Carcan Wong

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Carcan Wong (en); Carcan Wong (ban); caŕcanwoŋ (ban-bali) Balinese palm-leaf manuscript (en); lontar indik ciri lan ceciren becik utawi nénten nyané ring manusa (ban) caŕcanwoŋ (ban)
Carcan Wong 
lontar indik ciri lan ceciren becik utawi nénten nyané ring manusa
  Wikipédia
Inggih punikaLontar
Genah Abang, Abang, Karangasem, Abang, Karangasem, Karangasem, Bali, Indonésia
Penyurat
  • Warga Pasek Abang
Genah pawedaran
  • Abang, Abang, Karangasem
Nganggén basa
  • Basa Kawi
Klasifikasi Gedong Kirtya
  • Wariga
Tanggal pawedaran
  • 5 Méi 1989
Lempir
  • 15
Pangawasan otoritas

Deskripsi[uah]

Bahasa Indonesia[uah]

Carcan adalah teks yang menguraikan berbagai ciri dan jenis suatu subjek tertentu, umumnya dengan arti dan pengaruh baik-buruknya bagi manusia. Carcan Wong membahas tentang ciri dan tanda-tanda karakter yang terdapat pada manusia.

Naskah ini ditulis oleh warga Pasĕk, Abang, Karangasĕm. Lontar ini selesai ditulis pada tahun śaka 1911, setara dengan 5 Mei tahun masehi 1989.

Bahasa Inggris[uah]

Carcan is a text that classify various properties and kinds of a certain subject, usually with their symbolic meaning and effect for humans. Carcan Wong discussed on the characteristics and traits present in humans.

This manuscript was written by a resident of Pasĕk, Abang, Karangasĕm regency. The manuscript was completed on śaka year 1911, equivalent to 5 May 1989 AD.

Naskah[uah]

Carcan Wong

[ 1 ][1 1 A]
caŕcanwoŋ [ 2 ][1 1 B]
1
//0//ᵒaum̐ᵒawighnamastu.ᵒikicaŕccaniŋwwaŋ.0.kawruhaknā,yanhana||waŋhistrihawaknyaputiḥputiḥ,sadābaras·,hadĕ
gnyagaṅgas·,susunyahagĕŋ,ṅa,dūŕggabrak·,tan·wnaŋhaṅgenrabi,ñrihaŋkakuŋnya||0||maliḥyanhanawwaŋhistri,hawaknyahalit·,putiḥ
putiḥtrus·,muñcuksusunyasadābaŋ,rambutnyasadākuniŋ,ᵒikaṅaranduŕggasari,tansurudmanaḥnyahahadrawakā.0.maliḥyanhanawwaŋ
histri,hawaknyañandat·,susunyasadahalitbĕsik·,rambutnyasĕl̥m·,bĕtĕkanbatisnyasadāhalat·,ᵒikaṅaranhistrinoñcikañcaṇa,ṅa,
[2 2 A]
hayutrushistriᵒikā,haṅhiŋlobhariŋlanpinya.0.maliḥyanhanawwaŋhistri,hawaknyaputiḥputiḥ,hadĕgnyagaṅgas·,susunyabcit·,rambutnyasĕl̥m·
,taṅanyapañjaŋ,btĕkanbatisnyasdhĕŋbĕcikā,ᵒikahistribintaŋdr̥ĕman·,ṅa,ᵒikahistriᵒuttama,wwaŋrabiniŋsaŋratu,ṅa.0.maliḥyanhanawwaŋhistri,ha
waknyasadahalitputiḥputiḥ,hadĕgnyasapatūtā,jrijintaṅanyarurus·,halit·,rambutnyasĕl̥mhika,ṅa,histribintaŋkarahinan·,hayuhistriᵒikā,
rratuhaŋrajabraṇa.0.maliḥyanhanawwaŋhistri,hawaknyaputiḥputiḥsadahibag·,susunyahagĕŋ,rambutnyakidik·,ᵒikaṅaranhistrijamus·,hala,phalanyado [ 3 ][2 2 B]
2
yanmamitra.0.maliḥyanhanawwaŋhistri,hawaknyagdhegaṅgas·,rambutnyapañjaŋtuŕsamaḥ,hawaknyasadāsĕl̥msĕl̥m·,susunyasadahalitan·,ᵒikaṅaranhi
stritamanhayu,yanhagĕŋsusunya,ᵒikaṅaranhistripakṣiṅram·,phalanyadoyankyal·.0.maliḥyanhanawwaŋhistri,hawaknyaputiḥputiḥ,hadĕgnyagaṅga-
s·,taṅanyahalitan·,jrijintaṅanyarurus·,rambutnyasĕl̥m·,muñinyalampyas·,hayuhistriyikā,ṅa,ᵒudanbras·,raṣanyabcik·.0.maliḥyanhana
wwaŋhistri,hawaknyaputiḥputiḥrambutnyasĕl̥m·,hadĕgnyañĕpĕk·,btĕkanbatisnyahalitan·,susunyasdhĕbcik·,yankantĕnwatpipinyañraŋcaŋ,marupa
[3 3 A]
sadagadhaŋ,ᵒikaṅaranhistrimr̥ĕttadewā,samaṅkanapawakanhistriᵒuttama,ṅa.0.maliḥyanhanawwaŋhistri,hawaknyahalit·,hadĕgnyañĕpĕk·,pamulunyaña
ndat·,halisnyabcik·sadahalitan·,palahapatūta,limal̥sĕŕ,jri-jitaṅanyarurus·,bibiḥnyanipis·,muñinyalampyas·,rambutnyasĕl̥m·,ha-
lisnyasadāpañjaŋ,susunyasadahagĕṅanhagigis·,ᵒikaṅaranhistrimawak:hraman·,hayu,histripaṅasiḥ,ṅa,phalanyahaśiḥwoŋkabeḥ.0. [ 4 ][3 3 B]
3
maliḥyanhanawwaŋhistri,hadĕgnyasadalañjaŕ,pamulunyasadābĕṅaḥ,rambutnyahakidik·,muñinyasadāhalus·,hamaŕgginyadabdab·,rahinyasadanapnap·
,ᵒikajadmamaguṇa,ṅa,phalanyaṅrawuhaŋbraṇa.0.maliḥyanhanawwaŋhistri,hawaknyasĕl̥m·,muñcuknyagadhiŋ,pajalanyasadālisuḥ,ᵒikaṅaranhistriᵒulamā
hadhi,tan·wwaŋhapenin·,.0.maliḥyanhanawwaŋhistrisĕl̥msĕl̥m·,hadĕgnyalañjaŕ,bibiḥnyanipis·,muñinyalaṅaḥlaṅaḥ,rambutnyapañjaŋ,ᵒika
,ṅa,histriᵒudanmr̥ĕtta,dil̥ŋsocanya,nocawoŋwadu,.0.maliḥyanhanawwaŋhistri,hadĕgnyañĕpĕk·,rambutnyasosoḥ,pamulunyal̥mpuŋ
[44 A]
,pamaŕginyahalus·,muñcuk·susunyatatlu,jatmakwatmamitra,halā.0.maliḥyanhanawwaŋhistri,putiḥputiḥhadĕgnyajaŋjaŋ,rambutnyasĕl̥mtuŕsamaḥ,
susunyahalitan·,sujenpahamwaŋsujenbabokoṅan·,candala,kwatmamitra//0//wwaŋlanaŋ//0//yanhanawwaŋlanaŋhiruŋnyagdesoŋnya
cnik·,ᵒikaṅaran·jadmapasajā,sdhĕŋgugu.0.maliḥyanhanawwaŋlanaŋ,bibiḥsadātbĕl·,ᵒikajadmakimud·.0.maliḥyanhanawwaŋlanaŋ,jagutnyagdhe,ᵒi
kaṅaran·jadmamahidhĕprahayu.0.maliyanhanawwaŋlanaŋ,jagutnya,tajĕp·,ᵒikaṅaran·jadmagĕtap·,.0.maliḥyanhanawwaŋlanaŋ,bawoŋnyada [ 5 ][4 4 B]
4
wā,ᵒikaṅaran·jadmaplapanmiwaḥr̥ṣik·,.0.maliḥyanhanajadmalanaŋ,yanlumbaŋtaṅkaḥnya,ᵒikaṅaran·jadmamahidhĕprahayu,mwaŋtindiḥ.0.-
maliḥyanhanawwaŋlanaŋ,taṅkaḥnyacnik·,phalanyapalanyahĕmpal·,ᵒikajadmagtap·,.0.maliḥyanhanalanaŋ,taṅanyabawak·,ᵒikajadmā
tansiddhakaŕyya,dĕmĕnṅamaḥdwen·wwaŋlena.0.yanhanawwaŋlanaŋ,basaŋnyasadāgdhe,ᵒikajadmakyul·,ṅa,dĕmĕnpul̥s·,.0.maliḥyanhanajadma
lanaŋ,kupiŋnyahadĕṅan·,ᵒikajadmadoyansayaṅaŋgusti.0.maliḥyanhanawwaŋlanaŋ,hawaknyasitĕŋ,hiyatnyasadāṅodep·,maliḥkupiŋ
[5 5 A]
nyahadĕṅankaro,ᵒikajadmaplapan·,tuŕtindiḥ,kasayaṅaŋgusti.0.maliḥyanhanawwaŋlanaŋhadĕgnyalañjaŕ,muñinyasadahalus·,rambutnyā
mĕkmĕk·,mwaŋkupiŋnyahadĕṅan·,ᵒikajadmadeniyankasayaṅaŋgusti-nya.0.maliḥyanhanawwaŋlanaŋ,hadĕgnyañĕpĕk·,haṅkaḥnyasadalumbaŋ,gi
datnyaliṅgaḥ,rambutnyakidik·,maliḥkupiŋnyahadĕṅan·,wnaŋsayaṅaŋgustinyajadmahīkā,.0.maliḥyanhanawwaŋlanaŋ,putiḥputiḥhadĕṅanyañĕpĕ
k·,muñinyamwaŋpamaŕgganyalampyas·,rambutnyakidik·,ku∅piŋnyahadĕṅan·,ᵒikajadmaᵒuttama,yogyakasayaṅaŋgustinya,.0.maliḥyanha [ 6 ][5 5 B]
5
nawwaŋlanaŋ,slaganalisnyamĕl̥ñcuŋrawuḥkagidatnya,ᵒikajadmatansiddhakaŕyya,.0.maliḥyanhanawwaŋlanaŋ,yadyanmanĕgakgañjiḥkwatmakisid·,
ᵒikajadmakwat·mwaŋdĕmĕnmamitra.0.maliḥyanhanawwaŋlanaŋ,hawaknyahalit·,hadĕgnyagaṅgas·,rambutnyasosoḥ,halisnyalaṅaḥlaṅaḥ,bulu
nyasadajriŋ,hikajadmahala,doyanmañcanatimpal·,.0.maliḥyanhanawwaŋlanaŋ,hawaknyacnik·tūŕhendep·,gidatnyaprok·,tanwĕnaŋwehinśa
bdhapiṅit·,werayadadi.0.maliḥyanhanawwaŋlanaŋ,hadĕgnyagaṅgas·,batisnyahagĕŋ,bibiḥnyatbĕl·,ᵒikajadmādĕmĕnhajum·,.0.malij·-
[6 6 A]
yanhanawwaŋlanaŋ,hadĕgnyañĕpĕk·,batisnyahagĕŋ,śiraḥnyacĕnik·,ᵒikajadmagtap·.0.maliḥyanhanawwaŋlanaŋ,basaŋnyagdhebatisnyacnik·,ᵒikajadmakwa
t·ṅririhintimpal·,.0.maliḥyanhanawwaŋlanaŋ,śiraḥnyagdhe,ᵒikajadmaᵒiṅĕtanriŋswarājakaŕyya,tankuraŋbraṇa,hayu.0.maliḥyanhanawwaŋla
naŋkupiŋcnik·,ᵒikajadmadoyanhirihati,.0.maliḥyanhanawwaŋlanaŋ,matanyacnik·,halisnyalaṅaḥlaṅaḥ,tandadikasoran·muñijadmaᵒika
.0.maliḥyanhanawwaŋlanaŋ,basaŋnyagdhemuñinnyagdhe,boknyagdhegdhe,ᵒikajadmaṅaluwaŋhawak·,.0.maliḥyanhanawwaŋlanaŋ,hadĕgnyalañjaŕ, [ 7 ][6 6 B]
6
mwaŋyacnik·tūŕlantaŋ,rambutnyabarak·,ᵒikajadmadoyanmr̥ĕkak·,.0.maliḥyanhanawwaŋlanaŋ,putiḥputiḥ,hadĕgnyalañjaŕ,hawaknyañĕpĕk·,rambu
tnyapañjaŋtūŕmĕkmĕk·,bibiḥnyatipis·,palanyajĕgjĕg·,muwaḥjrijinyarurus·,naṅhiŋditṅaḥmatanyamadagiŋsadāpluŋ,ᵒikaṅahanjadmahalā,tan·
surudmanaḥnyakutilasatata.0.maliḥyanhanawwaŋlanaŋ,raganyasĕl̥msĕl̥m·,hadĕgnyañĕpĕk·,socanyasadagdhe,rambutnyasadasā
maḥtūŕsosoḥ,ᵒikajadmamr̥ĕkak·,ṅa,ṅadwaŋhawaknyahaguŋ,-ᵒikaṅaran·jadmagdhĕgintimpal·,mwaŋgdhĕginrowaŋñane.0.maliḥ
[7 7 A]
yanhanawwaŋlanaŋ,tuṅgalmaswara,sadasĕṅeŕswaranya,ᵒikaṅaranjadmahaṅaruḥ,.0.maliḥyanhanawwaŋsadaṅĕsjrijintaṅanya,ᵒi-
kajadmapaṅaruḥ,.0.maliḥyanhanajadmapĕsumuñinyakapaḥkapaḥ,ᵒikajadmapaṅaruḥ,.0.maliḥyanajadmasadāmakaruŋtlapaka
ntaṅanya,ᵒikajadmamaṅaruḥ.0.maliḥyanhanapañjaŋrambutnyarawuḥkatuṅgakbatsnya,paṅaruḥjadmaᵒika,.0.maliḥyanhanajadmā
sadahalus·salwiŕpakaŕyyanya,ᵒikajadmapaṅaruḥ,.0.maliḥyanhanajadma,śadahagĕŋśiraḥnyatanhanasamāsama,ᵒikajadmapaṅaruḥ [ 8 ][7 7 B]
7
dahat·.0.maliḥyanhanajadmahistri,hadĕgnyañĕpĕk·,pamulunyal̥mpuŕ,pamaŕgginyahelog:helog·,susunyahagĕŋ,muñcuknyā
tatlu,hala,bwatmamitra.0.maliḥyanhanawwaŋlanaŋ,hadĕgnyacnikjaŋjaŋ,pajalanyalampyas·,muñinyalampyas·,ᵒikajadmakwatmamitra,.
0.maliḥyanhanawwaŋkakuŋ,putiputiḥhadĕgnyalanduŋ,rambutnyasoḥsoḥ,tūŕcundaŋ,purusnyahadĕṅan·,pamaŕgginyalampyas·,ᵒikajā
dmaṅalahaŋrabi,bayapjaḥ.0.maliḥyanhanawwaŋhistri,hadĕgnyajaŋjaŋ,putiḥputiḥtultul·,rambutnyagadhiŋ,pajalanyalampyas·,btĕkanba
[8 8 A]
tisesdhĕŋbcik·,ᵒikaṅaranduŕggasari,hayunyasiddhimatatundenan·,kedĕpriŋswarājakaŕyya,dampukanmahalihalihan·,dmĕnin·wwaŋlaki,
mwaŋwwaŋhistri,halanya,drawaka,prakawi,bisaṅawemuñidora,kwatṅutaŋṅutaŋpakaŕddhimwaŋṅutaŋlaki,tusiŋdadisugiḥ.0.maliḥyanhanawwaŋhi
stri,hadĕgnyagaṅgas·,pamulunyaputiḥgadhiŋ,rambutnyasoḥsoḥ,ᵒiruŋnyalañcuk·,ᵒikajadmakwatmamitra.0.maliḥyanhanawwaŋhistri,hadĕgnyā
papatūtan·,pamulunyañandat·,sujenanpala,sĕriranyahadĕṅan·,lidaḥnyapelet·,mwaŋcundaŋśiraḥnya,ᵒikajadmaṅalahaŋkakuŋnya, [ 9 ][8 8 B]
8
doyanpjaḥtuŕkadaliḥ.0.maliḥyanhanawwaŋhistri,hadĕgnyajaŋjaŋ,pamulunyaputiḥgadhiŋ,bawaŋhiruŋnyahadĕṅan·,mwaŋśirīranyahadĕṅan·,hidĕḥnya
putiḥ,śiraḥnyacundaŋ,ᵒikajadmaṅalahaŋkakuŋnya,doyanpjaḥmakakliḥ.0.maliḥyanhanajadmahistri,hadĕgnyañĕpĕk·sĕl̥msĕl̥m·,basaŋnyabedog·
,muñinnyalampyas·,halisnyajriŋ,hikajanmahala,kwatmamisuḥ,tūŕhaladrowaka,dĕmĕnbidiḥdogen·,.0.maliḥyanhanawwaŋstri,hadĕgnyasadahe
ndepanhagigis·,putiḥgadhiŋpamulunya,halisnyajriŋ,muñinyaṅakĕsṅakĕs·,ckĕtan·,dĕmĕnṅidiḥ,tandĕmĕnmakidihaŋ,.0.maliḥyenhanawwaŋstri,ha
[9 9 A]
dĕgnyasadāhendepanhagigis·,putiḥgadhiŋpamulunya,rambutnyasĕl̥m·,susunyamatadaḥhalitanhagigis·,sujenpalamwaŋsujenbabokoṅan·
,muñinyalampyas·,ᵒikajadmakowos·,tūŕdĕmĕnmamitra//0//ᵒikacaŕcaniŋwoŋ||0|| [ 10 ][9 9 B]
9
//0//panĕṅĕŕgriŋkacacaŕ//0//nihanpanĕṅĕŕgriŋkacaca,yān·,-ᵒu,wtuniŋpuwuḥ,yadyantĕbĕl·,ᵒaya,mawananurip·,śa,saṅgawug·,3,bsi-
k·,katumbaḥ,3,bsik·,ganti,3,bsik·,hakaḥbsaŕ,brasñaṅluḥ,pipistahap·,. [Strike] ,wtuniŋpuwuḥ,ᵒalā,yadyanharaŋkatonriŋjaba,riŋdal̥m·,
halā,makweḥ,yatnaniŋsaṅanukaṅinhaywahiṅe,ta,humbinkayutawa,katumbaḥ,saṅgawuk·,ganti,dwiharumkitaṅajiḥ,hinum·.pwa,wtaniŋpuwuḥ
,madhya,yantanbicarinanhayu,ta,hakaḥpakujukut·,saṅgawuk·,ganti,sĕtangajiḥ,santĕn·,hinum·.wa,wtuniŋpuwuḥ,hayutūŕharaŋ,yandĕ
[10 10 A]
bicarinan·,hala,yantankabicarinanhayu,hana,ta,myanahir̥ŋ,sulaśiḥmrik·,buṅkilgĕdhaŋsabahanom·,katumbaḥ,3,bsik·,saṅgawuk·,
ktaṅajaḥ,bwabaŋ,pipistahap·.ka,wtuniŋdakaŋ,halatūŕtĕbĕl·,tuŕkaburudeniŋdeṣṭigalak·,ta,muñcukkayuśakti,gulatbamal̥m·,gdhisma
ṅhala,hinum·,ma,ᵒindaḥtakitakakidakaŋ,ninidakaŋ,kakisdahankacacaŕ,hajasirahamaṅandagiŋśariranesyanu,riŋdal̥mgaŕbanesya
nu,hakupaṅawakiŋbhaṭaraṣiwa,pramaśiwa,saddhaśiwa,pramaśiwa,wnaŋhakuhaṅundurakĕnsira,hapanhakuguruniŋjagat·,ᵒaum̐saŕwwarogasaḥ,ᵒom̐ᵒum̐ [ 11 ][10 10 B]
10
mam̐ᵒam̐ᵒaḥ,puputtĕlas·.0.maliḥtṅĕrigriŋkacacaŕ,riŋdina,ra,wtuniŋdakaŋ,halatūŕpanas·,tuŕtbĕlriŋdal̥m·,kari.ca,wtuniŋdakaŋ,ha-
yu,tuŕharaŋ,klaŕkadeṣṭinan·,woŋmakiŕyyahala,galak·.bu,wtuniŋpupuḥ,rahayu,tananabedanya.wr̥ĕ,wtutuniŋdakaŋ,hana,śa,hantā
wali,saguliwwaŋgriŋkacacaŕ,ma,malekatkañciŋrajasululaḥ,hilalaḥmanarahĕm·,bagendasuleman·hamad·raṣasululaḥniŋhala.śu,
wtuniŋdakaŋ,hayudahat·.śa,wtuniŋpuwuḥ,haladahat·,mapwarābayā//0//ᵒikapamayuḥgriŋkacacaŕ,wtuniŋhala,tbĕsĕnriŋbalehaguŋ,
[11 11 A]
riŋdal̥m·,riŋpusĕḥ,mamaktadakṣahiṇa,jinaḥ,8000,sodahanka-tipatkelanan·,taluḥ,twak·,rinālaṅliṅgihaŋ,ma,ninisdhahanpaña
cak·,kakibhutakacacaŕ,ṅhulunhaṅulatihatmajiwanesyanu,hayyahaṅuṅguhakĕnriŋdampāhuluŋgadhiŋ,pakaŕyyatumuwuḥ,niŋbwanakabeḥ,ᵒuri
ripiŋjadmamanuṣa,ᵒom̐saŕwwabhutyobhoswadhaḥ.0.ma,paṅalaḥbuwabuwi,ma,bhiṣmilaḥmanāramanirahim·,rajasululaḥ,biṅaŕbiṅuŕ,seta
npamandiyādewasul·hamad·laḥ//0//tutuḥgriŋkacacaŕ,śa,myanacmĕŋjrukliŋlaŋ,l̥ṅistanusan·,.sĕmbaŕmatalara,śa,kapkap·,ta- [ 12 ][11 11 B]
byabuṅkut·,samipadha,3,bsik·,trikatuka,.maliḥmakahawak·,śa,gamoṅan·,hisen·,baṅle,samipinrud·,hiragaŋktanbaŋ,.0.
puwuḥrusak·,śa,jrukliŋlaŋ,santĕnkane,ᵒuyaḥhuku,tumkukus·denal̥paḥ,huwusratĕŋtahap·,.0.ta,ᵒinum·,śa,caŕmmandaluṅduŋ
kapkap·,bañuniŋbras·,maliḥsĕmbaŕnya,śa,kapkap·,hisenkiḥkiḥ,sĕmbaŕkiremadyus·,.malikgĕl̥mnya,pamwahin·,gawenaŋtambaᵒinum·,
tuŕsiramin·,yan·mtuᵒikaŋpuwuḥ,dyusaknahapaŋtitiŕ,hayuweraᵒuttamadahat·,tambakadihar̥p·..ma,hamtuhakĕndakaŋhalariŋjro
[12 12 a]
,calwariŋpuwuḥhaṅadakĕnmati,śa,caṅkiŕnyudanta,nyuḥdantikinasturi,skaŕsudamala,pinujāriṅar̥piŋsaṅgaŕ,dakṣanadonagnĕp·,haŕ
thanya,770.ma,ᵒom̐ŋṅkaraṃsiddhaśiwanaṃ,mr̥ĕttasuddhāsuddhātmakaṃ,saŕwwahilaᵒupadrawaṃ,rogawighnāwinasayaṃ,ᵒaum̐kalatribhathatridewyaṃ,buddha
layaṃwisantakaṃ,saŕwwahilārogapatyaṃ,saŕwwakleṣāwinaṣayaṃ.brahmāwiṣṇuᵒiśwaradewyaṃ,mr̥ĕtasañjiwanijiwaṃ,saŕwwapatakapūŕṇna,roga
doṣawinaṣanaṃ.ᵒaum̐ᵒam̐ᵒum̐mam̐ᵒam̐ᵒam̐mr̥ĕddhasuddhayanamaḥ,.0la.ᵒikipamayuḥgriŋkacacaŕ,yantansinliriŋbhatarabuddha,tansiddhade [ 13 ][12 12 B]
12
niŋleyak·,yanāhaṅgayāmantraᵒiki,yankatrapan·griŋkacacaŕmantraᵒiki,yanāmatawwaŋᵒika,tuhupiniliḥriŋbhaṭarabuddha,mantukariŋswaŕ
ggabuddhalayā,maluṅguḥriŋmerumas·tumpaŋlimadadiwatĕkdewata,dulurinmantrasāriniŋmr̥ĕttasañjiwani,ᵒaum̐sunabdhāmr̥ĕttajiwā
pūŕṇnayanamaḥ,l̥kasnyahamatibayu,ṅaliḥsaya,ᵒidhĕpparamaśiwāśūnyamuṅgaḥriŋromāgra//0//ᵒitipūjāswawe,ma,ᵒom̐ᵒam̐mam̐ᵒum̐
bam̐,ᵒam̐ᵒum̐mam̐tridewata,pramasiddhyaṃ,saptāśūnyaniŋbaṇapramasiddhyaṃ,śuklāniŕmmalamahāśaktyaṃ,pūjāśrawemahotamaṃ,saŕwwapapapata
[13 13 A]
kapūŕṇnayanamaḥ,saŕwwahilalararogawighnayanamaḥ,ᵒom̐ᵒom̐ᵒom̐śrijagatpadukebhyonamaḥ,ᵒam̐ᵒaḥjöŋ//0//ta,har̥p·mtuhi
kaŋpuwuḥhala,salwiriŋpuwuḥhala,riŋdal̥m·,śa,woḥdalimāpṭak·newayaḥ,petbatunya,woḥkatimungantuŋnewayaḥ,petbatu
nya,wadiŋsilañjanaginitik·pr̥ĕsāriŋ,madhu,gdhisāri,gdhismaṅhala,sarinpucuk·.mantraknadeniŋsāriniŋmanobhāwa,tiṅkaheha
mantra.hambayapati,ṅulaḥcaya,ᵒidhĕp·mtuliṅsiŕwetan·,ma,ᵒaḥrap:hampaharaŋwtĕŋ,mṅamtumṅa,tlas·,panlashananiŋpuwuḥriŋdal̥m·- [ 14 ][13 13 B]
13
mturiŋjabahinaŋ,tanaṅgawebedhawkasan·,haṅadakakĕnkawiṣyan·,maṅadakakĕnpati,haṅadakākĕnpaṅadwan·,duruŋtutug:hu
lananya,makweḥdedanilaranya//0//ṅaliḥbalyanhuliḥjalanñatka,ᵒu,tkasakakulon·,hala.tkasakaloŕhalā
.0.ma,tkasakaloŕhala.0.pwa,tkasakawetan·hala.0.wa,tkasakawetanbaya.sakakidul·,baya.0.ka,tkasakakidu
l·hala.sakakulon·,hala.hikahalaniŋdina.hajaha-ṅambaḥlwas·.0.nihan·śūnyaniŋhaṅambaḥlwas·,ᵒu,kidul·śūnya.-
[14 14 A]
pa,kulon·śūnya.pwa,loŕsunya.wa,riŋmadhyaśūnya.ka,riŋwetan·śūnya.ᵒikakālaśūnya,ṅa,hajaṅambaḥṅaliḥmitrā//0//
nihankawiśeṣansaŋhyaŋpañcamahābhuta,yansirawruḥhaṅlabahin·,mdhalhikaŋkawiśeṣankabeḥ,ᵒikipaṅaṣṭawanya,ma,ᵒom̐ᵒam̐ᵒam̐ᵒaum̐
ᵒaum̐ᵒim̐ᵒaum̐ᵒum̐,ᵒaum̐ᵒaŕᵒāᵒum̐,ᵒum̐śyāḥśyāḥᵒum̐śaḥ,ᵒaum̐ram̐rem̐rom̐wasan·,ᵒaum̐ᵒum̐mam̐wyam̐,ᵒaum̐śyem̐śyaḥ,tlas·,ᵒikipamintapanugra
hanya,śa,skaŕpucukbaŋ,skaŕrakĕn·wwaŋ,kukudaṅanya,ma,ᵒiṅgiḥratu-ṅuraḥtaṅkĕblaṅit·,hiratuwayantĕba,hiratumadhejlawuŋ,hiratuño [ 15 ][14 14 B]
14
manśaktipaṅadaṅan·,hiratuktutptuŋ,hajasiralalihasanakriṅhulun·,hewahĕnhuluntawaranugraha,śaktisiddhiṅucap·,ᵒaum̐minusittā,
r̥ṣyamukahametsaririŋmrattakusumāyanamaḥswaha.phalanyatankasorankawibhawan·,haywawera,brat:hupadrawa,rekdhapanugrahansaŋhyāŋ
pañcamahābhutaᵒika.maliḥyansurahar̥pṅadĕgaŋsaŋhyaŋpañcamahabhuta,yadinmapinunas·,yansaratpinunase,bantĕnya,katipatsakadi
dumun·sanemuṅgaḥriŋhajĕŋsami,maduluranwayunpajĕgan·,1,suci,1,prashajuman·,canaŋpasucyan·,dakṣiṇagdhesaŕwwa,4,rantasansaŕwwa
[15 15 A]
poleŋ,matūŕbali,lalabahanhiratuṅuraḥtaṅkĕblaṅit·,katipatdampulan·,mahulamtaluḥbukasĕm·,sgānasikĕpĕlputiḥ.lalabanaha
nhiratumadhejlawuŋ,katipatgaṅsa,mahulambasagdhe,sgānasikĕpĕlkuniŋ.lalabahanhiratuwayantĕba,katipatgal̥ṅ·,mahulamtaluḥbebek·
sgānasikĕpĕlbarak·.lalabanhiratuñomanśaktipaṅadaṅan·,katipatgoŋ,mahulamtaluḥbebekmaguliŋlaṅsiṅan·,ji,11,
sgānasikĕpĕlsĕl̥m·.lalabanhiratuktutptuŋ,katipat·l̥pĕ-t·,mwaŋnasijotanmahulamtaluḥ,sgānasikĕpĕl·brumbun·//0//- [ 16 ][15 15 B]
ᵒikicaŕccaniŋwoŋ,miwaḥpanĕṅĕŕgriŋkacacaŕ.0.puputsinuratbabonñane,riŋdina,śu,wwa,warapraŋbakat·,śa,jyeṣṭa,ᵒi,1911.raḥ,3,
wiṇdhusaṅara.maśehi,5,mehi,1989.0.puputsinuratmanadhunriŋdina,śu,pwa,warakulantiŕ,titi,paŋ,piŋ,12,śaśiḥkaṣa,raḥ,9
,waŕggapasĕk·,kacamatanhabaŋ,karaṅhasĕm·||0||