Carcan Wong

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Carcan Wong (en); Carcan Wong (ban); caŕcanwoŋ (ban-bali) Balinese palm-leaf manuscript (en); lontar indik ciri lan ceciren becik utawi nénten nyané ring manusa (ban) caŕcanwoŋ (ban)
Carcan Wong 
lontar indik ciri lan ceciren becik utawi nénten nyané ring manusa
Bali-lontar-carcan-wong-300ppi.pdf
Inggih punikaLontar
Genah Abang, Abang, Karangasem, Abang, Karangasem, Karangasem, Bali, Indonésia
Penyurat
  • Warga Pasek Abang
Genah pawedaran
  • Abang, Abang, Karangasem
Nganggén basa
  • Basa Kawi
Klasifikasi Gedong Kirtya
  • Wariga
Tanggal pawedaran
  • 5 Méi 1989
Lempir
  • 15
Pangawasan otoritas

Deskripsi[uah]

Bahasa Indonesia[uah]

Carcan adalah teks yang menguraikan berbagai ciri dan jenis suatu subjek tertentu, umumnya dengan arti dan pengaruh baik-buruknya bagi manusia. Carcan Wong membahas tentang ciri dan tanda-tanda karakter yang terdapat pada manusia.

Naskah ini ditulis oleh warga Pasĕk, Abang, Karangasĕm. Lontar ini selesai ditulis pada tahun śaka 1911, setara dengan 5 Mei tahun masehi 1989.

Bahasa Inggris[uah]

Carcan is a text that classify various properties and kinds of a certain subject, usually with their symbolic meaning and effect for humans. Carcan Wong discussed on the characteristics and traits present in humans.

This manuscript was written by a resident of Pasĕk, Abang, Karangasĕm regency. The manuscript was completed on śaka year 1911, equivalent to 5 May 1989 AD.

Naskah[uah]

Carcan Wong

[ 1 ][1 1 A]
caŕcanwoŋ [ 2 ][1 1 B]
1
//0//ᵒaum̐ᵒawighnamastu.ᵒikicaŕccaniŋwwaŋ.0.kawruhaknā,yanhana||waŋhistrihawaknyaputiḥputiḥ,sadābaras·,hadĕ
gnyagaṅgas·,susunyahagĕŋ,ṅa,dūŕggabrak·,tan·wnaŋhaṅgenrabi,ñrihaŋkakuŋnya||0||maliḥyanhanawwaŋhistri,hawaknyahalit·,putiḥ
putiḥtrus·,muñcuksusunyasadābaŋ,rambutnyasadākuniŋ,ᵒikaṅaranduŕggasari,tansurudmanaḥnyahahadrawakā.0.maliḥyanhanawwaŋ
histri,hawaknyañandat·,susunyasadahalitbĕsik·,rambutnyasĕl̥m·,bĕtĕkanbatisnyasadāhalat·,ᵒikaṅaranhistrinoñcikañcaṇa,ṅa,
[2 2 A]
hayutrushistriᵒikā,haṅhiŋlobhariŋlanpinya.0.maliḥyanhanawwaŋhistri,hawaknyaputiḥputiḥ,hadĕgnyagaṅgas·,susunyabcit·,rambutnyasĕl̥m·
,taṅanyapañjaŋ,btĕkanbatisnyasdhĕŋbĕcikā,ᵒikahistribintaŋdr̥ĕman·,ṅa,ᵒikahistriᵒuttama,wwaŋrabiniŋsaŋratu,ṅa.0.maliḥyanhanawwaŋhistri,ha
waknyasadahalitputiḥputiḥ,hadĕgnyasapatūtā,jrijintaṅanyarurus·,halit·,rambutnyasĕl̥mhika,ṅa,histribintaŋkarahinan·,hayuhistriᵒikā,
rratuhaŋrajabraṇa.0.maliḥyanhanawwaŋhistri,hawaknyaputiḥputiḥsadahibag·,susunyahagĕŋ,rambutnyakidik·,ᵒikaṅaranhistrijamus·,hala,phalanyado [ 3 ][2 2 B]
2
yanmamitra.0.maliḥyanhanawwaŋhistri,hawaknyagdhegaṅgas·,rambutnyapañjaŋtuŕsamaḥ,hawaknyasadāsĕl̥msĕl̥m·,susunyasadahalitan·,ᵒikaṅaranhi
stritamanhayu,yanhagĕŋsusunya,ᵒikaṅaranhistripakṣiṅram·,phalanyadoyankyal·.0.maliḥyanhanawwaŋhistri,hawaknyaputiḥputiḥ,hadĕgnyagaṅga-
s·,taṅanyahalitan·,jrijintaṅanyarurus·,rambutnyasĕl̥m·,muñinyalampyas·,hayuhistriyikā,ṅa,ᵒudanbras·,raṣanyabcik·.0.maliḥyanhana
wwaŋhistri,hawaknyaputiḥputiḥrambutnyasĕl̥m·,hadĕgnyañĕpĕk·,btĕkanbatisnyahalitan·,susunyasdhĕbcik·,yankantĕnwatpipinyañraŋcaŋ,marupa
[3 3 A]
sadagadhaŋ,ᵒikaṅaranhistrimr̥ĕttadewā,samaṅkanapawakanhistriᵒuttama,ṅa.0.maliḥyanhanawwaŋhistri,hawaknyahalit·,hadĕgnyañĕpĕk·,pamulunyaña
ndat·,halisnyabcik·sadahalitan·,palahapatūta,limal̥sĕŕ,jri-jitaṅanyarurus·,bibiḥnyanipis·,muñinyalampyas·,rambutnyasĕl̥m·,ha-
lisnyasadāpañjaŋ,susunyasadahagĕṅanhagigis·,ᵒikaṅaranhistrimawak:hraman·,hayu,histripaṅasiḥ,ṅa,phalanyahaśiḥwoŋkabeḥ.0. [ 4 ][3 3 B]
3
maliḥyanhanawwaŋhistri,hadĕgnyasadalañjaŕ,pamulunyasadābĕṅaḥ,rambutnyahakidik·,muñinyasadāhalus·,hamaŕgginyadabdab·,rahinyasadanapnap·
,ᵒikajadmamaguṇa,ṅa,phalanyaṅrawuhaŋbraṇa.0.maliḥyanhanawwaŋhistri,hawaknyasĕl̥m·,muñcuknyagadhiŋ,pajalanyasadālisuḥ,ᵒikaṅaranhistriᵒulamā
hadhi,tan·wwaŋhapenin·,.0.maliḥyanhanawwaŋhistrisĕl̥msĕl̥m·,hadĕgnyalañjaŕ,bibiḥnyanipis·,muñinyalaṅaḥlaṅaḥ,rambutnyapañjaŋ,ᵒika
,ṅa,histriᵒudanmr̥ĕtta,dil̥ŋsocanya,nocawoŋwadu,.0.maliḥyanhanawwaŋhistri,hadĕgnyañĕpĕk·,rambutnyasosoḥ,pamulunyal̥mpuŋ
[44 A]
,pamaŕginyahalus·,muñcuk·susunyatatlu,jatmakwatmamitra,halā.0.maliḥyanhanawwaŋhistri,putiḥputiḥhadĕgnyajaŋjaŋ,rambutnyasĕl̥mtuŕsamaḥ,
susunyahalitan·,sujenpahamwaŋsujenbabokoṅan·,candala,kwatmamitra//0//wwaŋlanaŋ//0//yanhanawwaŋlanaŋhiruŋnyagdesoŋnya
cnik·,ᵒikaṅaran·jadmapasajā,sdhĕŋgugu.0.maliḥyanhanawwaŋlanaŋ,bibiḥsadātbĕl·,ᵒikajadmakimud·.0.maliḥyanhanawwaŋlanaŋ,jagutnyagdhe,ᵒi
kaṅaran·jadmamahidhĕprahayu.0.maliyanhanawwaŋlanaŋ,jagutnya,tajĕp·,ᵒikaṅaran·jadmagĕtap·,.0.maliḥyanhanawwaŋlanaŋ,bawoŋnyada [ 5 ][4 4 B]
4
wā,ᵒikaṅaran·jadmaplapanmiwaḥr̥ṣik·,.0.maliḥyanhanajadmalanaŋ,yanlumbaŋtaṅkaḥnya,ᵒikaṅaran·jadmamahidhĕprahayu,mwaŋtindiḥ.0.-
maliḥyanhanawwaŋlanaŋ,taṅkaḥnyacnik·,phalanyapalanyahĕmpal·,ᵒikajadmagtap·,.0.maliḥyanhanalanaŋ,taṅanyabawak·,ᵒikajadmā
tansiddhakaŕyya,dĕmĕnṅamaḥdwen·wwaŋlena.0.yanhanawwaŋlanaŋ,basaŋnyasadāgdhe,ᵒikajadmakyul·,ṅa,dĕmĕnpul̥s·,.0.maliḥyanhanajadma
lanaŋ,kupiŋnyahadĕṅan·,ᵒikajadmadoyansayaṅaŋgusti.0.maliḥyanhanawwaŋlanaŋ,hawaknyasitĕŋ,hiyatnyasadāṅodep·,maliḥkupiŋ
[5 5 A]
nyahadĕṅankaro,ᵒikajadmaplapan·,tuŕtindiḥ,kasayaṅaŋgusti.0.maliḥyanhanawwaŋlanaŋhadĕgnyalañjaŕ,muñinyasadahalus·,rambutnyā
mĕkmĕk·,mwaŋkupiŋnyahadĕṅan·,ᵒikajadmadeniyankasayaṅaŋgusti-nya.0.maliḥyanhanawwaŋlanaŋ,hadĕgnyañĕpĕk·,haṅkaḥnyasadalumbaŋ,gi
datnyaliṅgaḥ,rambutnyakidik·,maliḥkupiŋnyahadĕṅan·,wnaŋsayaṅaŋgustinyajadmahīkā,.0.maliḥyanhanawwaŋlanaŋ,putiḥputiḥhadĕṅanyañĕpĕ
k·,muñinyamwaŋpamaŕgganyalampyas·,rambutnyakidik·,ku∅piŋnyahadĕṅan·,ᵒikajadmaᵒuttama,yogyakasayaṅaŋgustinya,.0.maliḥyanha [ 6 ][5 5 B]
5
nawwaŋlanaŋ,slaganalisnyamĕl̥ñcuŋrawuḥkagidatnya,ᵒikajadmatansiddhakaŕyya,.0.maliḥyanhanawwaŋlanaŋ,yadyanmanĕgakgañjiḥkwatmakisid·,
ᵒikajadmakwat·mwaŋdĕmĕnmamitra.0.maliḥyanhanawwaŋlanaŋ,hawaknyahalit·,hadĕgnyagaṅgas·,rambutnyasosoḥ,halisnyalaṅaḥlaṅaḥ,bulu
nyasadajriŋ,hikajadmahala,doyanmañcanatimpal·,.0.maliḥyanhanawwaŋlanaŋ,hawaknyacnik·tūŕhendep·,gidatnyaprok·,tanwĕnaŋwehinśa
bdhapiṅit·,werayadadi.0.maliḥyanhanawwaŋlanaŋ,hadĕgnyagaṅgas·,batisnyahagĕŋ,bibiḥnyatbĕl·,ᵒikajadmādĕmĕnhajum·,.0.malij·-
[6 6 A]
yanhanawwaŋlanaŋ,hadĕgnyañĕpĕk·,batisnyahagĕŋ,śiraḥnyacĕnik·,ᵒikajadmagtap·.0.maliḥyanhanawwaŋlanaŋ,basaŋnyagdhebatisnyacnik·,ᵒikajadmakwa
t·ṅririhintimpal·,.0.maliḥyanhanawwaŋlanaŋ,śiraḥnyagdhe,ᵒikajadmaᵒiṅĕtanriŋswarājakaŕyya,tankuraŋbraṇa,hayu.0.maliḥyanhanawwaŋla
naŋkupiŋcnik·,ᵒikajadmadoyanhirihati,.0.maliḥyanhanawwaŋlanaŋ,matanyacnik·,halisnyalaṅaḥlaṅaḥ,tandadikasoran·muñijadmaᵒika
.0.maliḥyanhanawwaŋlanaŋ,basaŋnyagdhemuñinnyagdhe,boknyagdhegdhe,ᵒikajadmaṅaluwaŋhawak·,.0.maliḥyanhanawwaŋlanaŋ,hadĕgnyalañjaŕ, [ 7 ][6 6 B]
6
mwaŋyacnik·tūŕlantaŋ,rambutnyabarak·,ᵒikajadmadoyanmr̥ĕkak·,.0.maliḥyanhanawwaŋlanaŋ,putiḥputiḥ,hadĕgnyalañjaŕ,hawaknyañĕpĕk·,rambu
tnyapañjaŋtūŕmĕkmĕk·,bibiḥnyatipis·,palanyajĕgjĕg·,muwaḥjrijinyarurus·,naṅhiŋditṅaḥmatanyamadagiŋsadāpluŋ,ᵒikaṅahanjadmahalā,tan·
surudmanaḥnyakutilasatata.0.maliḥyanhanawwaŋlanaŋ,raganyasĕl̥msĕl̥m·,hadĕgnyañĕpĕk·,socanyasadagdhe,rambutnyasadasā
maḥtūŕsosoḥ,ᵒikajadmamr̥ĕkak·,ṅa,ṅadwaŋhawaknyahaguŋ,-ᵒikaṅaran·jadmagdhĕgintimpal·,mwaŋgdhĕginrowaŋñane.0.maliḥ
[7 7 A]
yanhanawwaŋlanaŋ,tuṅgalmaswara,sadasĕṅeŕswaranya,ᵒikaṅaranjadmahaṅaruḥ,.0.maliḥyanhanawwaŋsadaṅĕsjrijintaṅanya,ᵒi-
kajadmapaṅaruḥ,.0.maliḥyanhanajadmapĕsumuñinyakapaḥkapaḥ,ᵒikajadmapaṅaruḥ,.0.maliḥyanajadmasadāmakaruŋtlapaka
ntaṅanya,ᵒikajadmamaṅaruḥ.0.maliḥyanhanapañjaŋrambutnyarawuḥkatuṅgakbatsnya,paṅaruḥjadmaᵒika,.0.maliḥyanhanajadmā
sadahalus·salwiŕpakaŕyyanya,ᵒikajadmapaṅaruḥ,.0.maliḥyanhanajadma,śadahagĕŋśiraḥnyatanhanasamāsama,ᵒikajadmapaṅaruḥ [ 8 ][7 7 B]
7
dahat·.0.maliḥyanhanajadmahistri,hadĕgnyañĕpĕk·,pamulunyal̥mpuŕ,pamaŕgginyahelog:helog·,susunyahagĕŋ,muñcuknyā
tatlu,hala,bwatmamitra.0.maliḥyanhanawwaŋlanaŋ,hadĕgnyacnikjaŋjaŋ,pajalanyalampyas·,muñinyalampyas·,ᵒikajadmakwatmamitra,.
0.maliḥyanhanawwaŋkakuŋ,putiputiḥhadĕgnyalanduŋ,rambutnyasoḥsoḥ,tūŕcundaŋ,purusnyahadĕṅan·,pamaŕgginyalampyas·,ᵒikajā
dmaṅalahaŋrabi,bayapjaḥ.0.maliḥyanhanawwaŋhistri,hadĕgnyajaŋjaŋ,putiḥputiḥtultul·,rambutnyagadhiŋ,pajalanyalampyas·,btĕkanba
[8 8 A]
tisesdhĕŋbcik·,ᵒikaṅaranduŕggasari,hayunyasiddhimatatundenan·,kedĕpriŋswarājakaŕyya,dampukanmahalihalihan·,dmĕnin·wwaŋlaki,
mwaŋwwaŋhistri,halanya,drawaka,prakawi,bisaṅawemuñidora,kwatṅutaŋṅutaŋpakaŕddhimwaŋṅutaŋlaki,tusiŋdadisugiḥ.0.maliḥyanhanawwaŋhi
stri,hadĕgnyagaṅgas·,pamulunyaputiḥgadhiŋ,rambutnyasoḥsoḥ,ᵒiruŋnyalañcuk·,ᵒikajadmakwatmamitra.0.maliḥyanhanawwaŋhistri,hadĕgnyā
papatūtan·,pamulunyañandat·,sujenanpala,sĕriranyahadĕṅan·,lidaḥnyapelet·,mwaŋcundaŋśiraḥnya,ᵒikajadmaṅalahaŋkakuŋnya, [ 9 ][8 8 B]
8
doyanpjaḥtuŕkadaliḥ.0.maliḥyanhanawwaŋhistri,hadĕgnyajaŋjaŋ,pamulunyaputiḥgadhiŋ,bawaŋhiruŋnyahadĕṅan·,mwaŋśirīranyahadĕṅan·,hidĕḥnya
putiḥ,śiraḥnyacundaŋ,ᵒikajadmaṅalahaŋkakuŋnya,doyanpjaḥmakakliḥ.0.maliḥyanhanajadmahistri,hadĕgnyañĕpĕk·sĕl̥msĕl̥m·,basaŋnyabedog·
,muñinnyalampyas·,halisnyajriŋ,hikajanmahala,kwatmamisuḥ,tūŕhaladrowaka,dĕmĕnbidiḥdogen·,.0.maliḥyanhanawwaŋstri,hadĕgnyasadahe
ndepanhagigis·,putiḥgadhiŋpamulunya,halisnyajriŋ,muñinyaṅakĕsṅakĕs·,ckĕtan·,dĕmĕnṅidiḥ,tandĕmĕnmakidihaŋ,.0.maliḥyenhanawwaŋstri,ha
[9 9 A]
dĕgnyasadāhendepanhagigis·,putiḥgadhiŋpamulunya,rambutnyasĕl̥m·,susunyamatadaḥhalitanhagigis·,sujenpalamwaŋsujenbabokoṅan·
,muñinyalampyas·,ᵒikajadmakowos·,tūŕdĕmĕnmamitra//0//ᵒikacaŕcaniŋwoŋ||0|| [ 10 ][9 9 B]
9
//0//panĕṅĕŕgriŋkacacaŕ//0//nihanpanĕṅĕŕgriŋkacaca,yān·,-ᵒu,wtuniŋpuwuḥ,yadyantĕbĕl·,ᵒaya,mawananurip·,śa,saṅgawug·,3,bsi-
k·,katumbaḥ,3,bsik·,ganti,3,bsik·,hakaḥbsaŕ,brasñaṅluḥ,pipistahap·,. [Strike] ,wtuniŋpuwuḥ,ᵒalā,yadyanharaŋkatonriŋjaba,riŋdal̥m·,
halā,makweḥ,yatnaniŋsaṅanukaṅinhaywahiṅe,ta,humbinkayutawa,katumbaḥ,saṅgawuk·,ganti,dwiharumkitaṅajiḥ,hinum·.pwa,wtaniŋpuwuḥ
,madhya,yantanbicarinanhayu,ta,hakaḥpakujukut·,saṅgawuk·,ganti,sĕtangajiḥ,santĕn·,hinum·.wa,wtuniŋpuwuḥ,hayutūŕharaŋ,yandĕ
[10 10 A]
bicarinan·,hala,yantankabicarinanhayu,hana,ta,myanahir̥ŋ,sulaśiḥmrik·,buṅkilgĕdhaŋsabahanom·,katumbaḥ,3,bsik·,saṅgawuk·,
ktaṅajaḥ,bwabaŋ,pipistahap·.ka,wtuniŋdakaŋ,halatūŕtĕbĕl·,tuŕkaburudeniŋdeṣṭigalak·,ta,muñcukkayuśakti,gulatbamal̥m·,gdhisma
ṅhala,hinum·,ma,ᵒindaḥtakitakakidakaŋ,ninidakaŋ,kakisdahankacacaŕ,hajasirahamaṅandagiŋśariranesyanu,riŋdal̥mgaŕbanesya
nu,hakupaṅawakiŋbhaṭaraṣiwa,pramaśiwa,saddhaśiwa,pramaśiwa,wnaŋhakuhaṅundurakĕnsira,hapanhakuguruniŋjagat·,ᵒaum̐saŕwwarogasaḥ,ᵒom̐ᵒum̐ [ 11 ][10 10 B]
10
mam̐ᵒam̐ᵒaḥ,puputtĕlas·.0.maliḥtṅĕrigriŋkacacaŕ,riŋdina,ra,wtuniŋdakaŋ,halatūŕpanas·,tuŕtbĕlriŋdal̥m·,kari.ca,wtuniŋdakaŋ,ha-
yu,tuŕharaŋ,klaŕkadeṣṭinan·,woŋmakiŕyyahala,galak·.bu,wtuniŋpupuḥ,rahayu,tananabedanya.wr̥ĕ,wtutuniŋdakaŋ,hana,śa,hantā
wali,saguliwwaŋgriŋkacacaŕ,ma,malekatkañciŋrajasululaḥ,hilalaḥmanarahĕm·,bagendasuleman·hamad·raṣasululaḥniŋhala.śu,
wtuniŋdakaŋ,hayudahat·.śa,wtuniŋpuwuḥ,haladahat·,mapwarābayā//0//ᵒikapamayuḥgriŋkacacaŕ,wtuniŋhala,tbĕsĕnriŋbalehaguŋ,
[11 11 A]
riŋdal̥m·,riŋpusĕḥ,mamaktadakṣahiṇa,jinaḥ,8000,sodahanka-tipatkelanan·,taluḥ,twak·,rinālaṅliṅgihaŋ,ma,ninisdhahanpaña
cak·,kakibhutakacacaŕ,ṅhulunhaṅulatihatmajiwanesyanu,hayyahaṅuṅguhakĕnriŋdampāhuluŋgadhiŋ,pakaŕyyatumuwuḥ,niŋbwanakabeḥ,ᵒuri
ripiŋjadmamanuṣa,ᵒom̐saŕwwabhutyobhoswadhaḥ.0.ma,paṅalaḥbuwabuwi,ma,bhiṣmilaḥmanāramanirahim·,rajasululaḥ,biṅaŕbiṅuŕ,seta
npamandiyādewasul·hamad·laḥ//0//tutuḥgriŋkacacaŕ,śa,myanacmĕŋjrukliŋlaŋ,l̥ṅistanusan·,.sĕmbaŕmatalara,śa,kapkap·,ta- [ 12 ][11 11 B]
byabuṅkut·,samipadha,3,bsik·,trikatuka,.maliḥmakahawak·,śa,gamoṅan·,hisen·,baṅle,samipinrud·,hiragaŋktanbaŋ,.0.
puwuḥrusak·,śa,jrukliŋlaŋ,santĕnkane,ᵒuyaḥhuku,tumkukus·denal̥paḥ,huwusratĕŋtahap·,.0.ta,ᵒinum·,śa,caŕmmandaluṅduŋ
kapkap·,bañuniŋbras·,maliḥsĕmbaŕnya,śa,kapkap·,hisenkiḥkiḥ,sĕmbaŕkiremadyus·,.malikgĕl̥mnya,pamwahin·,gawenaŋtambaᵒinum·,
tuŕsiramin·,yan·mtuᵒikaŋpuwuḥ,dyusaknahapaŋtitiŕ,hayuweraᵒuttamadahat·,tambakadihar̥p·..ma,hamtuhakĕndakaŋhalariŋjro
[12 12 a]
,calwariŋpuwuḥhaṅadakĕnmati,śa,caṅkiŕnyudanta,nyuḥdantikinasturi,skaŕsudamala,pinujāriṅar̥piŋsaṅgaŕ,dakṣanadonagnĕp·,haŕ
thanya,770.ma,ᵒom̐ŋṅkaraṃsiddhaśiwanaṃ,mr̥ĕttasuddhāsuddhātmakaṃ,saŕwwahilaᵒupadrawaṃ,rogawighnāwinasayaṃ,ᵒaum̐kalatribhathatridewyaṃ,buddha
layaṃwisantakaṃ,saŕwwahilārogapatyaṃ,saŕwwakleṣāwinaṣayaṃ.brahmāwiṣṇuᵒiśwaradewyaṃ,mr̥ĕtasañjiwanijiwaṃ,saŕwwapatakapūŕṇna,roga
doṣawinaṣanaṃ.ᵒaum̐ᵒam̐ᵒum̐mam̐ᵒam̐ᵒam̐mr̥ĕddhasuddhayanamaḥ,.0la.ᵒikipamayuḥgriŋkacacaŕ,yantansinliriŋbhatarabuddha,tansiddhade [ 13 ][12 12 B]
12
niŋleyak·,yanāhaṅgayāmantraᵒiki,yankatrapan·griŋkacacaŕmantraᵒiki,yanāmatawwaŋᵒika,tuhupiniliḥriŋbhaṭarabuddha,mantukariŋswaŕ
ggabuddhalayā,maluṅguḥriŋmerumas·tumpaŋlimadadiwatĕkdewata,dulurinmantrasāriniŋmr̥ĕttasañjiwani,ᵒaum̐sunabdhāmr̥ĕttajiwā
pūŕṇnayanamaḥ,l̥kasnyahamatibayu,ṅaliḥsaya,ᵒidhĕpparamaśiwāśūnyamuṅgaḥriŋromāgra//0//ᵒitipūjāswawe,ma,ᵒom̐ᵒam̐mam̐ᵒum̐
bam̐,ᵒam̐ᵒum̐mam̐tridewata,pramasiddhyaṃ,saptāśūnyaniŋbaṇapramasiddhyaṃ,śuklāniŕmmalamahāśaktyaṃ,pūjāśrawemahotamaṃ,saŕwwapapapata
[13 13 A]
kapūŕṇnayanamaḥ,saŕwwahilalararogawighnayanamaḥ,ᵒom̐ᵒom̐ᵒom̐śrijagatpadukebhyonamaḥ,ᵒam̐ᵒaḥjöŋ//0//ta,har̥p·mtuhi
kaŋpuwuḥhala,salwiriŋpuwuḥhala,riŋdal̥m·,śa,woḥdalimāpṭak·newayaḥ,petbatunya,woḥkatimungantuŋnewayaḥ,petbatu
nya,wadiŋsilañjanaginitik·pr̥ĕsāriŋ,madhu,gdhisāri,gdhismaṅhala,sarinpucuk·.mantraknadeniŋsāriniŋmanobhāwa,tiṅkaheha
mantra.hambayapati,ṅulaḥcaya,ᵒidhĕp·mtuliṅsiŕwetan·,ma,ᵒaḥrap:hampaharaŋwtĕŋ,mṅamtumṅa,tlas·,panlashananiŋpuwuḥriŋdal̥m·- [ 14 ][13 13 B]
13
mturiŋjabahinaŋ,tanaṅgawebedhawkasan·,haṅadakakĕnkawiṣyan·,maṅadakakĕnpati,haṅadakākĕnpaṅadwan·,duruŋtutug:hu
lananya,makweḥdedanilaranya//0//ṅaliḥbalyanhuliḥjalanñatka,ᵒu,tkasakakulon·,hala.tkasakaloŕhalā
.0.ma,tkasakaloŕhala.0.pwa,tkasakawetan·hala.0.wa,tkasakawetanbaya.sakakidul·,baya.0.ka,tkasakakidu
l·hala.sakakulon·,hala.hikahalaniŋdina.hajaha-ṅambaḥlwas·.0.nihan·śūnyaniŋhaṅambaḥlwas·,ᵒu,kidul·śūnya.-
[14 14 A]
pa,kulon·śūnya.pwa,loŕsunya.wa,riŋmadhyaśūnya.ka,riŋwetan·śūnya.ᵒikakālaśūnya,ṅa,hajaṅambaḥṅaliḥmitrā//0//
nihankawiśeṣansaŋhyaŋpañcamahābhuta,yansirawruḥhaṅlabahin·,mdhalhikaŋkawiśeṣankabeḥ,ᵒikipaṅaṣṭawanya,ma,ᵒom̐ᵒam̐ᵒam̐ᵒaum̐
ᵒaum̐ᵒim̐ᵒaum̐ᵒum̐,ᵒaum̐ᵒaŕᵒāᵒum̐,ᵒum̐śyāḥśyāḥᵒum̐śaḥ,ᵒaum̐ram̐rem̐rom̐wasan·,ᵒaum̐ᵒum̐mam̐wyam̐,ᵒaum̐śyem̐śyaḥ,tlas·,ᵒikipamintapanugra
hanya,śa,skaŕpucukbaŋ,skaŕrakĕn·wwaŋ,kukudaṅanya,ma,ᵒiṅgiḥratu-ṅuraḥtaṅkĕblaṅit·,hiratuwayantĕba,hiratumadhejlawuŋ,hiratuño [ 15 ][14 14 B]
14
manśaktipaṅadaṅan·,hiratuktutptuŋ,hajasiralalihasanakriṅhulun·,hewahĕnhuluntawaranugraha,śaktisiddhiṅucap·,ᵒaum̐minusittā,
r̥ṣyamukahametsaririŋmrattakusumāyanamaḥswaha.phalanyatankasorankawibhawan·,haywawera,brat:hupadrawa,rekdhapanugrahansaŋhyāŋ
pañcamahābhutaᵒika.maliḥyansurahar̥pṅadĕgaŋsaŋhyaŋpañcamahabhuta,yadinmapinunas·,yansaratpinunase,bantĕnya,katipatsakadi
dumun·sanemuṅgaḥriŋhajĕŋsami,maduluranwayunpajĕgan·,1,suci,1,prashajuman·,canaŋpasucyan·,dakṣiṇagdhesaŕwwa,4,rantasansaŕwwa
[15 15 A]
poleŋ,matūŕbali,lalabahanhiratuṅuraḥtaṅkĕblaṅit·,katipatdampulan·,mahulamtaluḥbukasĕm·,sgānasikĕpĕlputiḥ.lalabanaha
nhiratumadhejlawuŋ,katipatgaṅsa,mahulambasagdhe,sgānasikĕpĕlkuniŋ.lalabahanhiratuwayantĕba,katipatgal̥ṅ·,mahulamtaluḥbebek·
sgānasikĕpĕlbarak·.lalabanhiratuñomanśaktipaṅadaṅan·,katipatgoŋ,mahulamtaluḥbebekmaguliŋlaṅsiṅan·,ji,11,
sgānasikĕpĕlsĕl̥m·.lalabanhiratuktutptuŋ,katipat·l̥pĕ-t·,mwaŋnasijotanmahulamtaluḥ,sgānasikĕpĕl·brumbun·//0//- [ 16 ][15 15 B]
ᵒikicaŕccaniŋwoŋ,miwaḥpanĕṅĕŕgriŋkacacaŕ.0.puputsinuratbabonñane,riŋdina,śu,wwa,warapraŋbakat·,śa,jyeṣṭa,ᵒi,1911.raḥ,3,
wiṇdhusaṅara.maśehi,5,mehi,1989.0.puputsinuratmanadhunriŋdina,śu,pwa,warakulantiŕ,titi,paŋ,piŋ,12,śaśiḥkaṣa,raḥ,9
,waŕggapasĕk·,kacamatanhabaŋ,karaṅhasĕm·||0||