Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/10

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

kanggit saking satua-satua Panji (Daa - Koripan ), sakadi sane munggah ring geguritan Megantaka, Bagus Umbara, Jajarpikatan, Candra Kirana miwah sane lian-lianan. Tembang tembang kekidunge saking Jawi sane kabakta ka Bali katah pisan bacakanipun, minakadi : Adri, Alis-alis-ijo, Blabak, Dangdang, Jumbang, Jumog, Juragan Danu, Demung, Gambuh, Girisa, Megatruh, Palugangsa, Jagul Anom, Rara Kadiri, Rare Canggu miwah sane lian-lianan.

Tembang yadin pupuh-pupuh macapate sane kabakta ka Bali, minakadi : Sinom, Pangkur, Ginanti, Durma miwah sane seosan, sajawining tembang Ginada. Pupuh Ginada punika wit saking pakardin pangawi Bali.

Asing-asing pupuh punika nganggen patokan padalingsa, minakadi :

  1. Katah carik sikinipun
  2. Katah krunanipun sanangken carik siki, miwah
  3. Sanangken carik siki, nganggen dong ding.

Pupuh-pupuh punika sane kanggen nembangang gegendingane, sane kagurit antuk para pangawine ring Bali. Seosan ring punika pupuh- pupuh punika taler kanggen gegendingan peparikan sane kanggit saking babad-babade, pamancangah miwah kekawin-kekawine, minakadi : Ramayana, Bharatayuddha, miwah sane seos-seosan. Para pangawine sane dumun, ri kala pacang ngawi geguritan, pupuh-pupuhipun kanutang pisan ring kahanan giing satuane sane kekawi, upami :

  1. Pupuh Sinom, lumrahipun pupuh puniki kanggen giing satua sane nyinahang kasrian, kabagian, kasenengan anom-anom, cendekipun saluiring satua sane magiing kulangunan.
  2. Pupuh Durma, lumrahipun pupuh puniki kanggen giing satua indik kaliyuga, siat, kamenggahan, cendekipun saluiring satua sane mrupa kaon.

Pakeling, ring geguritan Durmane, pupuh Durma punika kanggen giing pitutur, duk I Rajapala miteketin okane sane mwasta I Durma.

- 7 -