Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/14

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

40. Nguda kene pait kopine,

   beliang gula aji patpat,
nguda kene sakit atine,
alihang guna apang ia bakat.

41. Bawang-bawang kesuna Batur,

   kulit taluh encak-encakin,
suba tawang truna lacur,
ane luh ngajak-ajakin.

42. Klepet-klepet elung-elung,

   krana renyah carang basene,
kedek-kedek kenyung-kenyung,
kadena melah basang wakene.

43. Pici pici mwadah don,

   bangkung jubeng len badana,
kaki-kaki tiang matakon,
ne masubeng nyen adana.

44. Bangkung payah beten duren,

   kempul barong di Mengwi,
tuyuh ngayah makatang len,
bubul baong ningeh munyi.

45. Kupu-kupu barong lelima,

   bangbang dadua kaceburin,
tiang cumpu mlali kema,
bajang dadua engken anggurin.

46. Guling kidang guling clepuk,

   nasi anget mebe guling,
uling pidan tuara katepuk,
bilang inget makita ngeling.

47. Sesenden di Batubulan,

   balang minyak duur palungan,
tiang menden buin abulan,
lakar nyak suud Galungan.

48. Sok uek pedemin cicing,

   lelawahe kena tepis,
nyaka jelek nyaka tusing,
ngulahe maan pipis.


- 11 -