Carcan Banténg

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Carcan Banteng (en); Carcan Banténg (ban); caŕcan·banteŋ (ban-bali) Balinese palm-leaf manuscript (en); lontar indik banteng antuk sang druwen (ban) caŕcan·banteŋ, Carean Banteng (ban)
Carcan Banténg 
lontar indik banteng antuk sang druwen
  Wikipédia
Inggih punikaLontar
Genah Gedong Kirtya, Paket Agung, Buléléng, Buléléng, Kabupatén Buléléng, Bali, Indonésia
Penyurat
  • I Gusti Putu Djlantik
  • I Goesti Bagoes Djlantik Singaradja
Genah pawedaran
  • Singaraja
Nganggén basa
  • Basa Kawi
Klasifikasi Gedong Kirtya
  • Wariga
Linggah
  • 3,5 cm
Lantang
  • 50 cm
Lempir
  • 2
Pangawasan otoritas

Deskripsi[uah]

Bahasa Indonesia[uah]

Bahasa Inggris[uah]

Naskah[uah]

Carean Banteng

[ 1 ][Judul: Carcan Banteng
Ukuran: P 50cm L 3,5cm Jlh 2lb
Milik: Gdong Kirtya]
[1 1A]
No III c 806/10
||caŕcan·banteŋ. Lemp: 1-2
druwen·gdoŋkiŕtya.

Carcan Banteng toeroenan dari lontarnja I Goesti Poe-
toe Djlantik Anak Agoeng negara Boeleleng ditoeroen olih
I Goesti Bagoes Djlantik Singaradja [ 2 ][1 1B]
1
||0||nihan·caŕccanbanteŋ,kawruhaknadesaŋpuruṣākāŕyya||hanabanteŋgadhiŋ,ᵒir̥ŋbĕbr̥ĕṅosnya,mwaŋwuluniŋ-sukunyaᵒir̥ŋ,tultulgulunyasahiṅaniŋphala,pa,ratuhaṅodhahocariŋgagaṇa,ṅa||hanabanteŋcmĕŋmulus·,tkeŋsukunya,pṭa
k:hu[strike/]wa[/strike]gatnya,pa,kombalāwuluŋ,ṅa||banteŋcmĕŋmulus·,tultulnyasadaharaŋ,pa||mwaḥbanteŋcmĕŋmulus·,gidatnyapatalaktak·putiḥwulunya,pa,smutmakajaŋtaluḥ,ṅa||banteŋsahul̥snya,wulungigiremajajar·,pa,jajapari,ṅa||ya
nhanabanteŋwulumihiŋ,hilatnyapapahugpug·,pa||hanabanteŋsahul̥snya,magebeŕjaṅgutnyatkeŋdadatuŕtkeŋparus·,pa||banteŋsawwaŕṇnanya,yanpatalaktakputiḥwulungigire,pa,jajaŕpirak·,ṅa||banteŋsarupanya,yanmakñab·
ñahak:hakṣinya,pa||banteŋsawaŕṇnanya,smuᵒir̥ŋpurusnya,banteŋsahul̥snya,yan·śr̥ĕṅginyasondeḥriṅar̥p·,pa,taṅkĕb·,ṅa||banteŋsawaŕṇnanya,magebeŕboṅkolhikuḥnya,nakĕpsilitnya,pa,patakĕp·,ṅa||banteŋ-
[2 2A]
sawaŕṇnanyayanpasaṅinhugamaṅĕmbo,pa,wr̥ĕddhikaŋparidenya||yanhanabanteŋhabaŋmulus·,tkeŋsukunyakapat·,pa||banteŋhitikitikerawuḥriŋl̥maḥ,yanlumaku,pa,tunduksari,ṅa||banteŋhadawawuluniŋkāŕṇnanya,
pa,wawar·,ṅa||yanhanabanteŋnaganan·tkapaŋpaṣṭanehaṅagĕ,pa,colorod·plud·,ṅa||yanhanabanteŋwulunyasadahagal·,haksaŋkadiwulunimañjaṅan·,pa,wuluniŋpari,ṅa||banteŋpuluniŋᵒiruŋnyahatlaḥ,pa,te
retpanatapan·,ṅa||yanbanteŋhulupari,pa||yanbanteŋhulupaṅi,pa|| 0 ||kunaŋbanteŋtan·yogyaṅgonĕnhatkap·,ᵒikaŋmāŕgganiŋsasabmaraṇamakweḥ.sarupaniŋbanteŋ,yañcaklaknyapiṅe,haladahat·||ba
nteŋyanārek·tkeŋlambeneriŋsoŕ,hala,brahmākekok·,ṅa||hanabanteŋpajalanyamamahid·sukuneriŋwuri,panas·,grit·,ṅa||banteŋlidaḥnyawiṅe,halahapanas·||yabanteŋkr̥ĕt·kr̥ĕt·, [ 3 ][2 2B]
2
halahapanas·,parinyarusak·hinajaŕdenya||banteŋgi+(datnya)[strike/]dnya[/strike]sadal̥kok·,haladahat·||banteŋsikudyamahusĕhan·,hela||yanhanabanteŋnaṅkĕnduk·mañĕbak·,haladahat·ᵒika// tlas· // 0 //