Kaca:Bali-lontar-gaguritan-salampah-laku-pitutur-450ppi.pdf/27

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭒᭖ 26B]
᭒᭖᭞
ᬯ᭄ᬦᬶᬂᬳᬶᬡ᭄ᬥᬮ᭄᭞ᬳᬸᬮᬳᬾᬓᬤᬸᬂᬓᬤᬸᬭᬸᬲ᭄᭞ᬩ᭄ᬓᭂᬮᬂᬓᬢ᭄ᬓᬦ᭄ᬧ᭄ᬚᬄ᭛ᬧᬸᬧᬸᬄᬯᬰᬶ᭛ᬉᬗᬹᬳᬤᬶᬲᬗᬬᬸ᭞ᬫᬹ
ᬮᬵᬩ᭄ᬓᭂᬮᬾᬤᬸᬫᬤᬶ᭞ᬤ᭄ᬤᬳᬤᬶᬲᬗᭂᬢ᭄ᬜᭂᬮ᭄ᬲᭂᬮᬂ᭞ᬧᬦᬶᬢᬄᬩ᭄ᬓᭂᬮ᭄ᬮᬾᬳᬶᬤᬸᬧ᭄᭞ᬗᬹᬦᬶᬲᬦᬄᬢᬦ᭄ᬧᬬᬰ᭞ᬤᬸᬫᬤᬶ
ᬓᬾᬮᬶᬓᬶᬕᬸᬫᬶ᭟ᬲᬮᬵᬫ᭄ᬧᬄᬚᬸᬕᬢᬦ᭄ᬢᬸᬳᬸ᭞ᬢᬳᬦᬂᬳᬶᬥᬸᬧᬾᬚᬦᬶ᭚ᬩᬯᭀᬲ᭄‌ᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬦ᭄ᬭᬶᬂᬢᬸᬢᬸᬃᬤᬤᭀ
ᬲ᭄‌ᬬᭀᬦᬶᬦᬾᬕᭂᬦ᭄ᬢᭀᬲᬶᬦ᭄᭞ᬫᬵᬗ᭄ᬕᬾᬭᬶᬯ᭄ᬓᬲᬚᬦ᭄ᬫ᭞ᬢᬧᬵᬩ᭄ᬭᬣᬤᬾᬦ᭄ᬬᬓᬸᬓᬸᬄ᭞ᬫᬢᬢᬓᬦ᭄‌ᬥᬃ
[ ᭒᭗ 27A]
ᬫ᭄ᬫᬵᬲᬢ᭄ᬬ᭞ᬢ᭄ᬭᬶᬓᬬᬵᬋᬓᭀᬩᬺᬱ᭄ᬳᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬲᬕᬯᬾᬢᬦ᭄ᬓᬲᬮᬶᬫᬹᬃ᭞ᬭᬚᬄᬢᬫᬳᬾᬯᬸᬲ᭄ᬫᬭᬶ᭚ᬩ᭄ᬮᬶᬳᬤᬶᬦᭀ
ᬭᬢᬸᬳᬸ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬳᬸᬘᬧᬶᬂᬕᬸᬫᬶ᭞ᬮᬸᬤᬶᬦ᭄‌ᬢ᭄ᬯᬵᬭᬳᬫᬲᬦ᭄ᬢᬦ᭞ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬫᬲᬦ᭄ᬢᬦᬮ᭄ᬬᬸ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬤᬤᬶᬩᬳᬦ᭄‌ᬚᬶᬦᬄ᭞ᬲ
ᬮᬳᬾᬧᬘᬂᬢ᭄ᬩᬸᬲᬶᬦ᭄᭞ᬩᬯᭀᬲ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬩᬹᬤ᭄ᬤᬤᬸᬫᬸᬫᬸᬦ᭄᭞ᬢᬸᬢᬹᬃᬩ᭄ᬮᬶᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬗᬸᬧᬶᬂ᭚ᬮᬾᬦ᭄ᬳᬤᬳᬸᬘᬧ᭄ᬓᬭᬹᬗᬹ᭞ᬩ
ᬯᭀᬲᬂᬓᬾᬩᭂᬓᬶᬗ᭄ᬳᬚᬶ᭞ᬭᬶᬂᬢᬸᬢᬸᬃᬅᬱ᭄ᬝ᭄ᬬᬧ᭄ᬭᬡ᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬶᬫᬫᬹᬚᬵᬢᬯᬹᬃ᭞ᬦᭀᬭᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬬᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬬᬂ᭞ᬓᬾᬯᬮ