Kaca:Kembang Rampe Kasusastraan Bali Purwa Wewidangan I Buku II.pdf/8

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

PAOS I

GEGURITAN

1.1 GEGURITAN GUNAWATI

Puh Durma

  1. Ada macan maadan I Gunakaya, ngalih pangan tan polih, ring alas mulisah, kadung kalunta-lunta, ring kubuan banteng kapanggih, maadan I Guna, i macan jani maakin,
  2. Munyi banggras, “Iba banteng kliwat nista, dong iba buka kai, tan wedi ring para, sarwa buron binaksa, manusa pada tan bani, ne iba apa, kranan iba dahat wedi.
  3. Mata nelik kadi tatite dumilah, tanduk luir konta lungid, awak gede tan sama, pradene tuna daya, cunguhe baang nalinin, to iba nista, tan sama teken kai.
  4. To krana jani kai ngamah iba, mulisah uling ibi, tong mabaan ngamah, ne jani iba masrah, sabudin kai tuukin, da iba piwal, iba ne buron wedi.
  5. Dening pasung betara nguni sing nista, kayogiane amah kai, twara kai nawang, linging sastra maundukan", I Banteng kenyem nyauria, "Nden patelahan, twara kai mangingsirin.
  6. Lamun suba ngenjekang lingning sastra, sabudin iba ring kai, asing mawak nista, yogia amah iba, kai tuah manututin, pamunyin iba, makajatining aji.
  7. Ene kai sengguh iba buron nista, kai masih nepukin, tuturan ring kuna, dira guna biudaya, listua tan patanding, masih wong swargan, kamanusa nyelehin,
  8. Asing maraga betara wenang nembah, ane mawisesa kai, tuah jati manusa, saksat maraga betara, sudira guna tur kawi, kebek ring naya, pekik rupa tan patanding.
  9. Twah kayogia kai ngaryanang manusa, sapamununyane sami, katur ring betara. ida pada mujiang. saksat makamretaning gumi, sami ngarsayang. lewih ta pamekel kai,

1