Gaguritan Dewa Yajnya

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan

Deskripsi[uah]

Bahasa Indonesia[uah]

Gaguritan Dewa Yajnya menceritakan tentang peringatan upacara-upacara yang ada di Bali. Upacara tersebut berupa upacara Dewa Yajnya seperti Tumpek Kandang, Tumpek Uduh, dan lain sebagainya. Dijabarkan juga mengenai hari jatuhnya upacara dan sarana-sarana yang digunakan dalam upacara tersebut. Dalam gaguritan ini dijelaskan secara rinci mengenai upacara Dewa Yajnya. Dan pengarang berharap agar masyarakat Bali tidak melupakan upacara tersebut karena merupakan bagian dari agama Hindu.

Bahasa Inggris[uah]

Naskah[uah]

[ 1 ]GAG. DEWA YAJNYA.
Pnj. 30 cm. Jml. 22 lb.
Asal : Gesing, Buleleng
[1 1A]
gaguritan·dewayajña.pupuḥsinom·.hisĕŋṅgahepahiṅĕtan·,paŋhadahaṅgopakeliŋ,hapaŋnawaŋhindikgama,reḥdewekmā
nuṣabali,sanemahadan·bali,haŕthinhipunhanak·kukuḥ,maṅamoŋkapātūtan·,hapansampunsakiŋrihin·,nurun·nĕrus·,
katamakayaŋhiraga.1.magama.maṅaṅgogamakamulan·,subagulukṣar̥ŋsami,mañambatgamapunika,hiṇdhubalikahadanin·,matu
jwan·hastithi,samaṅdasidhamanulus·,sudhasuciniŕmala,muliḥkasaṅkaniŋdadi,tonetuju,saṅkanmakaŕddiyaŋraga.2.bhuktinhipunedi [ 2 ][1 1B]
1
wāhya,disubandewekemati,hapaŋhĕdamagantulan·,hnudiguminedini,rarawatmatr̥ögigis·,kasambatmaṅĕlaḥl̥tuḥ,tosaṅka
nmahabenaŋ,maṅadakaŋpulapali,hasiŋl̥tuḥ,samaṅdasiddhasāmpūŕṇna.3.deniŋdewekekahucap·,pawakan·l̥tĕḥsami,panmalakaŕ
hiṣadraṣa,tokumpuldadikakaliḥ,suklaśwanitadadi,hwat:hisigĕtiḥbaluŋ,mahukudandadijanma,hĕntokraṇahadajani,paṅal̥buŕ,
daśamalaniŋśarira.4.paluduk·dwaparayugga,turunhidasaṅhyaŋwidhi,bhataragurukahucap·,ṅicchengamasar̥ŋsami,maṅdahastitibhakti,
[2 2A]
ṅupatyasanepātūt·,hapanhikapātūtan·,mahawak·kawitañjati,jatinhipun·,dadwanekahucapkawitan·.5.pr̥ĕtamamemebapa,
kapiŋronhipunemaliḥ,hikahidasaṅhyaŋśastra,mahaṅgakawitantuwi,hidaṅawanaŋsami,nawaŋtĕkenkaṅinkawuḥ,salaḥbĕnĕḥpajalan·,huliśa
strahĕntosami,halahayu,netĕmukayaŋkawĕkas·.6.saṅkansiŋdadipalaṅpaŋ,laṅgyatĕkensaŋmaṅaŕdhi,hapanhuliŋtonden·
l̥kad·,twaḥhimemebapasami,nabdabṅupapalinin·,lentuyuḥhimemeṅadut·,disuban·ñanel̥kad·,matiniṅinkayaŋkĕliḥ, [ 3 ][2 2B]
2
ṅundapṅuyuk·,magadaṅinpĕtĕŋl̥maḥ.7.ketosaṅkanñakasambat·,kawitanhĕntosaŋkaliḥ,hĕdabĕñabaniṅalawan·,memeba
patotakutin·,mimitandewek·jati,dimadhyapadamanurun·,toṅosmuruk·kabisan·,sanepatūtlajahin·,maṅdanĕmu,rahayu
kayaŋkawĕkas·.8.hapanpatuḥnekahucap·,hibwanāguŋlan·bwanahalit·,∅∅∅∅∅∅∅,hĕntohirāgaśarīra,mahada
nhibwanahalit·,guminemakasami,hĕntomadan·bwanahaguŋ,saṅkanpadhamĕlaḥ,mapidabdabpulapali,hapaŋhanūt·,manĕtĕpaŋcatuŕ
[3 3A]
dr̥ĕṣṭa.9.kawitpūŕwwakadiwāhya,saṅgaḥkamulanehugi,mādansaṅgaŕkamimitan·,ditutoṅosmaṅūpĕti,ṅasthitisaṅhyaŋwidhi,
manunas·sadhyarahayu,yanhapanetujuwaŋ,radanayaŋsahisahi,deniŋditu,liṅgiḥsaṅhyaŋtripuruṣa.10.punikapatūt:heliṅaŋ,kĕ
nihuniŋsar̥ŋsami,makadr̥ĕsṭabilaŋdeśa,prakr̥ĕŕttiniŋgamajati,sanehumuṅgwiŋhaji,ṅawinaŋmamaṅguḥhayu,kaswaṣṭaniŋśarira,makadikrahaywa
ngumi,ñandaŋtuhut·,haṅgemaṅrahaywaŋjagat·.11.deniŋwentĕnnekahucap·,riŋwarigamuṅgaḥsami,halahayuniŋdewasa,riŋnujwaŋdi [ 4 ][3 3B]
3
nabĕcik·,pātūtsĕlanaŋhugi,sahijĕk·karyanedumun·,ṅasthitisaṅhyaŋsūkṣma,maṅdahidaswecchahasiḥ,ṅicchenkahyun·,sane
pawitramalilaŋ.12.yannujutil̥mpuŕṇnama,pātūtgĕnaḥmabr̥ĕsiḥ,masisigmāmbuḥmasiram·,mapaṅaṅgesaŕwwasuci,kasaṅgaḥma
hĕniŋhĕniŋ,ṅuṅgahaŋtoyakakuluḥ,mabhaktimapinunas·,karahaywansar̥ŋsami,sanetuju,riŋbhatarameṣwara.13.hidasĕ
dhĕŋpakakalihan·,kahiriŋhantuk·bhaṭāri,hapanhitil̥m·puŕṇnama,kahucap·payoggānwidhi,ṅilaṅaŋsalwiriŋgĕriŋ,lara
[4 4A]
wighnasiddhapupug·,kemawonhastityaŋ,mahaturanwaṅiwaṅi,kĕnimuṅguḥ,diduhuriŋpamĕr̥man·.14.hacĕp·tyaŋpuruśaṅkara,
gĕnaḥmapinunas·sthiti,nunaskasiddhyañjĕñana,maṅdaswecchāṅaliṅgihin·,ṅalukatlaraduskĕŕtta,malawighnasiddhal̥buŕ,sapunikatu
juwaŋ,puŕṇnamatil̥m·mabhakti,kĕnicucud·,ṅantitiswecchānbhaṭāra.15.kaliḥyannujupūŕṇnaman·,śaśiḥkadaśanĕmonin·,dituto
ṅosṅastutyaŋ,hidasaŋkawitansami,dikamulanmabhakti,canaŋburatwaṅikātuŕ,sahasucipawitr̥ĕ,hajumanpraṅkatansuci,majagawu, [ 5 ][4 4B]
4
hasĕp:haṅgomahaturan·.16.disoŕsaṅgahesĕgĕhan·,sĕgĕḥhaguŋkahadanin·,bar̥ŋtĕkensĕgĕḥsaḥsaḥ,bawaŋjahekahulamin·,
ketotiṅkaḥhasthiti,bhaktiriŋsaŋsāmpunlampus·,nuhiṅĕtmakawitan·,nunasmaṅdakadulurin·,siddhamaṅguḥ,karahaywaniŋma
nuṣa.17.duŕmma,tĕmbaŋdūŕmmahaṅgonñambuŋmanutugaŋ,ṅanutaŋliniŋhaji,sanekacarita,kĕcapsuṇdharigama,deniŋhakeḥtuna
l̥wiḥ,hantukñalanaŋ,saraledaŋmaminĕhin·.1.sakemawontityaŋtĕtĕpmañatwayaŋ,ṅanutaŋhukusami,ṅawit:hukusinta,so
[5 5A]
mapwonhipun·kocap·,somaribĕk·kahadanin·,sanetujuwaŋ,hacĕp·pacaŋbhaktinin·.2.tuwaḥhidabhaṭārahyaŋtripr̥ĕmaṇa,
pātūt:hidahutpti,dipulumaturan·,dilumbuŋmakadinña,mabantĕn·ñaḥñaḥgariŋsiŋ,duluŕwoḥwohan·,pisaŋhĕmāsetanma
ri.3.waṅiwaṅisacukupiŋcanaŋsĕkaŕ,ketohiṅĕtaŋgati,pitĕkĕtdisastra,siŋdadiṅadĕpbahas·,minakadinĕbukpadi,yannuju
dinā,comaribĕkewyakti.4.bwinhipundihaṅgarawagesinta,sabuḥhĕmāskahadanin·,pātūtmaṅr̥ĕdana,paṅuptibhaṭāra, [ 6 ][5 5B]
5
mahadewanehastiti,tohapanhida,dewaniŋhĕmaspipis·.5.mahaturan·samayutmawadaḥdulaŋ,mahadan·mr̥ĕtasari,yangĕnaḥṅa
cĕpaŋ,jumahandipamr̥ĕman·,wuskatuŕsampunmayabin·,lawut:hiraga,mañurudṅayabmaliḥ.6.nujudināmaṅdamaṅgĕḥkaswecchanan·,si
ddhawibhuḥhĕmaspipis·,tanloṅiŋbharana,hapanhyaŋmahādewa,kĕñjĕkanmamagibagi,mĕŕttasadhana,tumurunṅĕbĕkingumi.7.
budakliwom·warasintanekahucap·,mahadan·pagĕŕwĕsi,payogan·bhaṭāra,hyaŋprameṣṭihida,nāwasaṅhasamiṅiriŋ,pacaŋ
[6 6A]
ṅawr̥ĕddyaŋhuripiŋsaŕwwamahurip·.8.kaladituhidasaṅhyaŋprameśwara,nujuhanekaheṣṭi,sahamahaturan·,samayut·
pañcaliṅga,disaṅgaḥkamulanhugi,toṅos·ṅr̥ĕdhana,sakadidhan·runtutin·.9.saneriŋsoŕtosĕgĕhanmañcawaŕṇna,yeḥtaba
hetanmari,harakmatabuhan·,hapitakĕptakĕpan·,himānuṣasar̥ŋsami,pātūtmaṅayab·,samayutpagĕḥhurip·.10.knisiddhahuri
pemaṅgĕḥriŋhawak·,tankawaraṇiŋgriŋ,siddhaparipūŕṇna,malapatakalukat·,ketotujuwanmabhakti,mapinunasan·,swecchanhi [ 7 ][6 6B]
6
dahyaŋwidhi.11.śaniścarakliwonlaṇdhĕp·tokasambat·,mahadandinābĕcik·,payoggan·hyaŋśiwa,hyaŋpaśupatitansaḥ,
pātūt:hiraganemaṅkin·,nunashajñaṇa,paśupatiniŋbuddhi.12.mahaturan·riŋhidabhaṭāraśiwa,matumpĕŋputiḥkuniŋ,mahulam·
bānsyap·,mwaŋgriḥlantarasibāŋ,muṅgaḥdikamulansami,sahaṅuṅgahaŋ,kakuluḥtoyasuci.13.sanekātuŕriŋhidahyaŋpaśu
pātya,samayut·paśupati,sasayutjayeŋpraŋ,sar̥ŋkusumayudha,punikahaṅgeṅayabin·,prabohiŋyudha,manunaskĕnimandhi.14.
[7 7A]
ditulawut·hiramatĕlaḥtĕlaḥ,matiŕtthamabr̥ĕsiḥ,ṅuṅgahaŋhaturan·,mĕlahaŋṅastityaŋ,hĕdahobaḥmaṅdaṅilis·,nunashajñaṇa,laṇdhĕ
piŋpaśupati.15.kaliḥyaniŋraditemanispunika,hukunhipunehukiŕ,pātūtmaṅasthawa,riŋpadukabhaṭāra,hyaŋgurumayoggawyakti,
maṅuripjagat·,ṅaweninwibhuḥgumi.16.saṅkanditupĕl̥ṅaŋtoṅosmāturan·,dikamulanhastuti,ṅgahepaṅambeyan·,runtutañcanaŋ
sĕkaŕ,makadiñawaṅiwaṅi,haṅgohaturan·,cirindewekebhakti.17.yanhaṅgarakaliwon·kurantilhukunña,kahucap· [ 8 ][7 7B]
7
pujawalin·,saṅhyaŋmahadewa,pātūtmasiḥtujuwaŋ,dikamulanmaṅutpti,sahahaturan·,nasihapaṅkonkuniŋ.18.mabetutu
hayamputiḥkuniŋkĕdas·,maṅaṅgobuṅakuniŋ,hacĕpmanunasaŋ,kawibhuhansadhana,kĕniñidhayaŋmakinkan·,naṅgĕnaŋbhĕraṇa,sakukaniŋ
mahurip·.19.buwinanñadinujuhukuwariga,tumpĕk:hipunewyakti,hĕntosanemadan·,tumpĕkpanuduḥkocap·,saṅhyaŋsaṅkarahutpti,ha
waniŋhida,saneṅawr̥ĕddhyaŋsami.20.sakatahiŋsaŕwwakayunemakĕjaŋ,salwiriŋsanemahurip·,hidaṅicchen·mr̥ĕtta,tosaṅkanmaha
[8 8A]
turan·,tumpĕŋhaguŋmiwaḥguliŋ,pañĕnĕŋpĕras·,tuluŋsamayutmaliḥ.21.kasthanayaŋhidariŋtĕgalhabyan·,dikakayonansami,hi
rikākāyabaŋ,nunaskadiŕgghayuṣan·,knisamilanushurip·,hitatanduran·,siddhamaholiḥholiḥ.22.himanuṣatal̥ŕsar̥ŋpātūtṅayab·,
nunaspaṅalaŋhati,sadiddhyaniŋjñana,knisiddhāsiŋsadhya,manatab·samayut:haghni,manunastiŕttha,masisigmabr̥ĕsiḥ.23.comapahiŋwariga
dyantopayoggan·,bhaṭārabrahmawyakti,pātūt:hasthawayaŋ,dipahibonhaŕcchana,ditutoṅosmaṅabhakti,ṅaturaŋcanaŋ,mwaŋsĕkaŕwaṅiwaṅi.24. [ 9 ][8 8B]
8
mapinunaskasadyandadimānuṣa,hapanhyaŋbrahmarihin·,ṅadayaŋmakĕjaŋ,salwiŕhisiniŋjagat·,hawananhidatunasin·,maṅdañiddhayaŋ,twaraja
kuwaŋbhūkti.25.wr̥ĕhaspatiwagesuṅsaŋhĕntokĕtaḥ,sugyañjawakādanin·,yantĕgĕsriŋsastra,pasucyaniŋparahyaŋ,mahawanansar̥ŋsami,
pātūtmatĕlaḥtĕlaḥ,riŋsaṅgaŕsami.26.minakadiriŋkahyaṅan·purandewa,maduluran·rar̥sik·,tiŕtthapaṅr̥ĕrata,deniŋdināpunika,
parabhaṭāraṅihyaṅin·,kamadhyapada,dewapitarāṅiriŋ.27.wr̥ĕhaspatikliwon·suṅsaŋtokasambat·,sugyanbalikādanin·,
[9 9A]
pātutehirikā,makakĕrik·karamas·,masiramlawutmabr̥ĕsiḥ,manunastiŕttha,ṅalukatragasami.28.hapandituturunsaṅhyaŋtri
puruṣa,mragababhutandadi,hibhutagaluṅan·,sapunikakahucap·,makahyunlabhahandini,dimadhyapadā,ṅulurinsakahapti.29.
mahawinanhidadanesar̥ŋsamyan·,maṅdasaminaṅarin·,sakiŋdinanika,kĕniṅeliṅaŋpisan·,kahyunmaṅdenehastiti,sampunaŋpisan·,
ṅaṅgeroṣaniŋhati.30.knisampunkarañjiṅanhibhuṭātiga,punikamakewĕhin·,hanakmañajayaŋ,galaktanhimahima,mahawananmaṅda [ 10 ][9 9B]
9
hela,malapanaŋraga,nujukadhaŕmmabuddhi.31.riŋhaṅgarawagehukunñaduṅgulan·,byaṣakasambatmaṅkin·,mādanpanampahan·,gĕ
naḥsaŋkalatiga,pacaŋmamolihaŋbhukti,poliḥlabahan·salwiriŋcarusami.32.kadikucapriŋlontaŕsundarigama,pātūtriŋde
ṣasami,mwaŋriŋpar̥mpatan·,makaŕyyabhuhṭayajña,har̥pbabhūktyanesami,riŋbhūṭākala,yadyantasaŕwwakiñcit·.33.sakema
wonmaṅdahidasaŋsadhaka,ñatyaŋṅayogahin·,makadisañjata,saprabotiŋhayudha,knisamikawedhahin·,kajayajaya,paṅu
[10 10A]
rip·paśupati.34.yanbwatcaruriŋkaraŋpahumahan·,hajĕṅanematandiŋ,mānūt:huripdinā,mulambawimaholaḥ,sĕgĕhanhaguŋha
tandiŋ,sahabr̥ĕmharak·,sambutmadagiŋgĕni.35.riŋnatariŋhumaḥgĕnaḥmasahagan·,hacĕpaŋsasapanin·,riŋbhūṭāgaluṅan·,
kninampipunika,nunasrākṣasar̥ŋsami,maṅdasatatā,pomahansiddharadin·.36.yanhiragarikalaniŋpanampahan·,maṅdama
ṅayab:hugi,sasayut·byakala,punikamakatwas·,kālanhiraganemuṅgwiŋ,bhwanaśarīra,maṅdasĕl̥gmaṅĕmit·.37.minaka [ 11 ][10 10B]
10
diknimalukatmatiŕttha,maṅinĕṅaŋnesuci,hilaŋlarawighna,siddhawāhyadhyatmika,hajĕŕmaṅamoṅinbuddhi,tankawaraṇan·,mama
ṅguḥjñaṇasuci.38.budakliwonduṅgulanpunikaktaḥ,galuṅankādanin·,pātūtehiraga,kĕniṅĕniṅaŋcittha,ṅilaṅaŋbyapareŋbuddhi,
maṅadisthana,saṅhyaŋwiśeṣajati.39.maṅaturaŋbantĕnriŋsaṅgaḥkamulan·,riŋlumbuŋminakadi,riŋpawonriŋtumbal·,riŋduhuriŋpamr̥ĕman·,sapra
botiŋhumaḥsami,samisawatra,katuran·bantĕnhalit·.40.makamiwaḥmaturankapurapura,kadal̥mkahulunswi,yadyanpuradeśa,ma
[11 11A]
kadiṣadkahyaṅan·,samipadhamaṅiliṅin·,hamoŋhamoṅan·,gĕnaḥpacaŋmabhakti.41.yaniŋbantĕnsanemuṅgaḥriŋkahyaṅan·,
tumpĕŋpañajansami,pinĕkwawanulan·,hajumañcanaraka,sĕdhaḥwoḥwaṅiwaṅi,sahaduluran·,hasĕpmĕñanhaṣṭaṅgi.42.maṅu
ṅgahaŋwasuḥpadayeḥkumkuman·,tiŕtthamaṅgemakĕtis·,ṅhiŋmaṅdaparadaŋ,tiṅkahemahaturan·,banenbajĕg·sūŕyyasami,subapragat·,
maṅlayubmaṅdasĕlid·.43.kapātūtanhiraganujugaluṅan·,sĕmĕŋmahĕniŋhĕniŋ,paradaŋkatukad·,ṅlawut·lawutkagriya,par̥kriŋ [ 12 ][11 11B]
11
parasuliṅgiḥ,manunas·tiŕttha,haṅgopacaŋñiratin·.44.subatĕkĕd·dewekejumaḥmapayas·,lawutnabdabaŋhapi,kasaṅgaḥmatu
ran·,subasuwudṅayabaŋ,maṅlawutditumabhakti,ṅiṣṭiyaŋhida,bhaṭāratrimūŕtthi.45.mapinunaskasadhyan·mwaŋdiŕghayuṣa,tankatamaniŋgriŋ,ne
ntĕnkasĕṅkala,hantukṣaŋkalatiga,ketotujuwaŋhutpti,madak·kaswecchan·,kaliṅgihan·bānwidhi.46.bwinnujuraditewagekuni
ṅan·,punikakahadanin·,madanpamaridan·,gurusanekahucap·,tĕgĕshipunsapuniki,saŋparadewa,mantukmatiṅgalsami.47.
[12 12A]
mapahicchakarahaywankadiŕghayuṣan·,riŋmānuṣanesami,punikahawanan·,pātūtmaṅinkinraga,matiŕtthamahĕniŋhĕniŋ,dināpunika,matu
ranwaṅiwaṅi.48.raka∅rakacanaŋruntutanhanaman·,makatal̥dṅabhakti,riŋsaṅgaḥkĕmulan·,suśruṣakatĕkeŋtyas·,manatakṣawe
cchanwidhi,nunaskĕrahayon·,lukatpapadus·kr̥ĕti.49.comakliwonkuniṅanpunikamawāṣṭa,hukumkasambatmaṅkin·,mādanpama
cĕkan·,haguŋsanekasambat·,pātūt:hiragaṅaŕyyanin·,riŋsandikala,riŋdĕṅĕnpitowasin·.50.nemawaṣṭapisuguḥhaguŋpunika, [ 13 ][12 12B]
12
hayam·brumbunhasiki,masambleḥhirika,tĕgĕshipunekocap·,knimunduŕsar̥ŋsami,hibhutakala,sahawadwamaṅiriŋ.51.budapahiŋkuni
ṅanwalinbhaṭāra,wiṣṇukahucap·wyakti,pātūtmaṅr̥ĕdhana,hidariŋpahibonan·,maṅaturaŋwaṅiwaṅi,sĕddhaḥhiṅapon·,hijokalawanpu
tiḥ.52.sahatumpĕŋhir̥ŋpunikahaturaŋ,dulurinpaṅabhakti,nunaskasuwecchan·,hasiŋsadhyañadhyayaŋ,minakadinhipunmaliḥ,
samaṅdasiddha,ledaŋhidasaŋṅaŕddhi.53.śaniscarakliwonkuniṅanpunika,hirikākucapmaliḥ,turunparadewa,makadisaŋ
[13 13A]
pitara,ṅojogriŋkahyaṅansami,masukansukan·,mupusariniŋgumi.54.mahawinansar̥ŋsamimahaturan·,bantĕn·mwadaḥsu
laṅgi,tobognehagĕṅan·,maduluŕcanaŋraka,pasucyanlanwaṅiwaṅi,hicanaŋsĕkaŕ,punikanetanmari.55.riŋtr̥ĕtĕpanmakaŕyya
gantuŋgantuṅan·,mahendoṅankakaliḥ,dagiŋl̥bĕŋmataḥ,tamyaŋkaliḥcandiga,hubikladikadagiṅin·,tujwanpunika,kātūŕriŋsaṅhyaŋwiddhi.
56.minakadiriŋhidadewapitara,samaṅdaswecchahugi,niṅgalaŋkasidhyan·,ṅicchenkamr̥ĕtaniŋjagat·,riŋparamanuṣasami,kadiŕgghayuṣan·, [ 14 ][13 13B]
13
saswataniŋdumadi.57.saneriŋsoŕrinatariŋparihyaṅan·,tal̥ŕpātūtkaŕddhinin·,pasuguḥsahagan·,br̥ĕmtuwaktabuhaŋ,hapidisambuk·
tanmari,yaniŋhiraga,pātūttal̥ŕmabr̥ĕsiḥ.58.sahanatabsamayutprayaścitta,mahulambebekputiḥ,yaniŋyankasiddhan·,pañĕ
nĕṅeruntutaŋ,tĕgĕshipunkĕnisuci,hiśarirawāhya,natakpahicchanwidhi.59.pupuḥsmarandana.smarandanamañambuṅin·,ha
ṅgentityaŋmanuturaŋ,budakliwonpahaŋr̥ko,kinucap·pĕgatiŋwaraḥ,pātūtṅaŕddhikadhaŕmman·,samimaṅinĕṅaŋkahyun·,saha
[14 14A]
makaŕyyahaturan·.1.mababantĕnwaṅiwaṅi,tadaḥpawitralañcanaŋ,hacĕptujuwanehĕnto,kātuŕriŋhidahyaŋtuṅgal·,samayut·
diŕgghayuṣa,pañĕnĕŋmakādinhipun·,māturandikamimitan·.2.hawanandituhastiti,hĕniṅaŋhidhĕpenunas·,samaṅdakasiddhaniŋdon·,
sakitakār̥pkasiddhan·,hapanhidahyaŋtuṅgal·,pamuputwaraheditu,dibudakliwonpahaŋ.3.dinujuśukrahumanis·,waramr̥ĕkiheka
hucap·,pūjawalikocap:hĕnto,bhaṭārarambutsadhana,pātūt:hidahasthawa,dihĕmaspipisetuju,makadiriŋsaŕwwamulya.4.mahaturanba [ 15 ][14 14B]
14
ntĕnsuci,prasdakṣinamwaŋhajuman·,sodayankutikakocoŕ,cĕcĕpanmatoyahañaŕ,lawutkĕtisintiŕttha,mapinunasmaṅdawebhuḥ,twara
kuwaŋkasugihan·.5.saniścarakliwon·wyakti,riŋnujuhuyehukunña,hotonsaŕwwahiṅonhiṅon·,tumpĕk·kandhaŋtokasambat·,
disaṅgaḥmahaturan·,praspĕñĕnĕŋsucikātūŕ,buratwaṅicanaŋsĕkaŕ.6.sanehacĕpaŋhastiti,bhaktiningĕnaḥmaturan·,hidasaṅhyaŋra
rehaṅon·,hidanemaṅgahutthama,yansūkṣmariŋmanuṣa,saṅhyaŋrarekriñcihiku,hyaŋniŋpanoniŋmānuṣa.7.bantĕne
[15 15A]
haṅgenṅayabin·,sakalwiriŋpaṭikawĕnaŋ,kudabanteŋmiwaḥkĕbo,pātūt·jrimpĕnmakaŕyyanaŋ,pañĕnĕŋrarasikan·,samayut·tumpĕŋma
luŕ,canaŋmiwaḥrakaraka.8.yanbantĕnriŋbawimwani,kĕnimaṅaṅgebulayag·,minakadinhipunpesoŕ,yanbawiluwakahucap·,pātūtṅaṅge
katipat·,balekok·sanekawuwus·,punikahaṅgehotonan·.9.yanpacaŋriŋsaŕwwawakṣi,pātūtkatipat·śribagya,kati
pat·paṇdhawadados·,mwaŋkatipat·siddhapūŕṇna,duluŕkĕmbaŋpahesan·,makadinñamatatĕbus·,sapunikakapātūtan·.10. [ 16 ][15 15B]
15
yannujur̥ditewyakti,wagehukunhipunwayaŋ,punikakahucapr̥ĕko,cĕmĕŕkawaṣṭanindinā,patĕmunsaŋsintawayaŋ,nentĕnpātūtpacaŋtuwut·,
haṅgendinānlahinraga.11.yanmuṅguḥdikĕcap:haji,yanṅaṅgedināpunika,kasambatbaṅĕtkadoṅsok·,punaḥguṇaniŋśarira,hapandi
nānehala,kantos·śukrawagenhipun·,kawaṣṭaniŋhalapakṣa.12.riŋtoyakatamansami,l̥tĕhiŋśukrapunika,hawananpātūter̥ko,
hiragamasĕkaŕpandan·,masasĕlat·wāṣṭanña,riŋhulunhatinehapuḥ,macolekaŋtampakdara.13.riŋhumaḥriŋpabwanmaliḥ,riŋpa
[16 16A]
swahan· pulunbĕras·,makadinñariŋpaturon·,riŋjĕdiŋpagĕnahantoya,samimadagiŋpandhan·,masasuwuk·wāṣṭanhipun·,riŋbeñjaŋsĕmĕŋpunika.14.
sasuhukemakasami,pātūtmadudukpunduhaŋ,maṅraris·saneriŋpahon·,matatakinsidiṅutaŋ,maduluran·sahagan·,sahagĕni
neriŋsambuk·,masasapan·ṅutaŋwigna.15.riŋtumpĕkwayaṅewyakti,pūjawalin·hyaŋhiśwara,riŋsaŕwwagambĕlangoŋ,gambaŋsmarapaguli
ṅan·,gĕndeŕsalwiŕtabuhan·,hirikagĕnahepātūt·,maṅr̥ĕdhanahyaŋhiśwara.16.huttamamabantĕnsuci,hajĕṅanhisĕhanpras·, [ 17 ][16 16B]
16
maguliŋbebekel̥poŕ,sahamaruntutañcanaŋ,makadikrik·kramas·,rakarakasahapaṅguḥ,haṅgeṅayabingambĕlan·.17.hiragamanu
ṣasami,pātūttal̥ŕmatatĕ∅laḥ,maṅisiyaŋkarahayon·,masisigmāmbuḥmasiram·,kagriyanunastiŕttha,yankasiddhan·natablawut·,pañĕ
nĕŋlanprayascita.18.sapunikatiṅkaḥsthati,ṅiṣṭiyaŋragaśarīra,samaṅdakatĕkeŋhĕdon·,siddhamaṅguḥkamottaman·,riŋjñaṇawiśeṣa,
sakadisanehumuṅguḥ,kakĕcapsaṅhyaŋhakṣara.19.nujusaniṣcaramanis·,watugunuṅekahucap·,pūjawalinhidar̥ko,saṅhyaŋ
[17 17A]
saraśwatikocap·,pātūt:hipunhiraga,ṅasthatimanunassadhya,hutptiriŋlontaŕlontaŕ.20.mabantĕnriŋsaraśwati,maniṣṭamadhyahuttama,
salendaŋpacaŋmaṅaṅgo,wentĕnmaṅaṅgedhakṣiṇa,masuciprashajuman·,makadinhipunsamayut·,saraśwatinepunika.21.sagāraguŋkahada
nin·,papraṅkayanmahisĕhan·, ,mahulam·bebekmapaṅgaŋ,dakṣiṇapaliṅgihan·,tansaḥwaṅiwaṅikātūŕ,kĕmbaŋcanekĕmbaŋpayas·.22.
punikahaṅgenṅodalin·,sakalwiŕlontaŕlontaŕ,tanwentĕndadosmamawos·,kaliḥmañurat:hakṣara,riŋdinanepunika,kniheliŋ [ 18 ][17 17B]
17
saminutuŕ,nuturaŋtatwapunika.23.beñjeŋsĕmĕŋpradaṅin·,wawubahakṣaṅhyaŋsūŕyya,mabañupinaruḥr̥ko,makakrik·makaramas·,
masirambānkumkuman·,disubanedewekesuwud·,lawutkasaṅgaḥmāturan·.24.mabantĕnlabhahannasi,nasiprajñan·jĕnaŕkocap·,sahaja
jamunehĕnto,kātuŕdisaṅgaḥkĕmulan·,maṅiṣṭimapinunas·,knisiddhaprajñanwibhuḥ,kaswecchanbān·saṅhyaŋśāstra.25.disubasuhudmabhakti,
kaliḥsuhudmahaturan·,layublabhahanehĕnto,hiragalawutmaṅayab·,masiḥnampiŋpasĕpan·,maṅlawut·tutiŋjajamu,hiragaṅaṅgelabhahan·.26.
[18 18A]
pupuḥdhaŋdhaŋ.tĕmbaŋdhaŋdhaŋhaṅgenmañambuṅin·,ṅhiŋhampura,kakaraṅantityaŋ,bānmĕl̥dtĕkensatwane,maṅdañidayaŋhumum·,hidadane
hakeḥhuniŋ,huniŋriŋkapātūtan·,dinanenetuju,tujuwaŋmaṅeṣṭidewa,maṅdasiddha,kadihumuṅguḥriŋhaji,mamaṅguḥkaraha
ywan·.1.nekahucapriŋkliwonewyakti,mahuttama,hyaŋśiwātohida,nruwenaŋmasamadhine,hawananhipunpātūt·,
sar̥ŋsamihiragamaṅkin·,ṅiriŋmatĕlaḥtĕlaḥ,masisigmahambuḥ,makadinhipunmatiŕttha,yankasiddhan·,mahaturanwaṅiwaṅi,riŋsaṅgaŕka [ 19 ][18 18B]
18
mimitan·.2.hacĕp:hidasaṅhyaŋśiwāsthiti,sanesĕmbaḥ,gĕnaḥmahaturan·,tanseyos·sanesadhyane,maṅdamanĕmuhayu,sapuma
hankasiddhanradin·,maliḥduwuŕpamr̥ĕman·,mahaturanditu,puput:hantukcanaŋsĕkaŕ,netujuwaŋ,hutptidijroniŋr̥ddhi,hidasaṅhyaŋkawitan·.
3.mwaŋpisuguḥ,punikākaŕyyanin·,neriŋnataŕ,lannatariŋsaṅgaŕ,riŋpawonminakadinne,gĕnaḥpacaŋmasuguḥ,kĕnipatĕḥsamimatandiŋ,na
sinhipunkĕpĕlan·,kaliḥkĕpĕlcukup·,bawaŋjahemakahulam·,tohacĕpaŋ,tansewoskalabucari,sanemuṅguḥriŋnataŕ.4.
[19 19A]
neriŋpawon·saŋduŕggabucari,manarima,neriŋnataŕsaṅgaŕ,bhutabucarihacĕpe,sapunikanemuṅguḥ,sanepātūtpacaŋmaŕgginin·,riŋ
kliwonepunika,knimaṅguḥhayu,saŋkalatigamaṅrakṣa,mahawanan·,sĕl̥gaŋhugiñuguhin·,maṅdasāmpunṅurabheda.5.nuju
kajĕŋkliwonmanĕmonin·,tokahucap·,ṅalimolasdinā,pātūt:hiṅĕtaŋgawenin·,yantankālaṅan·l̥tuḥ,tosadhyayaŋmahniŋ
hĕniŋ,matĕlaḥtĕlaḥdihawak·,kagĕriyatuju,manunastiŕtthamalukat·,hapanhĕnto,dinanekahucapsakti∅,ṅilaṅaŋlara [ 20 ][19 19B]
19
wighna.6.twaḥtanmaridikĕmulanhugi,mahaturan·,diduwuŕpamr̥ĕman·,patuḥcaradikliwone,kewalahipasuguḥ,mawuwuhinpuni
kāsami,hajĕṅanmañcawaŕṇna,makatigapatuḥ,samimasyatandiṅan·,neriŋnataŕ,rinataŕsaṅgahemaliḥ,riŋpawonmakadinña.7.patĕḥsa
netujuwaŋhiṣṭi,twaralenan·,twaḥsaŋkalatiga,hadamasiḥpawuwuhe,disampiŋkurididuwuŕ,ditupātūtmabantĕnmaliḥ,maturañcanaŋ
yaśa,buratwaṅikātuŕ,waṅiwaṅimakadinña,nehacĕpaŋ,bhaṭāriśrīdūŕggadewi,kĕnihidasuwecchā.8.yanpitĕgĕshidasaṅhyaŋhaji,
[20 20A]
kĕnisatya,yansubañiddhayaŋ,nĕtĕpaŋcacaronane,sinaḥkasuwecchanditu,hantuk:hidabhaṭārawiddhi,makadinñakarakṣa,kalatigahanūt·,
siddhamaṅguḥdiŕgghayuṣa,paripūŕṇna,mimpas·sakalwiriŋgriŋ,twarahadaduŕjjana.9.riŋhaṅgarakliwonhikawyakti,sanemādan·,haṅgaŕka
siḥkocap·,payogan·saṅhyaŋrudrane,mraliṇahasiŋl̥tuḥ,maṅilaṅaŋhalaniŋbhūmi,punikamahawanan·,pātūtmapaṅluṅsuŕ,mātu
ranriŋkamimitan·,canaŋsĕkaŕ,buratwaṅiwaṅiwaṅi,manunaswasuḥpadā.10.sahahasĕp·caṇdhananemihik·,duluŕmĕñan·,haṅge [ 21 ][20 20B]
20
maṅr̥ĕdhana,nunassañwecchanwidhine,samaṅdasiddhapuput·,larawighnatlasmaṅili,kalukataniŋraga,ketoyeniŋtuju,hacĕpanema
pinunasan·,dikamulan·,yannujuhaṅgarakasiḥ,pāndināpaṅlukatan·.11.yaniŋbudakliwonewyakti,topasucyan·,saṅhyaŋhayukocap·,
hyaŋniŕmalatujuwane,pātūt:hipuneditu,riŋkĕmulan·gnaḥṅasthiti,ṅaturaŋcanaŋsĕkaŕ,waṅiwaṅikātūŕ,kĕmbaŋpahes·makadinña,sane
muṅgaḥ,duhuŕpamr̥ĕmanehugi,tal̥ŕbāñcanaŋsĕkaŕ.12.ditulawut·hiragamabhakti,mapinunas·,kĕnimañiddhayaŋ,krahayon·tri
[21 21A]
maṇdhalane,deniŋdewekehidup·,numawakmanuṣajati,lyuṅĕlaḥpitr̥ĕṣna,nedĕmĕninmiyu,saṅkantohitrimaṇdhala,nebuwata,
maṅdasaswatanesami,ketol̥ganmanuṣa.13.tĕgĕshipun·,sanehadanin·,trimaṇdhala,prathamahiraga,dadwasantanabrayane,
maliḥtatiganhipun·,toguminesanetoṅosin·,punikanekabuwataŋ,maṅdasiddhalanus·,tankatamanlararoga,hupatiyaŋ,sasiddha
siddhajalanin·,hĕdatakutliyuṅoñaŋ.14.yaniŋnujutumpĕk·tokahadanin·,totujuwaŋ,hapaniŋkahucap·,turunpalugra [ 22 ][21 21B]
21
hanwidhine,ṅĕbĕkriŋjagatwibuḥ,hyaŋnantawiśeṣajati,pātūt:hadahasthawa,riŋkamulantuju,mahaturañcanaŋsĕkaŕ,waṅiwaṅi,madulura
nburatwaṅi,kaliḥduwuŕpamr̥ĕman·.15.twaḥtanmarimaṅasthitibhakti,mapinunas·,nunaskĕrahaywan·,hayukadiŕgghayuṣane,ketohidhĕpe
tuju,mapinunasriŋhyaŋwidhi,nebuwinhadahiṅĕtaŋ,pitĕkĕtditutuŕ,yansĕdhĕktumpĕkdinanña,nentĕnpisan·,dadosmakaŕyyariŋwĕṅi,
doyanmaṅguḥsankala.16.naḥhaketopragatsampunmaṅkin·,pidabdaba,tiṅkaḥmahaturan·,ṅanutindināhukune,nāṅhiŋhampu
[22 22A]
raratu,hasiŋledaŋkayunmawosin·,karaṅanhakeḥkiraŋ,muñimañarubut·,pupuḥṅadal·jokanliwat·,tunal̥wiḥ,kemawo
nñiddhayaŋñarik·,dadoshaṅgepahiliṅan·.17.sadhyantityaŋmaṅdasamiṅĕŕtti,huniŋsolaḥ,tiṅkaḥmahaturan·,dumadak·swecchawi
dine,ñiddhayaŋmaṅguḥsadyuḥ,tankahananwiyarapañakit·,sawatrakarahaywan·,ketosanetujun·,tityaŋkraṇamambuwataŋ,ṅr̥ĕñca
nayaŋ,mituturinhalit:halit·,biliḥhadaguṇña.18. [ 23 ]Kaca:Bali-lontar-gaguritan-dewa-yajnya-450ppi.pdf/23