Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/159

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi
KAPUSTAKAN

Satua-satua sane mungguh ring buku Kembang Rampe

puniki, samian drewen Gedung Kirtya ring Singaraja, tur sami

ngranjing golongan IV b. miwah VI b.

Nomer-nomer cihna drewen Gedung Kirtya punika, sa- kadi ring sor puniki :

1. I Siap Badeng No. 1638

2. I Kidang teken I Cekcek No. 1973

3. Sang Lutung teken Sang Kekua No. 1717

4. Sang Muun ring Sang Lanjana No. 1709

5. I Baluan No. 209

6. I Tuung Kuning No. 1646

7. Pan Tuung Kuning teken Men Tuung Kuning No. 1963

8. I Botol teken Sang Samong No. 1935

9. I R a r e a n g o n No. 1637

10. I Bawang teken I Kesuna No. 1303

11. I Crukcuk Kuning No. 1643

12. Pan Angklung Gadang No. 1313

13. I P u c u n g No. 2040

14 Pan Belog No. 1938

15. Men Tiwas teken Men Sugih No. 1328

16. I Bagus Diarsa No. 1753

17. I Galuh Payuk No. 1961

18. I Brakah No. 1752

19. Ni Wayan Waluh No. 2117

20. I Rare Sigaran No. 1960

21. I Sigir, Jlema tuah asibak No. 2075

22. Tosning Dadap tosning Presi No. 1719

23. I Dempuawang No. 2021

24. I L e n g a r No. 1664

25. I Bintang Lara No. 1944