Kaca:Kembang Rampe Kasusastraan Bali Purwa Wewidangan I Buku II.pdf/133

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

1.40 GEGURITAN ANAK ANE BELOG

Puh Mijil

  1. Kocap dusun pabanjaran kangin, wenten jadma belog, kasilihin pengedangan gede, antuk ipun Memen Mudarani, jantos tigang wengi, tan budalang ipun.
  2. Ditu laut I Belog managih, kalih ipun ngojog, kumahne nyelang pengedangan, sane nyelang tumuli ngenjuhin, payuk sane alit, tan wenten puniku.
  3. Kala ditu I Belog mamunyi, "Sane riin Embok, pecak nyelang pengedangan gede, sapunapi kengin Embok mangkin, payuk lintang alit, tan wenten puniku.
  4. Dija payuk titiange riin," pasaurne alon, "Uduh Embok Men Mudaranine, ne payuk nyaine ane riin, manak payuk alit, panakne juang malu".
  5. I Bekog ngugu payuk manak alit, tumuli mabobos, budal encol ngambul pamargine, rauh sampun ring umahnya mangkin, kocap sampun lami, katagih gelahipun.
  6. Sane nyelang tur imasaur aris, "Pengedangane ento, suba mati dugas Wrespatine," kagiat Men Mudarani miragi, payuk bisa mati, tumuli masaut.
  7. "Enggih Embok sajawining mangkin, titiang lintang angob, miragiang pengedangan gede, uning padem kadi ucap Bibi, sane riin-riin, ten dadi puniku".
  8. Sane nyelang sumaur tumuli, "Kene munyin Embok, payuk cerik panak pangedangane, ento nguda dadi gugun nyai, nene buka jani, tusing ngugu lampus".
  9. Ditu laut Memen Mudarani, liatnyane bengong, bas kaliwat kimud idepnyane, laut mulih ngambul tur ngeling, mapineh di ati, beloge kerana lacur.
  10. "Ih Belog eda sebet di ati, saja nyai belog, tusing nawang apa ne adane, bibi jani maiigorahin nyai, pengedangan cerik, ento madan payuk".

126