Gaguritan Madhya Palud

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan

Deskripsi[uah]

Bahasa Indonesia[uah]

Bahasa Inggris[uah]

Naskah[uah]

[ 1 ][PERPUSTAKAAN KTR. DOKBUD BALI PROP.BALI
G/XXVI/8/DOKBUD]
Judul: GAGURITAN MADHYA PALUD.
Pnj. 35 cm. Lb. 3,5 cm. Jl. 26 lb.
Asal: Bugbug, Karangasem.
[1 1A] [ 2 ][1 1B]
1
//ᵒaum̐ᵒawighnamāstunamasidaṃ//0//puḥduŕmma//0//duŕmamitadukelwaskahucapaŋ,mañuṅsuŋsumapati,mamituhupisan·,
kapitwimaṅiriṅaŋ,pāṇḍitabrahmāṇar̥ṣi,bulanalitan·,sar̥ŋmaṅipṭiluwiḥ.cahilolapyanakbapahapaŋmlaḥ,tumbuḥmajadmadi
ni,dadibrahmāwaṅśa,kalintaŋsĕṅkapisan·,ṅeŕtiyaŋmaṅdene-bcik·,hĕntoknĕḥknĕhaŋdihati.saśtrahaṅgoncahimememiwaḥ-
bapa,ditutakonaṅaliḥ,lakṣaṇanemĕlaḥ,subayahadamakĕjaŋ,nenemadanbĕnĕḥpĕliḥ,paŋcahinawaŋ,takonaŋsahisahi.
[2 2A]
yencahisubatatastĕkensaśtra,tatwanñanentogulik·,hĕ-ntopḍasaŋpisan·,hapaŋhdasalaḥpara,hanakliwatsĕṅkagati,mabudi-
nawaŋ,tatasaŋdijroniṅhati.siñahadahanakṅĕnḍoginkaru-ṇa,ṅucapaŋsaśtraluwiḥ,dandenmaṅgewokaŋ,pinĕḥpinĕḥkĕnĕhaŋ,hdapa
timaṅidoṅin·,husudtakonaŋ,hapaŋmaṅuntĕŋpasti.liyunakdĕmĕnmahĕndog:hĕndogan·,ṅucapaŋsaptagĕni,miwaḥsaptaᵒaum̐kara
,lawansaptatiŕtha,saptaptalanecahi,saptapaŕwwata,saptahatmanemaliḥ.sanedadimamadansaptasāgara,bapaṅorahincahi [ 3 ][2 2B]
2
,hantomawaktuṅgal·,pamuputñanepisan·,saŋrāmaharanecahi,hĕntoṅadakaŋ,saptaᵒom̐ṅkaranesami.yadadipañcākṣarala
npañcabrahmā,twiᵒakṣaranecahi,miwaḥrwabhineda,lawanekākṣara,wyadindewahatmasami,makadikāla,lawanleyake
sami.yadinsĕgĕŕyadinlarantoṅadakaŋ,hĕntotatasaŋsahi,gatyaŋmaṅĕnĕhaŋ,bĕsikbĕsikpĕdasaŋ,siñahadahicanwidhi,hica
ṅawel̥ga,naṅhiŋtoŋsidabancahi.yadincahimanunasaptĕl̥maḥ,riṅidadanehuniŋ,ñumbaḥbusanbusan·,keheṅgala
[3 3A]
ntapak·,bunbunancahinesakit·,ṅgiṅidoŋhiya,ṅice-ninanidhĕpcahi.hanaklyuṅucapaŋsoroḥᵒuttama,padhasĕleŋli
ṅgenin·,yaṅucapaŋsaśtra,padhalintaŋᵒuttama,naṅhiŋpragatliṅiŋhaji,ketodagiŋña,bapaṅorahincahi.madyapalud:huma
tuŕsahasĕmbaḥ,hiṅgiḥtityaŋsahiriŋ,yanwantaḥkasidan·,hantuktityaŋṅr̥ĕgĕpaŋ,saramaharanehugi,riŋnabastala,ṅatĕpaŋgumi-
laṅit·,boyapatūtpunikasaṅhyaŋᵒadwaya,mawakpraṇa-jati,masariniskala,punikamanahaŋtityaŋ,wantaḥtiṅkaḥsudakśwarī [ 4 ][3 3B]
3
,mandadosmraga,saṅhyaŋsadyātkr̥ĕti.yeniŋswaŕgganarakamanahaŋtityaŋ,punikamawaktuṅgil·,riŋkuṇḍarahapya,yankawaḥmratyu
kuṇḍa,yeniŋswaŕggamr̥ĕtyukuṇḍi,wantaḥpunika,mwashasap:haweci.bĕnĕḥmuñincahitkenbapa,hulidisaptaweci,panaṅkaniŋ
dewa,makadisaṅhyaŋᵒatma,ṅiriŋsaṅhyaŋmrajapati.hĕntekĕnĕhaŋ,siptanbapariŋcahi.manipwansiñahadahicandewa,sinadya
bancahi,ṅugukadyatmikan·,ṅaliḥneᵒuttama,siñabapasubamāti,ditutakonaŋ,haliḥdisaptaweci.subadituhaliḥ
[4 4A]
hiyacahibapa,toŋtĕpukbahancahi,kaliḥtoŋkasupat·,-bancahisaṅhyaŋᵒatma,twaranawaŋsaptaweci,yancahibisa,hantomada
nswaŕggaluwiḥ.yadyancahitatasnawaŋkadyatmikan·,toṅosdewanesami,ᵒutptipralīṇa,pasukwĕtumakĕjaŋ,twaranawaŋsaptaweci
,twarakogaweña,mañlaṅaŋcahihuniŋ.hnuṅlayaŋkatiktuñjuṅeṅlambayaŋ,tondecantĕkĕdkahumbi,twarakogaweña,bahancahiṅr̥ĕ-
gĕpaŋ,ṅupĕtyaŋsaṅhyaŋwidhi,sokṅadubikas·,ṅgraṇasikamamuṣṭi.-sokmaṅlĕyĕpmaṅuyukñaṅkahaṅkihan·,tondenkaŕwwanmaṅgilil·,bancahi- [ 5 ][4 4B]
4
ṅr̥ĕdana,maṅekasaṅhyaŋmantra,ntopĕdasaŋtapaŋpasti,dambahaŋsa-maŕ,hapaŋyamragajati//0//puḥbuṅanbintak·//0//hima
dyapaludmatura,tityaŋwantaḥlasmaṅiriŋ,lintaŋpatūtsamibapa,-tityaŋmanunasaŋmaliḥ,niranḍeŋdiraḥnami,miwaḥmpubradaḥpuniku,
nehĕṅkensanemraga,punikanemakakaliḥ,ṅgiḥndikayaŋ,maṅdatityaŋyahuniṅa.naḥyantonekatakonaŋ,cahihkenbapajani,ya
nemaṅraganinida,randeŋdiraḥminakadi,hĕmpubradaḥkaŋnami,ntohaŕdḍanareśwarīku,bhaṭarīlawanbhaṭara,hapaŋcahitatashuniŋ,
[5 5A]
deniṅida,lintaŋśaktimaᵒuttama.hĕntolintaŋsĕṅkapisan·,maṅatĕpaŋhidajani,nenedadwahapaŋtuṅgal·,hambaltobapañiptahi
n·,masatwarādadihati,himadyapalud:humatuŕ,hiṅgiḥtityaŋka-dilaṅgya,nal̥ŕmamanaḥpaṅuniŋ,sanemaṅkin·,wtuniŋsūŕyyacanḍra.mi
waḥhibintaŋtr̥ĕṅgaṇa,punikatityaŋndikahin·,naḥbapajaniṅo-rahaŋ,padiṅĕhaŋhapaŋpasti,yaniŋsuŕyyacacanḍracniŋ,makatĕgakanpuniku
,miwaḥhibintaŋtr̥ĕṅgaṇa,makatĕduṅatmajati,wahyapisan·,ba-hanbapamaṅorahaŋ.hĕntonejanikĕnĕhaŋ,pinĕḥmuñinbapajani [ 6 ][5 5B]
5
,hulijaniyakeŕtiyaŋ,hapaŋkasidanbancĕniŋ,dumadaksihiŋwi-dhi,nenewahyāpaŋkatĕpuk·,naṅhiŋpastyamatiṅkaḥ,maṅesatihidhĕ-
pehniŋ,nedyatmika,japamantralansāmadhya.kĕnĕheneneniŕmmala,hĕntohaṅgonnanassahi,manasarinsaŋṅhyawidhya,riŋpadmamĕ
kaŕᵒupĕti,dituhiyahaliḥcahi,hibapalawanyaṅibu,prati-stahapaŋpastya,r̥gĕpr̥ĕdanayaŋcahi,hapaŋwahya,hĕntonenepacaŋsu
mbaḥ.yalwiŕhunḍakaneñalya,twaḥntohidanehupti,yanwantaḥcahimanawaŋ,hapaŋhĕdañĕlsr̥ĕljani,tkamañumbaḥmaṅesti,twaranawwa
[6 6A]
nnekataju,kewalacahimañumbaḥ,yenapanesumbaḥcahi,janmapalsu,koriŋsaṅhyatastra.reḥcahitannawaṅawak·,saṅkansĕ
ṅkamanumadi,nejanidinitunasaŋ,huripemaṅantihanti,saṅkanpagawenaŋjani,nenetamahulimalu,manipwanapaṅahĕda,
lintanrakakatĕkin·,hastitiyaŋ,hapaŋtindiḥtkenawak·.naṅhiŋcahihĕdaṅĕṅsap·,tĕkentrastrahapaŋtiliŋ,makadibhaktiriŋdewa,
mwaḥjapamantrasāmadhi,ntopagĕhaŋpisancahi,kapitwiñacahi-lampus·,pūgĕpaŋhapaŋsaji,ditupacaŋgĕlaḥcahi,hapaŋmĕlaḥ,pa- [ 7 ][6 6B]
6
gĕhaŋhĕntehiṅĕtaŋ.muñinbapanemakĕjaŋ,kewalahĕda-hĕṅsapin·,mamar̥kankabañciṅaḥ,yadinalahayubĕcik·,hapaŋsi
dacahiṅiriŋ,himadyapaludmahatuŕ,yankasidanantuktityaŋ,-nunasaŋriŋsaŋhyaŋwidhi,maṅdasida,salakwaselwaniŋtuwas·.tĕkaniŋ-
sapatigĕsaŋ,biliḥkasidanmaṅiriŋ,bĕnĕcahimaninḍihaŋ,hĕntomadanḍaŕmajati,lakṣaṇanenenepasti,ᵒuttamayaŋhapaŋmanū-
t·,satĕkaniṅantaka,mamuponinpulakĕŕthi,hapaŋtĕkĕd·,-kabrahmalokamamuktyaŋ.himadyapaludmatura,tityaŋmaṅiriṅaŋhu-
[7 7A]
gi,kaliḥtityaŋmanunasaŋ,sanekocapbrahmāloki,maṅdati-tyaŋtatashuniŋ,bapanñamaliḥmasawuŕ,naḥnejanipadiṅĕṅaŋ,sigĕ-
maŋhapaṅapasti,hĕntohada,nemahadanjagr̥ĕpada.hĕntemadanbrahmāloka,yeniŋwiṣṇulokamaliḥ,hĕntemadansapta
pada,yan·ᵒiśwaralokacahi,hadanswapnajati,tuŕhiyapada-hiku,hĕntemadandewaloka,tuŕyyantapadanebuwin·,nto
nemadan·,kantĕnaŋwahyajatinya.śiwalokahapaŋpĕdas·.kewalanebuwinada,sadaśiwalokacĕniŋ,madanpramakewa- [ 8 ][7 7B]
7
lapada,hĕntohanelintaŋluwiḥ,madanbrahmālokajati,gĕnĕpsastaᵒom̐kareku,hĕntosaptatiŕthajatya,kewalayamragatuṅgil·,
panaṅkaniŋ,tiŕthanemakĕjaŋtuṅgal·.maliḥtityaŋnunasaŋ,tiṅkahepacaŋmatitis·,makamiwaḥṅgraṇisika,lintaŋsĕṅkamaṅanahi-
n·.maṅr̥ĕgĕpaŋsaṅhyawidhi,maṅdenemacayanulus·,ṅantĕnaŋrūpawahya,punikatityaŋndikahin·,yeniŋsweca,durusaŋmaṅkinwakya-
yaŋ.yenĕntopacaŋtakonaŋ,mulaliwatsĕṅkagati,yensu-bawahyajatinya,lwiriŋdetyamambi,kumḍaptoyaharaneki,ja
[8 8A]
tisramaharaneku,hĕntodahat:huttama,mragasaṅhyaŋśiwāgni,yahawanan·,pawtuntiŕthapunika.naḥnejanibwindiṅĕhaŋ,bapamaṅora
hincahi,pradanalawanpuruṣa,maṅadupucukaŋhri,riŋpasewambarane,wtutiŕthahniŋnulus·,hĕntoyeniŋtwaratawaŋ,pradanapurupa
neki,mwaḥmaṅadu,pucukiŋhripunika.hĕdajamaliḥtoya,hapanliwatsĕṅkagati,patĕmuniŋsadukswara,maṅgawetoyane-
jati,saṅkansĕṅkamaṅiṅĕtin·,pacaŋmr̥ĕtiṣṭarageku,hapannumaṅilidpisan·,dikuṇḍarahaṣyahiki,hapaŋtiliŋ,daraṇapacaŋṅr̥ĕ [ 9 ][8 8B]
8
gĕpaŋ//0//didori//0//salwiŕlarahapaŋkalaḥ,riŋnabastalapadhakarubangĕni,wustiñamrattakaŕwweku,sakiŋl̥ṅiŋᵒom̐
ṅkara.kuṇḍalini,riŋkuṇḍarahaṣyahiku,kalawansaṅhyaŋᵒatma,wuskapr̥ĕtiṣḍasami.maṅkehuwuskatibanan·,saŋṅhyaŋmr̥ĕttaniŕmalatanpa
sari,himadyapaludmahatuŕ,laṅgyatityaŋmanunasaŋ,manaḥtityaŋ,wentĕnkakuṇḍapuniku,wisiketanpasastra,tanwentĕnmuṅguḥhiri
ki.ntosarinñanekaklidaŋ,hapanĕntotwarayadadi,yentwaramadasaŕpuguḥ,mabeyabahansumbaḥ,hapaŋbaña,hastitida-
[9 9A]
ntimanĕrus·,himadyapaludmanĕmbaḥ,tityaŋwantaḥlasmaṅiriŋ.hiṅgiḥyesampunmaraga,nentĕnwentĕntityaŋñandaŋmaliḥ,maṅrawosaŋ-
nsastrahiku,kewantĕnakeḥbabeyan·,hĕdaketo,baha-ncahinemaṅituŋ,hĕntobañahapaŋtatas·,pahil̥ḥsastranesami.-
naṅhiŋtityaŋṅamanahaŋ,lintaŋtambĕttityaŋkadimaṅkin·,yensamiwikaninsampun·,twariŋcacĕpmaṅr̥ĕgĕpaŋ,lanṅr̥ĕdana,saṅhyaŋᵒatmamaṅdarawuḥ
,mañusupkajroniŋjagat·,ṅambilamr̥ĕniŋbumi.bapanñajaniṅo-tebtab·,baḥntosajamawakbajracahi,naṅhiŋbapabĕlognulus· [ 10 ][9 9B]
9
,mapimapimāmbĕkprajñan·,manuturaŋ,waṅsitkadyatmikaniku,makamiwaḥtatwajñana,lawanḍaŕmmaputussami.makamiwaḥbwanakoṣa,-
ᵒuttamaniŋhajñananel̥wiḥ,guṇaharūmdinitiniku,yadinsoroḥtatwansĕlam·,hiṅĕriṅraŋ,plajahinapaŋtĕpuk·,lawutmara
nuhunpada,pabawenaṅapaŋsidḍi.paṅdasarubannunasaŋ,hanemadanwahyadyatmikajati,paṅkĕdehapaŋmabuku,ᵒuptipr̥ĕlīṇayaŋ,dabaka
nḍyapañcagatinepuniku,hidaṅastawabhaṭara,maṅgĕniŋṅūyogasan∅.mādhi.ᵒekawicḍuner̥gĕpaŋ,ṅawĕtwaŋsawuŕhoswaramūŕtti,
[10 10A]
padmamūdranirahiku,windhutejapasupatya,paṅekane,praṇayamapanmasaneku,masariwindhagnya,catūŕhoswaranĕmunin·.tkeniŋkara
sodana,padmamūdrawindhudewanāhniŋ,padmaṇlayaṅemanuntun·,masariwinḍwamr̥ĕtta,ketotiṅkaḥ,mandewaśrayabagus·,ṅuptimaṅde-
nesida,hapaŋtiliŋbanṅasti.maṅdemlantarantatya,saṅhyaŋᵒatmasidasadyasukamūkti,toṅosdihambarawindhu,mapupuljroniŋsūkṣma,śiwa
liṅga,payupatinepuniku,tajĕgdijroniŋbulan·,nrawaŋniŕba-nācintyaluwiḥ.hadigurusramācintya,humaristahugragurusūkṣaja- [ 11 ][10 10B]
10
ti,gurutatwayañambat·,śudal̥yĕpnirāgrahatejamaya,tanpawalimanulus·,tondenlĕkadidhĕpmolaḥ,windhujatimaṅrabani
n·‌.windhupr̥ĕnawanekocap·,manontonisaŋsreṣahiᵒini,windhudewadukmatĕmu,pradanalanpuruṣa,pawakane,hĕnto
padhagatihaku,halihaŋr̥gĕpiñcĕpaŋ,hapaŋsidayakapaṅgiḥ.//0//puḥbajaŋ//0//manujudinanemĕlaḥ,radite
somanĕmonin·,hukujuluŋtaṅikocap·,papaṅloŋpiŋrora-skanutin·,śaśikadaśatuwi,raḥrotĕṅgĕkkaṣanuju,ᵒiśakasa
[11 11A]
nekocap·,pawilaṅansyabaṅsit·,kahucapaŋ,salikuŕta-ṅgunñakocap·.tityaŋmahisĕṅisĕṅan·,nuptupaŋkiduŋmaṅawi,baha-
npaṅrasanetuna,kr̥ĕṇadaditanpahindik·,bahankĕnĕhesa-kit·,kraṇadadimuŋpaŋlaku,ᵒatūtinanakprajñan·,tatwaraṅituŋka
kĕdekin·,hawakkemud·,milamaṅgawecarita.kraṇadadi-tanpatatwa,hawantunaṅakuririḥ,twaranawaŋbnĕsalaḥ,jwasokdĕmĕ
nemaṅgurit·,naṅhiŋsĕmpurahubi,tityaŋjanmalintaŋkimud·,janibudḍinĕtĕpaŋ,maṅwaṅuntutuŕhakidik·,sidapaṅguḥ,naḥjanitĕ- [ 12 ][11 11B]
11
katuhutaŋ.kramaniŋmandadijanma,patūtpisanjwahastiti,sūkṣmayadiśarīra,hapaŋpaṅgiḥneluwiḥ,hĕdañĕlsĕlawaksahi,su
pekṣaniŋjroniŋkiduŋ,r̥sĕp·r̥sĕpaŋmĕlaḥ,hanhĕntotutuŕjati,ñandaŋpisan·,haṅgontirujroniṅawak·.takitaŋnum·
bĕlas·,hastitiyaŋjroniṅhati,kramaniŋmandadijanma,suba-kacatribanwidhi,twaradadiyalempasin·,hapansubapadatumbuḥ,
tanejlemlaḥtuṅgal·,pamuputñanehabĕsik·,wantaḥhida,saṅhyaŋtitaḥmragakwaśa.hĕntotoŋdadilempasaŋ,yadinlaṅgĕŋba
[12 12A]
nmakeŕthi,manapakaŋsaṅhyaŋbrata,ñukṣmayaŋnenebĕcik·,lamuntanswecanwidhi,hulaḥyatwarakatĕpuk·,saṅandapatiṅulahaŋ,
mabrataṅawaṅunkeŕthi,hapansuba,tulisgidatemragataŋ.yensubagantainerusak·,nenebĕnĕḥkadenpĕliḥ,tutuŕhaga-
manehilaŋ,kālamr̥ĕtyuneñusupin·,hĕntohanemamedanin·,kraṇadadisalaḥhunduk·,bĕnĕhedadihilaŋ,dadihano
maṅugonin·rugin·,diśrirane,kālanemakĕjaŋtĕka.hĕ-ntomaṅraṇayaŋhilaŋ,padrasanidhĕpesami,kasasupanpañcendri- [ 13 ][12 12B]
12
hĕntonenebwinñakitin·,padhanagiḥṅubuṅin·,kālamatyunemañusup·,twaradadibĕlasaŋ,saṅkansĕṅkabanṅapti,hapansu
bapragatdijroniŋśarīra.hĕntonejanikĕnĕhaŋ,rasara-sayaŋdihati,hucapidasaṅhyaŋkāla,dambahaŋñusupdihati,pañcahindri-
yanesami,miwaḥriŋwkasiṅidup·,hĕntosahikĕnĕhaŋ,disubanñanekapaṅgiḥ,hapaŋtaṅaŕ,gagodanedahatsĕṅkā.hĕntoguminema
kĕjaŋ,nenoṅosdiragasami,naṅhiŋpaŋbisaṅĕnĕhaŋ,pasukwĕtu-nñanesami,ṅgonetkeniŋliṅgiḥ,dikulitdidagiŋmuṅguḥ,raṅuwatmi
[13 13A]
waḥriŋtulaŋ,riŋsumpumkocapanmaliḥ,mahidĕran·,ñusupmariŋ-jĕjĕrohan·.sanemaliṅgariŋcaŕmma,saŋkoŕṣikanāmaneki,riŋᵒu
tarapr̥ĕṇahira,saŋgaŕghahanariŋdagiŋ,riŋdakṣiṇapr̥ĕṇaḥneki,saŋmetririṅototluṅguḥ,riŋpūŕwwahĕṅgonanira,saŋkuruṣyasirā
liṅgiḥ,mariŋcaŕmma,dituhidajĕnĕkpisan·.saŋmbr̥ĕtañjalanekocap·,raŋsumpumidamaliṅgiḥ,riŋmadyapr̥ĕṇahira,neriŋjajrowa
nemaliḥ,naṅhiŋsirahaywapiṅit·,haywawerahaywacawuḥ,yahi-lahiladahat·,wwoŋśiwayahasidḍi,dahatkewuḥ,mānuṣatankĕ- [ 14 ][13 13B]
13
neṅala.maliḥneriŋwtĕŋkocap·,saṅhyaŋnawasaṅhāhiki,ma-kaliṅgaḥhidasamyan·,riŋpapusuḥhyaŋᵒiśwarī,waŕṇnaswetatuŕhniŋ,ba
jrasañjatanireku,hyaŋmahādewakocap·,riṅuṅsila-ntonireki,riŋpaścima,maliṅgakuniŋkaŋwaŕṇna.sañjatanyanāgapaśa
,hyaŋbrahmāliṅgiḥriṅhati,riŋkidulpr̥ĕṇahanira,habāŋmura-bwaŕṇnaneki,gadasañjatanireki,hyaŋwiṣṇumuṅguḥriṅampru,sañja
taniracakra,riṅutarasirāliṅgiḥ,hir̥ŋl̥tĕŋ,waŕṇnanida-nekahucap·.hyaŋśiwamuṅguḥriŋmadya,padmasañjatanireki,bru-
[14 14A]
mbunwaŕṇnanidakocap·,riŋtuŋtuṅhatimaliṅgiḥ,sambhuriŋᵒaiŕśanyāliṅgiḥ,riṅinĕbansirāluṅguḥ,trisulasañjatanira,waŕṇnabiru
jatiluwiḥ,ptĕŋlilus·,kĕdepelwiŕmayottama.hyaŋmesorariŋgneyan·,daduwaŕṇnaniluwiḥ,rapapuliṅganira,dupasañja
tanireki,hyaŋrudrariŋneriti,riṅususabaguŋmaluṅguḥ,mokṣalasañjatanira,jiṅgawaŕṇnanirajati,hyaŋsaṅkara,riŋwayabyaliṅgihi
ra.maliṅgihidariŋlimpa,ṅamoṅaṅkuswaŕṇnawaŋlis·,hyaŋsadaśiriŋmadya,pĕtakwaŕṇnanehĕniŋ,kadibintaṅemaṅĕndiḥ,triᵒakṣara [ 15 ][14 14B]
14
dadinipun·,hapanputusiŋsastra,liṅgiḥbuṅkahiṅhati,deni-ṅida,maragawijeṣottama.hapanlintaṅiŋwiśeṣa,saṅkansĕṅka-
banmaṅesti,nawasaṅhātwaḥhaketo,haṅgonebisamali-n·,nejanibwinituṅin·,pasimpĕnñaneruruḥ,hapanbisakene-
keto,yennoraputusiŋkeŕthi,mañukṣmayaŋ,bhaṭaraneriŋśarīra.hapanjatiliwansĕṅka,bagodaneliyugati,yanja-
nlaṅgĕŋmitĕtmanaḥ,munaḥgagodanesami,hapaŋhĕdaṅro-bedanin·,nehastitijuwatuju,hĕdabahaṅañaliṅsaŋ,prapañca
[15 15A]
ṅulurinbudi,hapansuba,pragattĕkenhyaŋsūkṣma.pramaśiwa-nemanuṅgal·,riŋputiḥhatimaliṅgiḥ,makaronriŋsaṅhyaŋtaya,nahya-
ṅanidariŋnadi,saŋmetrakocapmaṅkin·,sar̥ᵒiśwaramaluṅguḥ,riŋtuŋtuṅhatipĕtak·,hirikahidamaliṅgiḥ,makahyaṅan·,hidama-
riŋpadmaśūnya.hyaŋwiṣṇuhidamaliṅga,sar̥ŋsaṅhyaŋcaṇdhaśakti,riŋbuṅkaḥhatimaliṅga,makahyaṅanriŋbwanālit·,yansubakumpulsami,pa-
dhantukjroniŋwindhu,hapanwindhunetati,padhaledanbasami,manūtwaŕṇna,masimaseyossayosan·.kocapidasaṅhyaŋtaya,hiū- [ 16 ][15 15B]
15
saṅhyaŋpramaśiwamaliḥ,tr̥ĕṅgaṇapinakaliṅga,waŕṇnaneputiḥmahniŋ,hyaŋbrahmākocapmaliḥ,riŋᵒaŕdḍacandramaluṅguḥ baŋmurubwaŕṇnanira,ri
ṅhatihidamaliṅgiḥ,saṅhyaŋwimṇu,riŋnadahidamaliṅga.hir̥ŋl̥tĕŋwaŕṇnanira,riŋñaliṅgonesajati,hyĕᵒiśwarahidakocap·,riŋwi-
ndhuhidamaliṅgiḥ,swetawaŕṇnaniraśuci,liṅgiḥhidariŋpupusuḥ,hĕntodal̥mdiśarīra,dadibulandadihati,muwaḥbintaŋ,tr̥ĕṅgaṇaye
ndwĕgṅĕnĕhaŋ.bwinanemandadibulan·,hidahyaŋbrahmāsajati,manoṅosdimatakiwa,pĕsunñahulidihati,hyaŋwiṣṇukocapmaliḥ
[16 16A]
,riŋsūŕyyahidamaluṅguḥ,riŋnetratĕṅĕnmaliṅga,mtuhidahuli-ñali,hyaŋᵒiśwara,hĕntonemanadibantaŋ.dislaniŋlalatahika,huli
papusuḥwtuneki,lawaŋñanemakaronan·,mĕtukiwabintaŋda-di,mtutṅĕnkaŋtr̥ĕṅgaṇi,haranidanekawuwus·,hĕntojanikĕnĕhaŋ,ha
paŋtatasbanṅĕnĕhin·,bĕsikbĕsik·,hĕdambahaṅasaliṅsaŋ.disubaneketotatas·,dadibintaŋdadahahi,miwaḥdadasaṅhyaŋwulan·.jati
nñanebwinalihin·,hĕntonemanejanin·,makraṇagalaṅemurub·,hĕntonebwinkĕnĕhaŋ,sĕkĕdaŋhapaŋdapĕliḥ,wintaŋsūŕyya,bulana [ 17 ][16 16B]
16
panlenṅalaṅaŋ.digantinbulanehĕndag·,mahesoramanejanin·,makraṇakuniṅebĕṅaḥ,kliyaḥdaduneṅaworin·,ditajĕgṅa
masalin·,bhaṭarabrahmaneditu,nejahinsaṅkanjĕnaŕ,baraketkeniŋkuniŋ,padhamurub·,ditumahaworaworan·.seŋkawuḥ
lenbwinnimbal·,mahādewamanejanin·,ditubarakñanepu-naḥ,kuniṅemurubṅuṅkulin·,dadyañalenmaṅĕndiḥ,digantinbinta
ṅemĕtu,hĕntokaraṇamataja,bhaṭaraśiwanejahin·,dadimurub·,swetahĕniŋtwaramada.disubahĕdaslĕmaḥ,bhaṭarasambhu
[17 17A]
nejanin·,dadiputiḥñanepunaḥ,bahinbiruneñapatin·,naṅhiṅaraṅanak:huniŋ,yadinmuṅguḥjroniŋtuŕ,lamunwidhinesweca,pĕ-
dasaŋtwarakapaṅgiḥ,saṅkansĕṅka,mĕlaḥdipahidĕran·.dijalansūŕyyanehĕndag·,bhaṭaraludranejanin·,makraṇamasawaŋsamaŕ,putihe
makĕlyaḥ∅niū,taṅi,naṅhiŋpadhapadhahĕniŋ,yensubatajĕgmasiluŕ,-bhaṭarasadḍaśiwa,hidaliṅganejanin·,kraṇamurub·,putiḥtaṅinña
nehilaŋ.dituputihetatiga,kumpuldadihabĕsik·,dadisaṅhyaŋtriᵒakṣara,saṅhyaŋᵒiśwarambokolin·,neriŋdyasaŋmetri,prama- [ 18 ][17 17B]
17
śiwadaditutuŋ,hĕntonebwinkĕnĕhaŋ,rasayaŋdijroniṅhati,pasurupan·,ñanemasiḥhapaŋtawaŋ.hapanmakĕkaŋmahadan·,toṅosgu
minñanesami,pasurupansaṅhyaŋwulan·,jatinñanekapituwi,dimaranesurupeki,yansiraduruŋmawruḥ,harandeśamadhura,magĕnaḥ-
tumpukiṅhati,hapanditu,pasurupansaṅhyaŋwulan·.kraṇaditutwaraṅĕnaḥ,waŕṇnanetwarakahakṣi,hapansubakasaputan·,mapanbiru
nenĕkĕpin·,hidasaṅhyaŋsūŕyyamaliḥ,jalanñanepacaŋsurup·,hĕntemasiḥpaŋtawaŋ,hapĕdanakonaŋbuwin·,hapaŋtatas·,dinijani
[18 18A]
padiṅĕhaŋ.pasurupansaṅhyaŋsūŕyya,ntodigumimajapahit·,gu-mimajapahitkocap·,pragatditĕṅahiŋñali,dadisūŕyyanehilid·,
subakasaputanditu,katĕkĕpanbahanjiṅga,ditwaraneyakaha-kṣi,kaliputan·,bahanambubumakĕjaŋ.guminedikĕliŋkocap·,riŋ
papusuḥgnaḥneki,ditupasurupanbintaŋ,hapanyadahatiŋluwiḥ,ditubintaṅehilid·,kasaputangadaŋmurub·,ntekraṇatanpateja,twa
rapĕdasbanniṅhalin·,hanar̥mr̥ĕm·,tejanñanesaṅkanilaŋ.tĕpi-nkaliŋdeśaśraya,hĕntojanibwinalihin·,tatasaŋhapaṅatawaŋ,hapa [ 19 ][18 18B]
18
nditukocapluwiḥ,naṅhiŋkadahatansripit·,saṅhyaŋcatuŕbrahmāditu,catuŕmahadanpatpat·,patuḥmakapatpatwyakti,pakul̥mana,ña
nedijĕroniŋnada.haranidamakapatpat·,mwaŋliṅganidane-sami,meśiguruhikaŋnāma,riŋpacimanadāliṅgiḥ,hyaŋśiwakocapmaliḥ,
pūŕwwaniŋnadamaluṅguḥ,hidasaṅhyaŋsadaśiwa,riŋkidulnadoli-ṅgiḥ,pramasiwa,ᵒutaraniŋnadāliṅga.gumimadhuranekocap·,tĕpi-
nhastinanejati,pañcabrahmāditwaliṅga,lintaŋkĕbusetansipi,naṅhiṅaraṅanakuniŋ,yantansaṅhyaŋwidhihasuŋ,mañeṅkolbahanbrata,-
[19 19A]
kaliḥriŋdewasamādi,hapanhĕnto,lintaŋsĕṅkabanṅestiyaŋ.ma-liḥhadagumikocap·,kaŋhanamamajapahit·,tĕpinñanesuralaya,
naṅhiŋkalintaṅiŋpiṅit·,hapangumilintaŋluwiḥ,saṅhyaŋpañcatiŕthadi-tu,maliṅgiḥmasar̥ṅan·,mañjiŋmijilsar̥ŋsami,lintaŋkewuḥ,neja-
niyenyapaŕṇnayaŋ.saṅkanadapĕtĕŋl̥maḥ,masihidamaṅgalaṅin·-tiṅihidasaṅhyaŋwulan·,rahinasūŕyyaṅgalaṅin·,hidasaṅhyaŋbintaŋma-
liḥ,riŋmadyahidaluṅguḥ,hĕntojaniyenpaŕṇnayaŋ,himadyapaludmatuŕbakti,siṅgiḥwyakti,sapunikapisanbapa.maliḥtityamanuna- [ 20 ][19 19B]
19
saŋ,hĕṅkenparagayangumi,miwaḥpragayanhakaśa,maliḥsanelalanahistrī,miwaḥsaṅhyaŋcatūŕdaśi,sapasiraṅaŕdihiku,hindayaŋnikandika-
yaŋ,naḥbapajaniṅorahin·,nenemraga,pritiwimuwaḥhaka-śa.saṅhyaŋwulanmañjiṅida,mariŋjĕroniŋpratiwa,mragahibumakaja-
tya,saṅhyaŋsūŕyyakocapṅrañjiŋ,riŋjroniṅakaśawyakti,maṅkemra-gasaṅhyaŋguru,maliḥhidasaṅhyaŋbintaŋ,mañjiŋjroniŋwindhumaṅkin·,maliḥ
mĕtu,mragahidasaṅhyaŋtaya.saṅhyaŋtayamaliḥkocap·,ṅrañjiŋjrūniŋwindhumaliḥ,dadimtusaṅtusaṅhyaŋcintya,waŕṇnanekalintaŋhniŋ,maṅke-
[20 20A]
hidariŋgĕlis·,ṅar̥gĕpmastupuṅku,maṅkehidaṅaŕdiputra,ṅawĕtwaŋsakiŋhajñani,dadihana,mĕtusakiŋpamaṣṭiyan·.paṅrihinidahyaŋśiwa,hyaŋśiwahapatramaliḥ,hakeḥñawantaḥhasiya,ᵒiśwaramahodewa-di,brahmāwiṣṇumesori,hyaŋludrasaṅkarasambhu,śiwamadyapadmasaṇa,
catūŕbhagawānmaṅiriŋ,mr̥ĕtyukuṇḍa,wr̥ĕspatimuwaḥkasyapa.baṅunti-tyaŋpasĕmĕṅan·,wentĕnbintaŋṅlĕbuḥgumi,sĕmutemaṅamaḥsahi,nanipi
maṅajaŋhĕmisa,kĕdisemaṅamaḥbuṅkil·,kulukmataluḥdiduhuŕ,jal̥manegaṅgasgaṅgas·,tĕgĕḥñatkĕdkalaṅit·,hawaksigug·,la- [ 21 ][20 20B]
20
wutmaturandisaṅgaḥ.ṅiṅraŋmuñinedasastra,yentapĕliḥbwinbalikin·,ñandaŋpinĕhinpiŋtlwaŋ,hĕdatakutkakĕdeken·,tunasaŋpanowaṣi
n·,tĕkenanakenewruḥ,dulurinbanmuñimĕlaḥ,hastitiya-ṅapaŋtiliŋ,hapaŋtatas·,bĕsikbĕsikaŋmalasaŋ.ketotiṅkaḥmapuru
kan·,mlajahaŋhawakpaŋpasti,lakṣaṇanehapaŋmĕlaḥ,neñandaŋpadhaŋsuṅkĕmin·,dapatir̥sĕp·r̥sĕpin·,kĕnĕḥhananemitutuŕ,na
ṅhiŋbĕsikaŋmĕlajaḥ,hastapayaŋhapaŋkĕni,ketopatūt·,ti-ṅkaḥmagurwaṅawak·.tiṅkahedadiluḥbajaŋ,handeskaŕsḍĕŋmihik·,
[21 21A]
tambaliliṅanehosaḥ,mabudimaṅisĕpsari,tuladigaduŋ-mĕlati,puñanjakaneyatuhut·,hapaŋbuṅanejosawat·,kewĕḥ
hanakemaṅaliḥ,yantanmanūt·,hindiksaŋpacaŋñarataŋ.kadibuṅanĕdĕŋkĕmbaŋ,pinakayaŋsocaluwiḥ,hĕmbanantukmāshuttama,hĕnto
hitrikayajati,budḍisatwanebĕcik·,miwaḥsanesadusadu,sinaḥpacaŋkasadyayaŋ,waluyahisĕtaŕśuci,dadoscunduk·,riŋsaŋ
ṅrajĕkaŋkadhaŕmman·.wantaḥsaṅaṅamoŋbajaŋ,gagodaneliyugati,yantunapagĕḥriŋraga,maṅgaweyatanpahaji,pinĕhinma- [ 22 ][21 21B]
21
lupaŋpasti,paŋdañĕlsĕlsĕlkapuṅkuŕ,yansubanmudikaŕmma,halahayunetatakin·,ketopatūt·,tiṅkahendadijanma.satyabra-
talakaṣaṇayaŋ,pagĕhemaṅamoŋbudḍi,twaraliñokdawapara,sakiŋmanaḥtr̥ĕṣṇahasiḥ,tansakeŋmapriḥdagiŋ,ketolakṣa-
ṇanepatut·,yadinadagagogadan·,hĕntetwaḥñandaŋkĕ-lidin·,hapaŋmanūt·,mahadanistrīᵒuttama.kadihimbasĕkaŕsanḍat·,
muṅgwiŋgobanunahaśri,lyuhanakeñarataŋ,ṅantoslayukasuṅkĕmin·,yanlayusuminmihik·,hĕntonesarataŋniru-
[22 22A]
tiṅkahemandadibajaŋ,hagamahaṅgonñaluhin·,sinaḥpaṅguḥ,sadyasakalaniskala.boyakadikĕmbaŋbintaŋ,muṅgwiŋgobalinta
bĕcik·,ṅhiŋgĕnaḥhipunmulisaḥ,riŋtaniḥhipunmalilit·,daṅa-nidadanemĕtik·,maliḥgĕlisipunlayu,riŋsampunelayukutaŋ,
denisĕkaŕtanpawaṅi,riŋpamuput·,dadosluhutanpaguṇa.salwiŕhupakararaga,ñandaŋpisamtokaŕdinin·,mawintĕnmĕlahinraga,pūŕ-
ṇnamatil̥mmabĕŕṣiḥ,maṅdekasidanḍadi,mañĕmakmamaktatutuŕ,-maṅuñcaraŋwedamantra,murukinagamamaliḥ,paŋrahayu,mariŋsakala [ 23 ][22 22B]
22
niskala.pawintĕnanneᵒuttama,ñudakayunsahisahi,mada-saŕbahantrikaya,kayunśucijatihni,muñinehalusmanis·,lakṣaṇa
nehal̥pnulus·,tanslĕṅamr̥ĕttaninanak·,hĕntojatihanakśuci,jatiñaluk·,pawintĕnaneᵒuttama.yenipuniwintĕnso
ca,deniṅipunmaᵒuttami,sakiŋtĕṅaḥmĕdalcahyā,sanedahatṅulaṅunin·,sapunikasanewyakti,yenragamawintĕnsampun·,ta
l̥ŕṅamĕlaŋcahya,dumilaḥcahyanehniŋ,ragaśuci,ñamplaḥ-tankahananmala.yennujutirampūŕṇnama,patūtsarataŋmabr̥ĕsiḥ,ma
[23 23A]
sisigmāmbuḥmasiram·,mapaṅaṅgosaŕwwaśuci,kamrajanmahniŋhniŋ,ṅuṅgahaŋtoyakakuluḥ,madaktimapinunasan·,karahaywansar̥ŋsa-
mi,makasakṣi,hidasaṅhyaŋsūŕyyasandra.kālahidapakalihan·,kahiriṅantukbhaṭarī,hapanitil̥mpūŕṇnama,kahucapiyoganwidhi,ṅi
laṅaŋsalwiriŋgriŋ,lararogawighnagĕmpuŋ,hĕntosaṅkanāstitiyaŋ,mahaturansaŕwwawaṅi,sanemuṅgaḥ,diluhuripamĕr̥m·.hacapḍyaŋ
gurusaṅkara,riṅidawantaḥṅastuti,sakiŋkasidḍyanājñana,-maṅdeswecakaliṅganin·,ṅalukatmaladuskatti,malawighnaneya [ 24 ][23 23B]
23
lumpuŕ,sapunikapiknoḥña,pūŕṇnamatil̥mmabhatti,maṅdacucud·,hastitiphaktiriŋhyaŋ.bacakanipañcayajña,nelalamamuṅgwi
ṅaji,dewayajñapitrayajña,mānuṣayajñamĕkadi,butayajñanemaliḥ,r̥ṣijñanekawuwus·,ntonemadanpañcayajña,
nepatūtñandaŋlakonin·,cniŋhayu,mĕlahaŋjamamir̥ṅaŋ.sasuduknaṅunaŋyajña,hagamahindhunecniŋ,deyayajñamatuŋbhaktya,mamū
jahidahyaŋwidhi,sadakasaŕwwawaṅi,dulurinmanaḥrahayu,maṅuñcaraŋwedamantra,mrihaŋkarahayongumi,lunaslanus·,saŕwwatumu-
[24 24A]
wuḥmakĕjaŋ.sūkṣmaniŋhipitr̥ĕyajña,subhaktiriŋnakliṅsiŕ,ma-ṅupakarakaŋsawa,dulurinbankahyunbhakti,naṅhiŋboyaṅabehhu-
pti,ṅawinaŋmaṅgiḥrahayu,kaliḥṅundaŋñamabraya,matatampa-hansasahi,salaḥsuduk·,bisaṅawenaŋsaṅsara.tidoŋba
denemañupat·,patulaṅanemĕkadi,mapandayaṅendaḥ-palag·,gajaḥminabawisr̥ĕṅgi,mwaḥsiṅhānemakampid·,kewa-
lahaśrikadulu,kadenmahanswaŕggaloka,mapaṅĕnbuka-jani,salaḥsuduk·,pitraneyamanumandaŋ.sasudukmānuṣayajña [ 25 ][24 24B]
24
,ṅupakarararecĕnik·,saliŋtuluṅajakñama,parasparossaliŋtindiḥ,hanetiwastuluṅin·,gaweñahapaŋrahayu,siŋ-
baniṅĕtohinawak·,nuluŋñamabrayawaŕggi,nampitamyu,-sakiṅolasmanaḥliyaŋ.butayajñanetuturaŋ,tĕl̥bnuluŋsaŕwwapraṇi
,satopakṣiwawaluṅan·,sakañcanñanemahurip·,saṅkaniŋ-tlasaśiḥ,hapaŋmasibar̥ṅidup·,lilamahaṅinpasaṅen·,kaliḥ-
butanecaronin·,paŋrahayu,numadikamracapada.r̥ṣiyajñanehucapaŋ,tĕl̥bmarukkasujatin·,wĕkasaŋkadiyatr̥ĕkan·,mapa
[25 25A]
rurwanriŋsaṅuniŋ,ṅuliksastratatwadi,dhaŕmmabhaktiriŋdaŋguru,ma-ṅuyyaŕgadahĕṅsapaŋ,naṅhiŋdaṅaṅgonpadidi,cniṅayu,kabisaha-
nedanayaŋ.nehadahaṅgontĕṅĕran·,hakaketĕkanumadi,yeniŋpĕpĕk:hupakara,teteḥmanabuhaŋmuñi,bagusmakaratrariḥ
,hal̥ppaṅucapepaṅus·,sugiḥdhaŕmmatuŕprajñan·,parāŕthasayaṅaŋgumi,tuŕkasumbaŋ,mawastahaṣṭakośala.hĕntohĕdapirihaṅa,mula
tumitisanluwiḥ,hĕdatandruḥtkenawak·,tunanejanijumuhin·,mayajñahapaŋtitik·,muŋpuŋraganenuhidup·,yeniŋpacaŋkakuraṅa [ 26 ][25 25B]
25
n·,toŋtahenmayaśakeŕthi,dijaruruḥ,mĕlahepacaŋtĕmuhaŋ.nebagussagetmĕṅayaŋ,hal̥pprajñabudḍihaśiḥ,solaheṅaṣṭa-
kośala,ketophalanñanepaṅgiḥ,mabratañilatri,tĕl̥bbhaktiriŋdaŋguru,mĕkadiriŋsaŋdwijā,mwaḥriŋsaṅhyaŋpramakawi,saṅkantumbuḥ,mawa
ṅśakasubaŋjagat·.puput·//0//lontaŕpunikigaguritanhimadyapalud·,matĕmbaŋmacapat·,salinanlontaŋsakideśaha
babihabaŋ.pututkasurātriŋrahina,śa,wa,sinta,paṅloŋpiŋ,15,til̥m·,śaśiḥjyeṣṭa,raḥ10,tĕṅgĕk·,12,hiśaka,
[26 26A]
1918,kasurāt:holiḥhiwayantĕgĕg·sakiŋdeśabugbu-g·,dusuntĕṅahan·,bañjaŕbañciṅaḥ,kĕdeśahanbugbug·,kĕca
matanmiwaḥkabupatendaheraḥtiṅkat·,karahaṅasĕm·,ruruŋkambhoja,humaḥ,no5,//0//0//0// [ 27 ][26 26B]