén biang cucud ring titiang.

"Aduh, lali ngruruh citak barak," pisaut titiang. "Tusing dadi damang kaketo! Tegarang alihang sadurung Ida Bagus sane muput rauh!"

"Inggih," pisaut titiang bawak.

"Ida Bagus sampun wénten mendak?" pitakén biang ring titiang.

"Sampun, Biang," malih pisaut titiang bawak. Kabenengan nyama braya ring pakuwuban Paumah­ an Bali Anyar wénten kari madruwé citak barak. Titiang nunas petang bungkul.

"Né, kénkén malipetan?" biang cucud miragi istrin arin titiang mawali saking gria tan makta bebantenan. Peluhné pidit.

"Kénten, Dayu keliru, bantené matukar. Banten Rsi Ganané kaambil saking semeton Jero Ersania," saut istrin arin titiang.

"Adi kéto Dayu bisa gabah?" biang tan karesep ngamanahin.

21