Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/7

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

PAMAHBAH

Ring sor puniki titiang jaga nlatarang akidik indik wewangunan kasusastran Baline punika, pamuat para pamaos mangda uning ring rerawatan kahananipun.

Patut taler aturang titiang iriki, panetesan basa miwah kasusastran Bali puniki wantah akidik pisan sane uningin titiang.

Yadiastun asapunika taler titiang ngutsahaang pisan jagi ngaturang parindikanipun amatra.

Kasusastran Baline punika dum titiang kadadosang kalih wewidangan, inggih punika :

Kasusastran Bali Purwa miwah Kasusastran Bali Anyar. Salanturipun Kasusastran Bali Purwa punika malih dum titiang kadadosang kalih paos, inggih punika : Kasusastran Gantian miwah Kasusastran Sesuratan.

Paos-paos sane inucap, ring sor puniki jagi tlatarang titiang amatra.

Kasusastran Gantian.

Kasusastran sane ngranjing ring paose puniki, kahananipun sampun saking dumun duk aab sadurunge wenten aksara, sakewanten rauh mangkin nenten wenten bukti indik kawentenanipun. Saking manding-mandingang ring kahanan kaseniane sane seos-seosan manyinahang, sane dumun ring Bali pasti sampun wenten kasusastran sane mentik tur limbak. Sane ngranjing ring paose puniki minakadi saa-saa, mantra-mantra, gegendingan, wewangsalan, cecimpedan miwah satua-satua.

Sakewanten ring tepengan puniki sane jagi aturang titiang iriki wantah kalih soroh, inggih punika indik wewangsalan miwah satua-satua.

Wewangsalan punika wewangunan kasusastran gantian sane maiket antuk wewilangan lengkara ring dong-ding. Wewangsalan punika lumrahipun wenten sane nganggen kalih carik miwah wenten sane nganggen petang carik. saha sanangken carik nganggen dong-ding. Salanturipun sanangken lengkara taler wenten paiketan lumrahipun wenten petang kecap, upami :

Delem Sangut Mredah Tualen,

Medem bangun ngamah dogen.

- 4 -