Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/72

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

I Gusti Ayu Putu Mahindu Dewi Purbarini

titiang ajak makejang. Wénten rasa pirasa lek malawat ring prarainé. Tan pasiring makakalih gagesonnyaluk busana sané gomboh lepas. Tan paucap kakalih nudut margi pundukan ring abingé. Titiang maka sami mamengkeng malengok. "Badah! Nak kija makakalih?" pitakén Arya ngon ingon.

"Makaon, ical malayu!" pisaut titiang sareng sami sinarengan. Makejang sinarengan ngelebang ica.

"Sapunapi satuannyané?" pitaken titiang sareng Arya. " Aruh! Aéng igel-igelan barongné. Angkukané ngepir cara asu masaki!" ucap Arya masemita kalem.

Kutange toyan tukad sané kantun ring bungkusan daun pisang punika.

"Tatkala titiang mamongkod kanti ka muncuk taro kalapané, raris miseken milihin kuwuciné. Tan sué titiang mireng suaran kedék jaruh. Kakak-kikik cara jaran buang matunggang persis tan doh saking betén taro kalapané ring dija titiang mamongkod. Makakalih sedeng punyah kasmaran magutgut madiman, saling sesep. Sané daha istri lacap gerunyam. Di kénkéné ngrencengin nirdir cara marmut masaki. Titiang dumadi ngon ingon keledat-keledit kawéhin antuk nyud macampur brangti nyingakin apasang sisia makarya jaruh ring wawengkon tegalan titiang. Titiang mratiaksa sameton prakanti sami uyang ngantosang. Titiang tan rungu malih, gelis-gelis nganggét akudang buah kuwud sané mabrarakan makacakan, sinalih tunggil wénten sané

66