Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/150

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

Jani makire lantas pemargine lakar mantuk ka negara. Girang lantas

panjake makejang. Di makiken I Wirajayane ninggal desa Tegal-

anyar, ngomong kone dedari Supraba teken I Wirajaya, "Cai Wira-

jaya, dening jani cai suba nemu sadia, buina tuah amonean embok nyidaang nulungin cai, nah to bajun emboke ane engkebang cai idih embok jani, apang embok nyidaang mulih ka Suargan".

Inggih, titiang tusing bani tulak teken pangidih emboke. Ambil bajun emboke, drika di bete di taman pasiraman emboke engkebang tiang".

"Nah lamun suba cai lega, embok lakar ngalih kema".

Tan kacrita dedari Supraba, kacrita panjake suba ngamong- ngamongin gegawan, lantas sagrehan mamargi. Ida Anake Ayu ma-

joli sareng I Wirajaya.

Tan kacrita di jalan, kacrita suba kone rauh di puri. Sedek dina anu, lantas I Wirajaya mabuncing ajaka okan Anake Agung, tur kadegang lantas nyendenin dadi Agung.


- 147 -