Kaca:Bali-lontar-dharma-pamaculan-02-400ppi.pdf/37

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭓᭖ 36B]
ᬦ᭄ᬳᬶᬰᬓᬵ᭞᭑᭙᭑᭓᭞ᬳᭀᬮᬶᬄᬳᬶᬓ᭄ᬢᬸᬢ᭄ᬳᬭᬶᬧ᭄᭞ᬕᬸᬭᬸᬲᬓᭀᬮᬄᬤᬲᬃᬦᭂᬕ᭄ᬭᬶ᭞᭑᭞ᬧᬾᬢᬓ᭄᭞ᬤᬶᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬧᬾᬢᬵ
ᬓ᭄ᬕ᭄ᬬᬜᬃ᭟᭜᭟ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬲᬶᬦᬸᬭᬢ᭄ᬫᬦ᭄ᬥᬸᬦ᭄ᬭᬶᬂᬤᬶᬦ᭞ᬅ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬯᬭᬫ᭄ᬭᬓᬶᬄ᭞ᬢᬶᬢᬶ᭞ᬧᬂ᭞ᬧᬶᬂ᭞᭑᭒᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬓᬱ᭞ᬭᬄ᭞᭓᭞ᬢᭂᬂ
᭞᭑᭞ᬇᬰᬓᬵ᭞᭑᭙᭑᭓᭟ᬢᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬫᬰᬾᬳᬶ᭞᭙᭞ᬚᬸᬮᬶ᭞᭑᭙᭙᭑᭟᭜᭟ᬲᬶᬦᬸᬭᬢ᭄ᬳᭀᬮᬶᬄᬲᬗᬧᬦ᭄ᬮᬄᬳᬶᬓ᭄ᬢᬸᬢ᭄ᬲᭂ
ᬗᭀᬤ᭄᭞ᬲᬓᬶᬂᬤᬾᬰᬧᬶᬤ᭄ᬧᬶᬤ᭄ᬓᬮᬾᬃᬤᬯᬸᬄᬫᬃᬕ᭄ᬕ᭞ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬧᬵᬲᭂᬓ᭄᭞ᬓᬤᬾᬰᬳᬦ᭄ᬧᬶᬤ᭄ᬧᬶᬤ᭄᭞ᬓᬘᬫᬢᬦ᭄ᬳᬩᬂ᭞ᬓᬪᬸᬧᬢᬾ

[ ᭓᭗ 37A]
ᬦ᭄ᬓᬭᬗ᭄ᬳᬲᭂᬫ᭄᭛᭜᭛