Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/11

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

Pupulan Satua Bawak

guru. Paturu guru dadiné adung pesan. Pedas panak-panaké dadi duweg-duweg onyo. Sing kéto, Yan?"

"Kéné ento, Mémé, jodoh sampun ring tangan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, kéto masé belog-duweg boyaja baan pianak guru. Api tuwi nyen, yén suba seleg melajah pedas dadi duweg."

"Nah, kéto suba Wayan, bisaang ragané ditu," sahut Mén Ratni. Wayan Jenggi angob pesan ningalin pakarangan umah Pan Ratniné. Linggah, bersih, rapi pepasangan batune, adung ajak genah baléné. Balé daja, balé dangin, balé gede, balé dauh, pawaregan, jineng, badan celeng, badan siap, maiter rapi. Kénten masé tetamanan di aepan mrajané plawané mawama, tur nylingah. Bunga jepun, jempiring, soka, kemerakan, kemoning. Napi malih madaging padang. Gadang, dayuh paningalané. Punyan nangka ring bucu kelod kauh, punyan juwuk ring bucu kelod kangin ngranayang dayuh tur tis padéwékane.

"Nau tiang negak dini di jinengé. Tis, tur tetamane bagus," ucap Wayan Jenggi, lantur nyingakin punyan tabia, tomat sedeng nged mabuah majajar kaja kauh. Kéto masé kecarum, seré, bongkot, bayem, don kayu manis, kayu sugih, dapdap dauh-dauhné. "Sarwa bunga, sarwa jukut, sarwa ubad, rapi matandur, dayuh paningalané nepukin. Né, mara, ya, makejang misi. Nyén niki mula Mé?" pitakén Wayan.

Memé ajak bapa mula. Luh, panak mémé masé bareng ngeramenin. Apang ada anggon diperadané perlu."

"To, to, to di samping WC tekén kamar mandiné kaja kauh ané mara katandur ento apa, cara tepuk tiang punyan poh," tujuh Wayan Jenggi, tur nglantur maucap "Buluan

5