Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/10

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

I Gusti Ayu Putu Mahindu Dewi Purbarini

crét nong, liwat garis nénten masuk cacakan."

"Ho, kéto?" selag Mén Ratni sambilanga makenyem. Pinehné, len pidan lén jani. Jani makejang canggih, makejang maju, makejang maji. Televisi makalé buka radio. Koran masuk désa, listrik masuk désa, telpon masuk désa.

"Jani mula zaman masekolah apang nawang ilmu, sekadi dunia dalam berita di televisiné dadine benya nawang kejadian-kejadian di guminé jani. Keto mase masekolah maca buku, pitutur guru pedas ngelinggahang ngelah bekel ilmu," sahut Pan Ratni.

"Patut, Pa. Pidan jajah Belanda, jajah Jepang baan belogé mapunya. Aluh elah musuhe nyajah. Baan belogé tusing bersatu. Ento keranané wajib masekolah apang eda belog," raos Wayan Jenggi.

"Ento agetné ada guru, ada sekolah. Yén sing keto, cara apa dadiné guminé peteng dedet. Saenu iraga idup dadi manusa, tusing telah pepelajahané. Pinehin bapa cara belog, malajah apang nganti nawang lantas ngelaksanayang ane tawang papelajahané ento. Sing kéto, Yan?"

"Patut to Bapa sekadi baos Bapa," sahut Wayan Jenggi.

"Ngomong-ngomong, méméné marérén malu matanding, majejahitan, gaénang I Wayan kopi!"

"Bapa-mémé tusing perlu repot. Tiang wantah akesep. Kabenengan wenten pertemuan guru sejenis ring SMA Negeri 2 Tabanan, tiang singgah meriki. Ring temu guru wau sampun polih jaja, kopi, tur ngajeng nasi bungkus."

"Men, jani suba ngelah kurenan?" takon Mén Ratni.

"Durung, Mé. Jodoh kari doh," sahut Wayan Jenggi.

"Nah, sambilang ngajahin, nyen nawang maan jodoh

4