Bhagawan Astya Prana (Semarajaya)

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Bhagawan Anggastya Prana (en); Bhagawan Anggastya Prana (ban); bhagawān·​ᵒaŋgasta​prāṇā (ban-bali); Bhagawan Anggastya Prana (id) Balinese palm-leaf manuscript (en); lontar tatwa (ban); manuskrip lontar di Bali (id) Bhagawan Astya Prana (en); bhagawān·​ᵒaŋgasta​prāṇā, Bhagawan Astya Prana, bhagawan·​ᵒasta​prana (ban)
Bhagawan Anggastya Prana 
lontar tatwa
Inggih punikaLontar
Soroh
 • Tatwa
Genah Sawan, Museum Semarajaya, Balai Bahasa Bali
Wit negara
 • Indonésia
Penyurat
 • Ida Pedanda Ketut Oka
Genah pawedaran
 • Sawan
Nganggén basa
 • Basa Kawi
Klasifikasi Gedong Kirtya
 • Wariga
Tanggal pawedaran
 • 1936
Linggah
 • 3 cm
 • 3,1 cm
Lantang
 • 47,5 cm
 • 30,9 cm
Lempir
 • 21 (1, Sawan)
 • 27 (1, Museum Semarajaya)
Pangawasan otoritas

Deskripsi[uah]

Basa Indonesia[uah]

Basa Inggris[uah]

Naskah[uah]

Bhagawan Astya Prana (Bhagawan Anggastya Prana)-37-2

[ 1 ][depan]
//0//ᵒom̐hawighnamastunamasidham·,//0//ᵒitituturanṣawnaśaŋbagawanhastyapraṇna,hanaputrakakaliḥ,lanaŋhistri,nelanaŋ
luhuran·,mawaṣṭasurabraṭa,nehistrimapaseṅṣr̥ĕisatyakratni,hibhabhāgawanhastyapraṇna,sampunpuputiŋpanugrahā,sakiŋ
tapabrattha,maragar̥śiśiwabudḍa,maṅrĕgapwoŋkarasara,pu-nikaputrane,lanaŋᵒistrirarismatuŕ,hiṅgiḥpaduka,saŋr̥
śaŋ,tan·kneŋhaturajapinulaḥ,tityaŋnunasaŋtiṅkaḥdadosjadmane,sampunapikawitekuṇna,masawuŕsaŋr̥śihaṅgastyapraṇna,sampunnaŋ
[belakang]
nanpawotonan·,nripun·,sakar̥pkar̥p·sirakabeḥ,masawuŕtamutawaŕ,mahliŋsḍagḍag·,magawedĕgḍag·,hatmabayuni
pun·,humilakutĕṭāpaṅrasiyan·mtukatan·,riŋsaŋgurusyannu||0||

Transliterasi[uah]

[depan]

//0// ᵒom̐ hawighnamastu nama sidham·, //0// ᵒiti tuturan ṣawna saŋ bagawan hastya praṇna, hana putra kakaliḥ, lanaŋ histri, nelanaŋ luhuran·, mawaṣṭa sura braṭa, ne histri mapaseṅ ṣr̥ĕi satya kratni, hibhagawan hastya praṇna, sampun puputiŋ panugrahā, sakiŋ tapa brattha, maraga r̥śi śiwa budḍa, maṅrĕgap woŋ karasara, pu-nika putrane, lanaŋ ᵒistri raris hatuŕ, hiṅgiḥ paduka, saŋ r̥śi, tan·kneŋ haturaja minulaḥ, tityaŋ nunasaŋ tiṅkaḥ raden tan mane, sampunapi kamite kuṇna, masawuŕ saŋ r̥śi haṅgastya praṇna, sampunnaŋ

[belakang]

ran pawotonan·, nripun·, sakar̥p kar̥p·sira kabeḥ, masawuŕ ta mutawaŕ, maṅliŋ sḍag ḍag·,magawe dĕgḍag·, hatma bayunipun·, hamilaku tĕda paṅrasikan·mtu katan·,riŋ saŋ guru syannu ||0||